1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Få belyst muligheter med eller uten omsorgssenter i Vikeså sentrum!

  Bjerkreim, Rogaland
  Få belyst muligheter med eller uten omsorgssenter i Vikeså sentrum!
  Opprettet: 23.11.2021 av Anette Espedal
  Sluttdato for signering: 25.02.2022
  Bjerkreim kommune engasjerer i disse dager arkitektgrupper til å være med å utarbeide fremtidsvisjoner for kommunesenteret på Vikeså. Et såkalt parallelloppdrag er satt i gang for å utarbeide en mulighetsstudie for sentrumsområdet. I dette arbeidet skal det settes søkelys på å transformere dagens handels- og næringsområde på Nesjane til et flerfunksjonelt og fremtidsrettet kommunesenter ved vannkanten, som skal bli attraktivt for både beboere og besøkende. Samtidig med denne stedsutviklingsprosessen for sentrum planlegger kommunen oppføring av nytt omsorgssenter i Kodlebergheien, som er langt fra kommunesenteret. Vi er en gruppe som har engasjert oss for å få en mer sentral plassering av det nye omsorgssenteret, fordi vi tror det er viktig for samfunnet og stedsutviklingen, men også for brukerne av omsorgssenteret og deres pårørende. Vi har ikke fått gehør for de mange og tunge argumentene vi har for at dette bør legges til sentrumsområdet på Vikeså. Nå må kommunen benytte anledningen til å gjøre nytte av kompetansen til arkitektgruppene som engasjeres for sentrumsplanleggingen. De er nøytrale aktører og bør derfor kunne belyse for kommunens beslutningstakere hvilken forskjell det utgjør for samfunnet og stedsutviklingen om nytt omsorgssenter legges i eller utenfor Vikeså sentrum. Vi fremmer følgende krav til kommunen: Arkitektgruppene som engasjeres i parallelloppdrag for mulighetsstudie for kommunesenteret på Vikeså skal innlemme i arbeidet en analyse om muligheten for og betydningen av at kommunens nye omsorgssenter plasseres i sentrumsområdet kontra 2 km utenfor sentrum. Er du innbygger i Bjerkreim kommune og er enig i at dette må belyses, signer her!
  238 av 56 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Paul Tengesdal

  Tirsdag 30.11.2021
  Følg med på Facebook og tråden min der: "DET NYE OMSORGSENTERET", og diskusjonen der. Omsorgssenteret plassert på utfylling i Svelavatnet, omkjøringsveier og annet vedr. den nye sentrumsplanen.

  Mary Hram sui

  Onsdag 24.11.2021
  Det blir bedre med parkering siden vi er rollestol bruker!