Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar nærmarka vår ved Fugmyra / Steintrøa slik den er

  Trondheim, Trøndelag
  Bevar nærmarka vår ved Fugmyra / Steintrøa slik den er
  Opprettet: 23.11.2021 av Terje Fossum
  Sluttdato for signering: 23.05.2022
  Trondheim kommune utreder planer for bygging av et skianlegg med snøproduksjon på østsiden av byen i tur- og skogsområdet ved Fuglmyra / Steintrøa. Området er en naturperle og det nærmeste og mest tilgjengelige skogsområdet for tusenvis av innbyggere på østsiden av byen. Estenstadmarka kjennetegnes ellers av mye bratt terreng. Området Fuglmyra/Steintrøa brukes derfor til kortere turer hverdag og helg, av gamle og unge, og for å finne ro og naturopplevelse. Området oppleves som uberørt og har stort artsmangfold. Derfor brukes det også mye av barnehager, skoler og til fritidsaktiviteter (speideren, orientering o.l.) for å gi barn og unge naturkunnskap og naturglede. Den allerede eksisterende lysløypa i området er mye i bruk. Området har et rikt dyreliv. Her lever også truede arter. I det planlagte anleggsområdet er det mye våtmark. Med graving og grøfting er det stor risiko for skade på dyre- og plantelivet og på den nydelige myra, som betegnes som nærtruet. I tillegg vil det føre til unødvendig stort CO2-utslipp. For å gi plass til en bred grusvei, som skal være fundament for kunstig snø, må mye skog fjernes. Dette vil medføre stor sorg for alle de mennesker som verdsetter området slik det er i dag. I en tid der temperaturen vil fortsette å øke og vårt forbruk av energi må ned, oppfatter vi det meningsløst å bygge anlegg for snøproduksjon i et så lite egnet område. Det er lavtliggende, 180 m.o.h. Det aktuelle området ligger innenfor rød og grønn strek. Trondheim kommune har erklært klima- og naturkrise. Kommunen skriver: «Innenfor rød strek skal det tas særskilt hensyn til natur- og friluftsinteresse» og «Hensyn til klima- og naturmangfold skal veie tungt i alle saker». Et anlegg i dette området er umulig å gjennomføre uten at det vil gå på stor bekostning av både natur- og friluftsliv. Vi krever derfor at området Fuglmyra / Steintrøa bevares slik det er. Vi ber heller om at andre allerede eksisterende anlegg utnyttes / oppgraderes, slik at ingen natur går tapt.
  371 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  12 kommentarer:

  Brit Stokke

  Lørdag 27.11.2021
  Har bodd i nærområdet siden 85. Med så mye fortetting av boligområder i byen . Er det viktig å bevare områder som dette.Området kan ikke måles i kroner og øre.Men måles i bedre fysiske/psykiske helse for all aldre.

  Barbro Lindeberg

  Fredag 26.11.2021
  En stor grunn til at jeg bor på Risvollan er nærheten til skogen ved Fuglmyra/Steintrøa i Estenstadmarka. Som travel småbarnsforelder tok jeg her raske turer for å samle energi. Her fikk barna sine første friluftsopplevelser med treklatring, bær, sopp, maur og spennende rare stier. I Lille lysløypa lærte de å gå på ski. Denne vakre og varierte naturen har fortsatt stor betydning for min kroppslige og mentale helse. Her ser jeg mange andre eldre, med eller uten staver. De bratte bakkene lenger inn i marka unngår de, p.g.a. slitte knær og hofter. Naturperle er en helt korrekt betegnelse for området. Helt gratis har naturen laget dette tilbudet. Arealendring her = Nedbygging av natur Anlegg her = Ran av helsebringende naturopplevelse Graving og hogst her = Grovt angrep på artsmangfold

  Terje Fossum

  Torsdag 25.11.2021
  Det kommer stadig rapporter fra ulike forskningsmiljø som viser at artsmangfoldet er i kraftig tilbakegang. Stadig flere "vanlige" dyrearter, fugler, amfibier og planter havner på rødlista. Det er arealbruken vår som er hovedårsaken. Da blir det direkte undergravende virksomhet å bygge idrettsanlegg i området Fuglmyra / Steintrøa. Området må ikke røres! I stedet må det satses på restaurering av allerede ødelagt natur. Så får vi ta vare på og gjenbruke allerede utbygde anlegg.

  Hallgeir Revhaug

  Torsdag 25.11.2021
  Ski-idrett er en særinteresse og skal ikke fortrenge eller gå på bekostning av allmennhetens behov for naturopplevelser. Helseffekten av å beholde dette området slik det er for folkehelsen kan vanskelig overvurderes. Det er nært og blir derfor også brukt.

  Irene Nervik

  Torsdag 25.11.2021
  Det får holde med Tyholt !!!

  Cecilie Klüver

  Onsdag 24.11.2021
  Fuglmyra er et viktig område for veldig mange dyr og mennesker. Senest i dag kom det en ny og oppdatert "rødliste". Her har blant annet gulspurv gått fra å være kategorisert som "nær truet" til å være "sårbar". Det vil si at den nå kategoriseres som mer truet enn tidligere. Det lever gulspurv i Fuglmyraområdet. Samtidig vet vi at at dette "bit for bit"-tapet av natur er en viktig årsak til nedgangen i fuglebestanden.

  Anne Fossen

  Onsdag 24.11.2021
  Området skal selvfølgelig bevares.

  Jan Erik Lorås

  Onsdag 24.11.2021
  Denne myra skal bevares for alltid.

  Per Sviggum

  Onsdag 24.11.2021
  Bevar Fugmyra

  Per Sviggum

  Onsdag 24.11.2021
  Ingen løype på Fugmyra

  Miriam Ida Wicklund

  Tirsdag 23.11.2021
  Jeg og min familie har benyttet fuglemyra som utfartssted siden vi flyttet til Trondheim (Risvollan) i 1973. Vi har endret adresse to ganger siden da, men bor fortsatt på østsiden av byen og har fortsatt det samme området som vårt faste turterreng. Vi håper inderlig at ønsket om å bevare det naturskjønne området uberørt blir tatt til følge.

  Asbjørn H. Barlaup

  Tirsdag 23.11.2021
  Viktig naturområde å bevare for nærmiljøet!

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.