Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Østreheimsveien 28 A til almennyttige formål, vern nabolag og infrastruktur

  Oslo
  Bevar Østreheimsveien 28 A til almennyttige formål, vern nabolag og infrastruktur
  Opprettet: 08.01.2022 av Kari Rød
  Sluttdato for signering: 08.07.2022
  Opprettelsen av denne saken har sammenheng med Fylkesmannens tillatelse datert 25.09.2020 til oppstart av planarbeid for å omregulere tomten i Østreheimsveien 28 A, Gnr/Bnr 86/1001, fra opprinnelig allmennyttige formål til utbygging av boliger. Omreguleringen er nedstemt i Bjerke bydelsutvalg 19.11.2020. Det foreligger 696 signaturer på Opprop.net til støtte for at tomten bevares til allmennyttige formål. Denne saken opprettes med flere hensikter, og de er som følger: 1) Vern om tomtens allmennyttige formål. Barn og unge i bydel Bjerke er i behov for skoleplasser og fritidstilbud. Bevar markagrensen fra mer boligutbygging. 2) Boligutbyggingsplanene er storstilte, Vedals forslag innbefatter over 300 boliger og stipulerer 800 bilpasseringer daglig. Infrastrukturen på Årvoll tåler ikke mertrafikk av denne størrelse! Årvollveien og Østreheimsveien er allerede sterkt belastet med trafikk. Boligfortetting skal skje omkring trafikknutepunkt, dette er ikke det. Bussrutenettet går allerede for fullt. 31 bussen er Norges mest trafikkerte bussrute, og Trondheimsveien klarer ikke ta av for flere uten å resultere i kø og manglende flyt i kollektivtilbudet. Nei til boligplaner som ikke tar hensyn til infrastruktur! 3) Etter at Bymiljøetaten har sagt nei til at adkomstvei legges fra vest ved Utfartsparkeringen til Grefsenkleiva, har dette resultert i forslag til alternativer som «gjennomhuller» de små grønne lungene som omgir boligsameiene Østreheim og Årvollskogen, og belaster privateid vei som går meteren fra beboernes terrasser og den lokale barnehagen i boligsameie 1 i Årvollskogen. Den grønne lungen mellom Årvollskogen og tomten, det såkalte «parkbeltet S-4320», har et dertil fattet Reguleringsvedtak fra 2007 og som fortsatt gjelder. Nei til opprettelse av adkomstveier til tomten som ikke tar hensyn til sårbare grønne lunger og eksisterende bebyggelse og beboere!
  424 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Elin Aarseth

  Torsdag 20.01.2022
  Denne tomten i Østreheimsveien 28a er regulert til almennennyttige formål, eksempelvis brukt til idrett og tiltak for barn og unge. Foruten skoler, kan en også bruke tomten til bygging av svømmehall, noe Bjerke bydel mangler, samt utbygging av området til friidrettsarena for barn og unge.

  Trude Monsen

  Mandag 10.01.2022
  Det vil trenges ungdomsskole her da demografien endres raskt med flere småbarnsfamilier (oss inkludert) med tilflytting ettersom områdets eldre flytter ut. Fire leiligheter med godt voksne pensjonister i min oppgang alene. Håper dette blir brukt til felles gode for unge i området uansett..

  Jack Løken

  Søndag 09.01.2022
  Tåler infrastrukturen her i området en utbygging? Da mener jeg ikke bare under byggeperioden, men også når boligene er blitt innflyttet . Veiene kan ikke gjøres bredere og det er pr. i dag 2 innkjøringer til området. Enten ved Bjerke eller over Tonsenhagen. Veier som ble bygget i 1950-1960 årene da tettheten av biler var langt mindre. Hva med vanntilførsel og kloakknettet. Etter utbyggingen i Årvollveien med flere hundre boliger har trykket i nettet blitt langt dårligere. Oppfylling av badedammen er et stadig et problem grunnet dette. Nå håper jeg politikerene tar dette på alvor og ikke lar seg overbevise av griske utbyggere som bare har en hensikt : Profitt. Vi som bor her har et nærmiljø vi skal ta vare på.

  Torgeir Engelund

  Søndag 09.01.2022
  Det har bare vært tull og sikkert korrupsjon også på den tomta der. Ikke la noen flere dra økonomiske fordeler ut av det steinhølet der

  Ida Fredrikke Berge

  Lørdag 08.01.2022
  Stort ønske om ungdomsskole og svømmehall

  Thor Oreld

  Lørdag 08.01.2022
  Et viktig poeng her er også at byrådet ble forledet da de for noen år siden omregulerte området til allmennyttige forhold. Det planlagte ridesenteret var aldri meningen skulle bygges. Det var et skalkeskjul for å få omregulert tomta, slik at en entreprenør fikk ta ut steinmasse verdt millioner. Mens naboer fikk et pukkverk «i hagen» et par år. Her ble politikerne tatt ved nesen. En videre omregulering fra allmennyttige forhold vil være en hån mot lokalbefolkningen, rent prinsipielt.

  Elisabeth Ekmark Weie

  Lørdag 08.01.2022
  Stort ønske om ungdomsskole på tomten.

  Ingvild Sund

  Lørdag 08.01.2022
  Vi ønsker oss ungdomsskole på tomten. Det er et stort behov for ungdomsskole her, pga befolkningsvekst.