1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi krever folkeavstemming om Ullevål og sykehusene i Oslo

  Oslo
  Vi krever folkeavstemming om Ullevål og sykehusene i Oslo
  Opprettet: 04.04.2022 av Lene Haug
  Sluttdato for signering: 04.10.2022
  Folkets mening om sykehusstrukturen i Oslo må bli hørt. Signer kravet om folkeavstemming om fremtiden til Ullevål sykehus og Oslo-sykehusene. Regjeringen går inn for nedleggelse av Ullevål sykehus og Gaustad sykehus. Planen er å rive vitale bygg på Rikshospitalet for å få plass til å å bygge der. Det vil være ødeleggende også for Rikshospitalet som blir byggeplass i 10-15 år mens sykehuset skal være i full drift. Planen er å bygge et nytt sykehus på Aker, men et sykehus som ikke får plass til hele Groruddalen. Psykiatri og rusbehandling vil de samle i blokker ved et av Norges mest trafikkerte veikryss. Det er et stort demokratisk underskudd i behandlingen av Helse Sør-Østs planer for sykehusene i Oslo. I våre folkevalgte organer har et stort flertall i bystyret gått imot planene, og inn for å utvikle Ullevål sykehus. Det samme gjelder alle fagforeningene og alle femten bydelsutvalg har uttalt seg kritisk ved flere anledninger. Meningsmålinger har også vist at et stort flertall av innbyggerne i Oslo deler denne oppfatningen. Likevel har regjeringen bestemt seg for å tvinge sykehusplanene igjennom. Når de ikke får viljen sin på demokratisk måte vil de bruke statlig reguleringsplan for å diktere kommunen og lokaldemokratiet. De gjør det motsatte av det de skriver i Hurdalsplattformen om at «Tida for overkjøring av lokalsamfunn er over.» Våre folkevalgte organer i Oslo er altså fratatt makten og umyndiggjort i sykehus-saken. De skal bare få drive med sandpåstrøing innenfor rammene av Helse Sør-Østs planer. Da er det på tide å få fram folkeviljen til innbyggerne i Oslo. Det er få spørsmål som er mer grunnleggende for framtida vår enn hvordan sykehustilbudet skal bli. Alle bør få uttrykke sin mening om det. Dette kan best skje gjennom en folkeavstemning som Oslo bystyre i henhold til kommuneloven § 12-2 kan vedta: Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger om forslag som gjelder henholdsvis kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Det er åpenbart at Helse Sør-Østs sykehusplaner i høy grad berører kommunen på mange måter. Planene vil gi økt belastning på helsetjenestene i bydelene, skyve overføringen av hele Groruddalen til nye Aker ut i det blå, avvikle det gode akuttilbudet Oslos pasienter har på Ullevål, føre til at psykiatrien kuttes og flyttes til Sinsenkrysset, gi altfor høye bygg på altfor små tomter på Gaustad, osv. Alle sykehusaksjonene i Oslo vil derfor samle underskrifter til et innbyggerforslag om en folkeavstemning i Oslo om sykehusplanene. Vi vil oppfordre flest mulig til å skrive under på dette forslaget til bystyret: For at innbyggerne i Oslo skal få si sin mening om hvorvidt sykehusplanene skal bygge på en utvikling av Ullevål sykehus eller ikke, arrangeres det en rådgivende folkeavstemning senest innen kommunevalgdagen i 2023.
  6549 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  80 kommentarer:

  Jan Bølstad

  Tirsdag 14.06.2022
  AP sliter på meningsmålingene. Forståelig nok. Hvem stoler på et parti som snakker med to tunger som i denne saken, Oslo AP og AP sentralt. SP har null troverdighet, og blir med AP ned etter sitt falskspill. Kan vi ane at Ullevål er blitt ofret av SP, i bytte med sitt kommuneoppløsningsprosjekt? Ny meningsmåling viser at to av tre sier NEI til knusingen av Ullevål. Tre prosent sier JA. Det hjelper heller ikke på tilliten til AP at Helseministeren konsekvent lar vær å svare på helt betimelige påpekninger fra alskens fortvilte fagfolk som ser hvilket katastrofalt kostbart og lite fremtidsrettet prosjekt som SKAL gjennomtrumfes. Oppgradering av Ullevål er IKKE utredet. Stopp galskapen!

  Mona Haukland Ugleveien 8 A oslo

  Tirsdag 14.06.2022
  Mot nedleggelse av Ullevål

  Haavard Nordlie

  Mandag 13.06.2022
  Når stort sett alle fagfolk skriker seg hese for å bevare Ullevål Sykehus, er det skremmende å se arrogansen til politikere/byråkrater. Og Støre/Vedum: Hvor ble det av lokaldemokratiet? Det gjelder kanskje ikke i Oslo? Dessuten: Da corona smalt til på Øyeavdelingen - som ligger i eget hus på Ullevål - du verden så fint det hadde vært å ha avdelingen i et "Smittetårn" på Gaustad! Dessuten er Ullevåltomten for viktig og sentral til å overlate til utbyggere som kun tenker på egen fortjeneste - uansett honnørordene planene deres pakkes inn i.

  Anita Holm

  Mandag 13.06.2022
  Fagfolk på Ullevål og folket har sagt sitt: La Ullevål sykehus bestå!

  Sonja Vibeche Robøle

  Søndag 12.06.2022
  Folkeavstemning bør avgjøre. Bestemmelsene som er tatt til nå, er ikke folkestyre!

  Fadumo ahmed

  Lørdag 11.06.2022
  Nei til nedleggelse av Ullevål!.

  Tone Greve Gedde

  Lørdag 11.06.2022
  Nei til nedlegging av Ullevål

  Laura Coral Hurtado Perez

  Lørdag 11.06.2022
  Redd Ullevål Syhehus!

  Lill Ingrid Ødegård Teigen

  Fredag 10.06.2022
  Nei til nedleggelse av Ullevål!!!

  Odd Ragnar Undheim

  Onsdag 08.06.2022
  Ullevål sykehus er uerstattelig av mange grunner, ikke minst av hensyn til beliggenhet og tomtestørrelse. Derfor NEI til nedleggelse. NÅ må det lyttes til ekspertisen og folket. Vis at vi lever i et demokrati, og at NORGE ikke er på vei i feil retning.

  Sigrid E. Jacobsen

  Onsdag 08.06.2022
  Ullevåll sykehus er uerstattelig. Store muligheter for restaurering av avdelinger. Dessuten er det nok plass for store forbedringrer og utvidelser på tomten. Alle vi som sogner til Osle pluss alle andre fra hele landet har et possitivt forhold til Ullevåå Sykehus. Ingen tomt i Oslo kan erstatte sykehuset.

  Eliana Fikry

  Mandag 06.06.2022
  Nei til nedleggelse av Ullevål

  Ole Rasmus Ødegaard

  Søndag 05.06.2022
  En del av Rikshospitalet må rives (bygg C 1) for å få plass til den nye kolossen. Rivingen kalles «rokering» og er selvsagt kostbar og forurensende. Er den medtatt i budsjettet???

  Jan Sverre Kippe

  Onsdag 01.06.2022
  Bevar lokalsykehuset.Nei til gigantisme når det gjelder bygging av sykehus og regjeringskvartal.Nøkternhet i bygging-mer til kronisk syke og andre trengende.

  Unni Arnesen

  Fredag 27.05.2022
  Ullevål sykehus må bestå

  Marit Dale

  Fredag 20.05.2022
  Attraktiv boligtomt er det…Ullevål tomta er jo planert til flere bygg, i motsetning til Riksen.

  Åse Østen

  Torsdag 12.05.2022
  Støtter kravet om folkeavstemning. Lytt til folket!

  Rønnaug billington

  Torsdag 12.05.2022
  Jeg støtter kravet om folkeavstemning.

  Sverre Aurstad

  Torsdag 12.05.2022
  Lokaldemokratiet må også virke i Oslo.

  Randi Kile

  Onsdag 11.05.2022
  BEVAR DET HUMANISTISKE SYKEHUSET!

  Karin Nina Høst

  Onsdag 11.05.2022
  Nei til nedleggelse av Ullevål sykehus!

  Gerd Mauno.

  Tirsdag 10.05.2022
  Ullevål må bevares

  Mikael Abdelnoot

  Tirsdag 10.05.2022
  Vi trenger er referundum om framtid av Ullevål Sykehuset.

  Mikael Abdelnoot

  Tirsdag 10.05.2022
  Vi trenger er referundum om framtid av Ullevål Sykehuset.

  Pernille Hornnæss

  Tirsdag 10.05.2022
  ❤️

  Eva Schulerud Thorsby

  Tirsdag 10.05.2022
  Det burde være en selvfølge at lokaldemokratiet får bestemme i en så viktig sak som å beholde Ullevål sykehus, og ikke blir overkjørt av en minister.

  Lars Tormod Kildahl

  Mandag 02.05.2022
  Argumentet om at fagmiljøene i de 2 sykehusene må samles er helt uforståelig. Avstanden mellom disse sykehusene er bagatellmessig, fagmiljøene allerede godt organisert, og med gode digitale kommunikasjonsløsninger, som må forutsettes i fremtiden, mener jeg at dette argumentet for å samle enheten fysisk er helt uakseptabelt.

  Bjørn Christophersen

  Lørdag 30.04.2022
  Det vil bli umulige arbeidsforhold for leger og sykepleiere . De får ikke kontorplasser, må sitte med bærbar PC på fanget for å ta opp sykehistorie og informere pasienten.

  Anne-Grethe Skagestad

  Fredag 29.04.2022
  Ullevål sykehus må og skal bestå.

  Solveig Eikhaugen

  Tirsdag 26.04.2022
  Politikere. Ta til vettet, bevar og videreutvikle Ullevål og Aker !

  Christina A. Ulrichsen

  Tirsdag 19.04.2022
  Eneste miljøvennlige handling er ruste opp, og gjenbruke Ullevål sykehus. Gjenbruk av gamle bygg er langt mer miljøvennlig enn å bygge nytt. Miljøvennlighet omfatter også livskvalitet for menneskene, og et godt og trygt helsetilbud er grunnleggende. Oslos befolkning vil ha Ullevål sykehus! Vi er "folk flest", som AP og Støre har sagt at de skal lytte til... AP og SP lytter ikke. De overkjører befolkningen. Alle VET at Gaustad ikke er stort nok til å ta over for Ullevål sykehus. Rikshospitalet skal ta imot pasienter fra hele Norge, og de sliter allerede. Uten Ullevål sykehus i funksjon, kan helsetilbudet i hovedstaden kollapse. Når helsekatastrofen er et faktum står ikke Kjerkhol og Støre ved roret lenger, så dette har ikke fokus i regjeringen. Trafikksituasjonen til Rikshospitalet på Gaustad er allerede en gedigen flaskehals. Jeg vet dette, for jeg ser køen opp mot sykehuset på Gaustad hver morgen. Jeg styrer utenom, for alle veier fører uansett til Ullevål sykehus. Bevar Ullevål sykehus! Folkeavstemning nå!

  Evy Vibe Ougendal

  Lørdag 16.04.2022
  Hva er vitsen med å undertegne Parisavtalen, om vi ikke sørger for at bygningsindustrien gir sitt bidrag. Dette er faktisk en av de mest forurensende industrier i verden. Ta vare på vernede bygg, resirkuler, og ikke ødelegg den kulturarven verneverdige bygg utgjør. La oss ikke bli helt historieløse! Sykkelstier hjelper overhodet ikke, om vi ikke tar større grep.

  Bente Knagenhjelm

  Fredag 15.04.2022
  Jeg mener folket og alle engasjerte fagfolk må lyttes til; IKKE overbetalte helsebyråkrater

  Jorån Heggtveit

  Onsdag 13.04.2022
  Bevar Ullevål sykehus.

  Eva Karal

  Onsdag 13.04.2022
  Å planlegge så dårlig er amatørmessig, grunnen er uforståelig. Overkjøring av alle innvolverte, det være seg lokalpolitikere, ansatt helse personnel, og innbygere tyder på noe riv ruskende galt i selve prosessen. Vanligvis sier man "follow the money" når noe skal etterforskes. Her burde hele prosessen og pengebruken under lupen. Det hele er så unorskt, at regjeringen risikerer å få hele Oslos befolkning, og andre tenkende mennesker som setter seg inn i saken, mot seg. Fok er sinte!

  Cecilie Wille

  Onsdag 13.04.2022
  La Ullevål sykehus bestå!

  Jens Grøgaard

  Tirsdag 12.04.2022
  Igjen er behovet for sykehus i Oslo feilberegnet og en merkelig plan for utbygging på Gaustad foreslått. En plan som fra starten er for trang og som vil føre til behov for utvidelse etter få år. Da mangler man muligheter til utvidelse på Gaustad. Det er sterkt kritikkverdig at staten her overkjører Oslos politikere i en så viktig sak som vil ha langvarige konsekvenser for Oslos innbyggere.

  Anne-Perny Fure Hellesylt

  Tirsdag 12.04.2022
  La Ullevål sykehus bestå. Oslo trenger det

  Anita Pedersen

  Tirsdag 12.04.2022
  Nei til nedlegging av Ullevål.

  Ellen Frøland

  Tirsdag 12.04.2022
  Opprørende å se dette maktovergrepet mot byens innbyggere! Man må lure på hvilke økonomiske interesser som ligger bak denne avgjørelsen, og hvem som tjener på dette kuppet?

  Lene Auestad

  Tirsdag 12.04.2022
  Vi har nettopp hatt en pandemi med nedstengning av samfunnet som har medført store tap. Det fornuftige svaret på dette, ville være en kraftig økning av kapasiteten i hele helsevesenet, både i somatikken og i psykiatrien. Solberg-regjeringen sviktet i dette, og det gjør denne regjeringen også. Vi trenger beredskap for fremtiden. Det vil komme hele samfunnet til gode. De sykehusene Oslo har bør bevares, og investeringene økes. Oslos befolkning er i sterk vekst. Det planlegges det for når det gjelder boliger og kollektivtrafikk, men ikke sykehuskapasitet, noe som er absurd. Oslo kommune overlot Ullevål sykehus-tomten til staten under forutsetning av at den skulle brukes til sykehus. Gitt at det løftet er brutt, tilhører eiendommen igjen rettmessig Oslo kommune.

  Gunvor Mejdell

  Mandag 11.04.2022
  Det er tragisk for Oslos befolkning hvordan økonomiske hensyn (verdiene av Ullevåltomtene) overstyrer faglige og miljømessige hensyn. Dessuten: Heleseminister Kjerkols argumenter om å spre legestillinger utover landet (fra sentrale sykehus) treffer ikke: det er i stor grad manglende finansiering av offentlige helsetilbud i sentrale strøk (les: overbelastning av disse) som fører til en flora av private helsetjenester, med påfølgende vekst av private helseforsikringer - og tilsammen en todeling av vårt helsetilbud.

  Dag Krohn

  Mandag 11.04.2022
  Nei til statlig overkjøring. Ja til folkeavstemning om Ullevål.

  Hanne Krohn Riege

  Mandag 11.04.2022
  Les gjerne innlegget til Harald Hæg på FB siden til Nei til nedleggelse. han beskriver situasjonen så korrekt! Regjeringen på tenke nytt i forhold til hva som skjer i nærområdet vårt - krig - og se hvilke mål bombene søker!!!!! Er det slik at jeg ikke kan skrive under på noe fordi jeg bor på Nesodden? Med medlem og spleis kan jeg gjøre.. Vi må stå på.

  Lill D. Müller

  Mandag 11.04.2022
  Jeg ønsker å bevare Ullevål sykehus med mange brukbare bygninger og med flott grønt område Det er store arealer til å bygge nye sykehus bygg også i fremtiden.

  M J Grit

  Mandag 11.04.2022
  Jeg støtter Oddvar Kemps innlegg. Det er en generell tendens til å bygge dyre signalbygg i st. for å restaurere og evt. utvide med fine moderne tilbygg. Et eksempel: man kunne lett ha restaurert og utvidet det gamle Nasjonalmuseet, som til og med har en brukbar tomt til moderne tilbygg rett ved siden av. Se på Rijksmuseum i Amsterdam: en riktig nok dyr ombygging og bevaring, med strålende resultat på opprinnelig tomt. Og ikke dyrere enn om man hadde bygget nytt et annet sted. I Oslo står flotte bygg tomme fordi politikere ønsker prestisjeprosjekter, stikk i strid med valgløftene som gjorde at folk stemte på partiene som frontet løftene. Det er ikke til å tro at Ullevåls strålende indrefilet-tomt skal avhendes mens Gaustad bygges ut til bristepunktet. (saken minner også en god del om militær flyplass på Evenes, der tomten er for liten i utgangspunktet… og der lokalbefolkning ved opprinnelig flyplass heller ikke ble hørt). Kan f eks Senterpartiet leve med slike éclatante løftebrudd?

  Per Mjelva

  Mandag 11.04.2022
  Utvikle - ikke avvikle, nå er det vanlige folks tur

  Oddvar L R Kemp

  Mandag 11.04.2022
  Det er merkelig at det offentlige Norge har så vanskelig for å vedlikeholde og bevare. Trenden er å la bygg og anlegg forfalle for så å rive ned å bygge nytt med enorme overskridelser. Vi har et fantastisk sykehus på en fantastisk sykehustomt på Ullevål, sentralt beliggende i byen vår med god plass for ny bebyggelse og mulighet for vedlikehold og restaurering av bestående byggmasse. Nå må vi Osloborgere stå sammen og fortelle sentrale politikere og helsebyråkrater at vi vil ha folkeavstemning om sykehuset vårt og deretter gå mann av huse og stemme så Ullevål sykehus består!

  Cecilie Bjørnsdatter Hamm

  Mandag 11.04.2022
  Markedskreftene som vil ha tomta til Ullevål for å bygge boliger og tjene penger i private lommer er enormt sterke! Er det foretatt en grundig korrupsjons -kontroll av prosessene som er ført så langt? At Rikshospitalet og psykiatrien blir sterkt skadelidende i byggeperioden er et strekt motargument i seg selv. Jeg tror ikke vi er tjent med å rive to så monumentale instutisjoner som NRK og Ullevål sykehus parallelt. I tillegg er det store verdier i det eksisterende sykehuset som vil gå tapt dersom man river Ullevål sykehus, bla. infeksjonsmedisinsk isolatpost som kostet en milliard den da det ble bygget. Oslo kommune sliter med et enormt vedlikeholdsetterslep, Frognerparken er bare ett eksempel av mange. Prosjekt "Ny vannforsyning Oslo" skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028. Den maksimale totale belastningen av dette vil være mer enn denne byen kan tåle. Jeg ser heller ikke bort i fra at estimerte budsjetter på å bygge nytt på Gaustad vil få norsk historie`s største budsjettsprekk hvis det settes i gang. Ref. Stortingets kostnadssprekk ved bygging av en garasje litt tilbake i tid....

  Marius Park Pedersen

  Søndag 10.04.2022
  Nei til nedleggelse av Ullevål!

  Jan Frederik Flock

  Søndag 10.04.2022
  Dersom galskapen trues gjennom på Gaustad av lojale byråkrater og konsulenter må det rives ca.30tusen m2 av "nye" bygg (20-40år) Miljøkriminalitet av stor grad ! Område er faktisk ferdig regulert ! Hold dere unna !

  Anne Cecilie Naper

  Søndag 10.04.2022
  Myndighetene må holde løftet fra Hurdal om å lytte til lokaldemokratiet. Også i Oslo

  Bente Konow Lindeman

  Søndag 10.04.2022
  Det er vanskelig å forstå at en slik avgjørelse kan tas nasjonalt uten hensyn til Oslos innbyggere og offentlige myndigheter som ønsker å bevare Ullevål sykehus.

  Jon Rogstad

  Lørdag 09.04.2022
  Dette er bare håpløst, men viser at begreper som Bærekraft i våre virksomheter er og blir kun floskler. Gigant sykehus på Gaustad forbruker ressurser som aldri blir gjenvinnbare. Det vil tvert i mot utløse behov for et nytt sykehus i Oslo når Gaustad en gang står ferdig. Da er Oslo uten høvelige tomteområder. Miljøhensyn med måltall kan vi bare glemme selv om vi veit at store anleggsarbeider beviselig er belastende for vårt miljø. Fyrtårn aktiviteter, maktmenneskenes higen etter monumentale prosjekter og prestisje betyr mer enn sunn fornuft og folkets anbefalinger. Begrepet Demokrati kan også misbrukes der det måtte passe. Troverdigheten til politikere med ansvar i denne prosessen er lite troverdig. Mon tro om noen stilles til ansvar når prosjektet sprekker økonomisk i et titall mrd.

  Rodi İLGEN

  Fredag 08.04.2022
  Det er så mange gode argumenter fra de som vil oppbevare OUS. Støtter fult OUS venner og sykehus ansatte i deres krav.

  Marit Helene Eikum

  Torsdag 07.04.2022
  Det har allerede kommet fram så mange argumenter som tilsier at Ullevål må bevares som lokalsykehus for Oslo og delvis traume og skutt sykehus for hele landet. Hvis de nye planene tvinges igjennom, tenk å være pasient og sykehus arbeidere på en byggetomt i 10 -15 år. Hvordan skal man opprettholde gode tilbud til befolkningen i den perioden? Ullevål vil forfalle ytterligere og arbeidsforholdene og behandlingen der som må fortsette i samme periode 10-15 år. De ansatte sier allerede at de selv må betale for fornying av lyspærer og annet materiell som går i stykker. Se på overskridelser av kostnader for livssyns senteret, Fornebu banen, Moss skandalen med jernbane og kvikkleire. 56 milliarder vil bli det dobbelte. Da har ikke staten penger til å drifte sykehusene, ikke bare i Oslo, men hele landet. Stopp denne galskapens utbygging og tenk miljø konsekvenser i tillegg. Vi kan ikke ha politikere som raserer fremtidens helsetilbud til folket.

  Unni og Jan Frantzen

  Torsdag 07.04.2022
  Myrerskogveien 26, 0495 Oslo

  Rønnaug Teige

  Onsdag 06.04.2022
  Nei til "overkjøring" fra Statens side. Ja til mer utredning og folkeavstemning.

  Harald Sønnichsen Krogsrud

  Onsdag 06.04.2022
  Det er et historisk feilgrep å gi slipp på Ullevål sykehus og tomten det ligger på.Det er intuitivt ufattelig å gå inn for et sykehus det ikke er plass til. Da Aker ble lagt ned, forsikret myndighetene at Ahus, som skulle bli nytt lokalsykehus for Groruddalen, ville bli stort nok. Det stemte ikke. På Ullevål er det plass til å bygge nytt og å bygge om.

  Lila Guerra

  Tirsdag 05.04.2022
  Vi kan ikke godta å bli overkjørt når det gjelder helsen. Jeg som tidligere ansatt på OUS og tillitsvalgt vet at planen er å bygge det Gaustad prosjektet for å endre modellen og organisering av helsevesenet. Helsesørøst vil innføre svinge dørsmodell som i Sverige. Vi så hvordan det gikk under pandemien i Sverige takke denne modellen. Vi må kreve en anstendig helsetilbud til alle !

  Tove Nordquelle

  Tirsdag 05.04.2022
  STOPP planene med å flytte Ullevål Sykehus! Brorparten vil det ikke! Vi forlanger medbestemmelses rett! Det er ingen skam å snu! Tvert i mot! MVH. Tove Nordquelle

  Andre Lukkassen

  Tirsdag 05.04.2022
  Nye OUS er vedtatt utenfor demokratisk kontroll, nærmest på direktørenes bakrom, med styrtrike milliardær-bolighaier snikende rundt i skyggene. Full konsekvensutredning av alternativer til det håpløse Smittetårnsprosjektet på Gaustad bevisst er unndratt. To år med pandemi, og nå krig i Europa får ikke direktør/byråkratveldet til revurdere. Dette kan vi ikke godta!

  Inger Marie Pal

  Tirsdag 05.04.2022
  Vi trenger Ullevål sykehus nå og i fremtiden. Vi må ha plass nok for sykehuset som skal være spesialister for pasienter fra hele Norge. La fagmiljøene få gode betingelser! Nok kapasitet i sykehuset for aldrende befolkning. La Ullevål bestå, utred nå!

  Angelique Tangen

  Tirsdag 05.04.2022
  Regjeringen bør ikke få lov å gå videre med århundrenes skandale-sak som nedleggelse av Ullevål er! Det har skjedd mye tvilsomt bak de politiske kullissene der våre politiske representanter har involvert seg i uanstendig samrøre med økonomi-motiverte perversiteter som vi ennå ikke kjenner omfanget av.

  Jan Bølstad

  Tirsdag 05.04.2022
  Gaustadprosjektet kom frem som en fiffig ide for mange år siden. Avvist som urealistisk. Den ble en tvangstanke og forslagsstilleren VILLE ha den gjennomført. Uansett all fornuftig motargumentasjon. Den er så opplagt gal at til og med vanlig uinteresserte velgere løfter øyebrynene, og ser med forbløffelse på det politiske spillet. Nå er det bare prestisjen igjen som skal reddes. Med bruk av tvang. Må man lure på hvem som betalte lobbyistene som har lurt politikerne i sin tid, da vi fikk det famøse nedleggingsvedtaket. I alle fall: Tvinges dette igjennom kan man lure på om Politikkerforakt er deres forakt for oss, eller vår, velgernes forakt for dem. Følg pengene sies det: Eva Jolie, hvor er du nå som vi trenger deg!

  Are Carlsen

  Tirsdag 05.04.2022
  Lev opp til løftene fra valgkampen Jonas Gahr Støre, og ditto Trygve Slagsvold Vedum; lytt til «vanlige folk», og stans overkjøring av lokaldemokratiet. Dette sto på bannere og superboards produsert av AP og SP, hold det dere lovet! På vegne av alle med fornuften og folkevettet i behold; La Ullevål Sykehus leve, og la Oslo sin befolkning på 700.000 og sterkt økende få rå over tilhørende tomt (som tilhører folket og kommunen). Statlig regulering er både et overgrep, et ran, og et politisk hån ovenfor innbyggerne, helsefaglig ekspertise, tilliten til demokratiet, og sunn fornuft.

  Grethe Bergman

  Tirsdag 05.04.2022
  Folkeavstemming må til i denne viktige saken, Ullevål må bestå.

  Poul Wisborg

  Tirsdag 05.04.2022
  For helse, bymiljø, fag og historie - bevar Ullevål. Og ikke minst, la Oslos innbyggere bestemme!

  Liv Seltveit

  Tirsdag 05.04.2022
  Statsminister Støre og helseminister Kjerkhol: lytt til fagfolka på Ullevål! Lytt til vanlege folk også! Eg vil så gjerne at denne regjeringa skal fortsetje etter neste valg, men blir dette vedtaket oppretthalde så ser det dårleg ut!

  Inger Sethre

  Tirsdag 05.04.2022
  Ullvål sykehus må beholdes, moderniseres og bygges ut. Det er den beste løsningen for byens innbyggere, miljøet og demokratiet. Boligspekulantenes interesser må vike for allmennhetens beste.

  Erling Amble

  Tirsdag 05.04.2022
  Det er ytterst provoserende hvordan Helse Sørøst har gått frem i denne saken, og konsekvent vendt det døve øret til alle innvendingene som er reist mot den fullstendig vanvittige ideen om å avvikle Ullevål Sykehus.

  Thor Erik Nordeng

  Tirsdag 05.04.2022
  La ikke Ullevål-tomta brukes til spekulanter

  Britt Røsand

  Mandag 04.04.2022
  Nei til statlig overkjøring. Ja til folkeavstemning om Ullevål.

  Trine Johnsen

  Mandag 04.04.2022
  Høye hus på liten tomt, Sognsvannsbekken Frognervassdraget) blir berørt ved utbygging, Det skal være 20 meters avstand mellom tiltak og hovedvassdrag for at kantsoner og livet i og ved elva ikke skal skades. De flotte bygningene på gamle Gaustad sykehus må bevares i likhet med de utvendig bevaringsverdige byggene på Ullevål sykehus. En oppdatering og oppussing av det som i dag er slitt på Ullevål, vil koste langt mindre enn nybygg! Når et flertall av ansatte, - leger, sykepleiere etc - og pasienter er svært fornøyde med Ullevål sykehus, hvorfor da bygge nytt på Gaustad?

  Øivind Storvik

  Mandag 04.04.2022
  Nei til overkjøring fra staten!

  Torill Vik

  Mandag 04.04.2022
  Ja til folkeavstemning om Ullevål

  Lilian Anita Asdahl Hoff

  Mandag 04.04.2022
  Ullevål-alternativet er ikke tilstrekkelig utredet. All sunn fornuft tilsier at man ikke kan drifte Rikshospitalet forsvarlig for pasienter og ansatte og med økonomisk overskudd, under byggingen, noe man er avhengig av. Lite miljøvennlig å rive deler av RH for å bygge nytt. Gaustad tomten er for liten. Mye har skjedd siden reguleringsplanen ble foreslått og som må tas hensyn til. Feks pandemi..

  Gurly Christine Hafsmoe

  Mandag 04.04.2022
  Nå må folkets stemme bli hørt, vi kan ikke la lokaldemokratiet bli angrepet på denne måten!

  Randi Rosenqvist

  Mandag 04.04.2022
  Jeg begriper ikke at de som har frontet kjempebygg på Gaustad, Oslo universitetssykehus og Helseregion Sør-Øst, ikke har forholdt seg saklig til motargumentene. Redd Ullevål har redegjort for at planene på Gaustad blir flere milliarder dyrere, at sykehuset blir for lite, at den planlagte byggeperioden blir et mareritt for Rikshospitalet og at psykiatrien blir sterkt skadelidende. Det ignoreres at det planlagte sykehuset vil gi vesentlig færre liggedøgn i somatikken. OUS hevder at folk helst vil hjem, nyoperert eller med alvorlig sykdom. Det er ikke sant. Oslo kommune har heller ikke hjemmesykepleiekapasistet til å erstatte alle liggedøgnene. På samme vis blir langtidspsykiatrien redusert, ikke respektert som et krevende behandlingstilbud til svært syke mennesker

  Aleidis Skard Brandrud

  Mandag 04.04.2022
  Myndighetene må lytte til det kliniske personellet. Klinikerne vet hvor risikabelt det er å rive fra hverandre den webben av faglige interaksjoner som de er avhengige av for å kunne gjøre en god jobb. Denne webben er usynlig for andre enn de som bruker den. Derfor må myndighetene for eksempel ta advarslene til de som driver den tverrfaglige traumebehandlingen på alvor, som ikke støtter avviklingen av Ullevål sykehus.