Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  STOPP DEN MENINGSLØSE ELEKTRIFISERINGEN AV ULLSFJORDFERGA

  Troms og Finnmark
  STOPP DEN MENINGSLØSE ELEKTRIFISERINGEN AV ULLSFJORDFERGA
  Opprettet: 01.04.2022 av Lyngen næringsforening
  Sluttdato for signering: 01.10.2022
  Lyngen næringsforening tar til orde for å få stoppet elektrifiseringen av Ullsfjordferga. Vi mener at det er: • meningsløst å elektrifisere en ferge som skal legges ned • meningsløst å ta store strømmengder fra et område med marginale tilførsler og et næringsliv i sterk vekst • meningsløst å gjøre store, stedbundne investeringer for en hybrid el-ferge • er meningsløst sløseri med penger og ressurser å del-elektrifisere denne fergedistansen • viktig å se på andre drivstoff som gass (turbiner), hydrogen og syntetisk biodiesel, noe som gir langt lavere investeringer og lavere utslipp. Lyngen Næringsforening ber om din støtte til å flytte den planlagte elektriske/hybrid-ferga over Ullsfjorden til annet fergested før det gjøres unødvendige og store stedbundne investeringer. Våre hovedbegrunnelser er: Regionens næringsliv er i sterk vekst og tilførslene av elektrisk kraft er begrensede. Vi har ingen elkraft å dele med en helt unødvendig el-ferge. Ferga skal legges ned og erstattes av Ullsfjordforbindelsen. Det gir 0-utslipp. Fylkestinget vedtok nylig å elektrifisere alle ferger i Troms. I fjor besluttet Norge at alle ferger skal bli lavutslippsferger. Det er derfor ingen problem forbundet med å flytte Ullsfjordferga. Men da må det gjøres nå. Derved unngår samfunnet store, unødvendige investeringer. Flere alternative fremdriftsmetoder gir lavere utslipp og mindre investeringer enn hybridferga over Ullsfjorden: Hydrogenferger skal snart sjøsettes. Hvorfor ikke bruke denne teknologien som både gir lavere utslipp, ikke stjeler elkraft fra stedets næringsliv og krever vesentlig lavere stedbundne investeringer. Ferge drevet på syntetisk biodiesel har lavere utslipp enn den planlagte hybridferga og ingen direkte krav til stedlige investeringer enn drivstofftank. Ferge drevet på moderne gassturbiner krever ingen kabelstrekk eller øker knappheten på elkraft i regionen. Det er m.a.o. uproblematisk å a) etablere lavutslipps, alternativ fergedrift mens vi venter på Ullsfjordforbindelsen, uten store stedbundne investeringer b) flytte den planlagte ferga til andre steder i Troms eller Norge før investeringene og konsekvensene blir uakseptable. Vi vil ha vår begrensede elkraft til å utvikle regionens voksende næringsliv. Nå kommer investeringer i turisme i tillegg til vår allsidige industri. Vi ber om din signatur …….
  553 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  28 kommentarer:

  Robert Kristiansen

  Søndag 03.04.2022
  Signert!

  Kjersti vråberg Johnsen

  Søndag 03.04.2022
  Signert

  Anne Merete Mikkelsen

  Søndag 03.04.2022
  Signert

  Jan Erik Nilsen

  Søndag 03.04.2022
  Bruk pengan på fergefri forbindelse.

  Tom-Iver Westby Josefsen

  Søndag 03.04.2022
  Signert. Men me di trangsynte politikerne på fylkestinget nytter det vel neppe, alt er vedtatt og blir neppe gjort om på

  Jan Agnar Rydningen

  Lørdag 02.04.2022
  Galskap satt i system !

  Alida storsteinnes

  Lørdag 02.04.2022
  Signert

  Rune Gamst

  Lørdag 02.04.2022
  Signert!

  Gunnar Mortensen

  Lørdag 02.04.2022
  Signert

  Elisabeth Uleberg

  Lørdag 02.04.2022
  Signert

  Sissel Stenberg

  Lørdag 02.04.2022
  Signert!

  Signor Antonsen

  Lørdag 02.04.2022
  Ullsfjordforbindelsen er det eneste riktige alternativ ift. stabil og pålitelige ferdselsåre og samfunnsøkonomien.

  Trond Figenschou

  Lørdag 02.04.2022
  Har ett ord om saken: Galskap!

  Jonny Jaklin

  Lørdag 02.04.2022
  BRUK PENGAN PÅ TUNELL!!

  Bjørn Aronsen

  Lørdag 02.04.2022
  Signert

  Oliver johansen

  Lørdag 02.04.2022
  Stopp elektroferge

  Frank Fyhn

  Lørdag 02.04.2022
  Ullsfjordforbindelsen, Ullsfjordforbindelsen og til sist: Ullsfjordforbindelsen!

  Kent Ellingsen

  Lørdag 02.04.2022
  Bruk heller pengene på en Ullsfjordforbindelsen. Dagens vei og ferge er helt elendig.

  Svein-Einar Pedersen

  Lørdag 02.04.2022
  Signert

  Rune lillevik

  Lørdag 02.04.2022
  Signert

  Gjermund Stensrud

  Lørdag 02.04.2022
  Det er tragisk å se våre fylkespolitikere prioriterer så feil. Vi trenger ikke ei ferge som ligger til kai pga. rasfare og dårlig vær. Det vi trenger er en vei som er trygg og kjøre på hele året.

  Gry Anita Eliassen

  Fredag 01.04.2022
  Signert

  Rune Bjerkli

  Fredag 01.04.2022
  Det er mange ganger at det blir litt vel mye symbolpolitikk. Der man er ute av stand til å se helheten i "miljøtiltaket" i forhold til nytteverdien i og for lokalsamfunn (inkludert i et miljøperspektiv).

  Johnny Hansen

  Fredag 01.04.2022
  Meningsløst å stjele sårt trengt strøm fra lokalbefolkningen til et fergesamband som skal legges ned. Sløseri av verste sort. Signert.

  Kjell Amundsen

  Fredag 01.04.2022
  Ikke en krone må brukes på elektrifisering før noen kan si meg hvilket utslag dette har på temperaturen på kloden. Vis meg dataene nå!

  Cathrine Kristiansen

  Fredag 01.04.2022
  Signert.

  Roger Isaksen

  Fredag 01.04.2022
  Ullsfjordforbindelsen, fremtidsrettet og viktig samferdselsprosjekt.

  Marius Lilleby

  Fredag 01.04.2022
  Signert