1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Hjelp oss å sikre en trygg skolevei for barna på Dale!

  Møre og Romsdal
  Hjelp oss å sikre en trygg skolevei for barna på Dale!
  Opprettet: 21.03.2022 av Hilde Nekstad Neergaard
  Sluttdato for signering: 31.05.2022
  Vi er svært bekymret for trafikksikkerheten til barna på Dale. Vi ber om at Møre og Romsdal Fylkeskommunen bevilger penger til å utbedre denne snarest. Skoleveien til mange av elevene ved Dale barneskole har blitt mye farligere de siste årene. Dette er byens største barneskole, og barnetallet har steget med over 20 % de siste ti årene. Økt befolkning fører også til økt trafikk, og med etableringen av Pilotveien, vokste trafikkmengden voldsomt. Krysset Gløsvågveien – ABC-veien er svært uoversiktlig, og det har vært flere nesten-ulykker her, fordi: • Gangfeltet ligger omtrent midt i krysset. • I begge retninger, rett ved krysset, ligger busslommer. Bussene går 08.01, 08.04 og 08.24 mot byen. Mot flyplassen går bussene 07.58 og 08.33. • Tidligere gikk en buss via Torvhaugan og tok unna passasjerer derfra, men det gjør den ikke lenger. Nå må alle skoleungdommer og andre busspassasjerer bosatt på Torvhaugan krysse hovedveien for å ta buss i retning byen. Mens trafikken i krysset har blitt fortettet og farligere, valgte altså busselskapet å legge om bussruten, slik at vi fikk mange flere fotgjengere inn i krysset på det tidspunktet barneskoleelevene skal til skolen. • ABC-bakken barnehage ligger rett ved dette krysset, og parkeringen til barnehagen strekker seg nesten helt ned til hovedveien. • Det er mye biltrafikk opp og ned ABC-veien i forbindelse med henting og levering av barn i barnehagen og på skolen. Veien er smal, og med parkerte biler foran barnehagen, blir det fort trafikkork. 7. trinn har i flere år stått trafikkpatrulje. FAU har siden i høst sett at dette ikke lengre er forsvarlig. Vi har observert en sterk fortetting av trafikken i og rundt krysset, veldig høy hastighet og uforsiktig oppførsel av både gående og kjørende. Vi foreldre har derfor stått sammen med trafikkpatruljen for å forebygge og observere trafikkbildet. Vi ber innstendig om at fylkeskommunen utbedrer dette krysset før det skjer en alvorlig ulykke her. Vi er kjent med at det er en utredning på saken og vi ber innstendig om at politikerne velger å bevilge penger til å utbedre denne situasjonen. Det haster!
  530 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Siv Eide

  Tirsdag 29.03.2022
  Sikre trygg ferdsel for barna våre. Dette er et ansvar som Fylkeskommunen må utbedre snarest.

  Jessica Øye Banuma

  Tirsdag 29.03.2022
  Trygg skoleveien for vår barn

  Even Heggem Futsæter

  Onsdag 23.03.2022
  Gi barna en trygg skolevei

  Beate Opstad Thy

  Mandag 21.03.2022
  Veldig viktig å sikre skoleveien til barna før det skjer en alvorlig ulykke.

  Arild Holm

  Mandag 21.03.2022
  Gi trygg vei til barnebarna våre!

  Linda Myrset Dønnem

  Mandag 21.03.2022
  Det haster!!

  Eivind Larsen

  Mandag 21.03.2022
  Krysset må utbedres for å sikre barnas skolevei

  Ann Karin Brandsvik Reiten

  Mandag 21.03.2022
  Trygg skolevei for våre barn!!!!