1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  BESKYTT ASKIM SINE VILLE DYR, DERES HJEM OG TILFLUKTSSTED

  Østfold
  BESKYTT ASKIM SINE VILLE DYR, DERES HJEM OG TILFLUKTSSTED
  Opprettet: 29.04.2022 av Torhild Johanne Daljord
  Sluttdato for signering: 03.06.2022
  Den 8.juni 2022 kommer nok en sak opp i Plan og Reguleringsutvalget om å omregulere et NLF område om til boligformål. Nå er nesten alle skogsområdene i Askim hugget ned. Svinekleåsen og Romsåsen, et område på over 250 dekar, blir foreslått som det neste naturområde som står for tur for rasering. Mange har gått tur i disse skogene og vet hvor verdifullt det er. Teknisk etat sier at det ikke er behov for flere boligområder i Askim, at andre deler av storkommunen også skal satses på. Her er det også anlagt en hjortefarm, som kan mette stor del av Askims befolkning i en krisetid. Denne må legges ned om omregulering blir vedtatt. Mange bønder tenker ikke på neste generasjons behov for naturmangfold, de tenker bare på alle millionene de kan tjene her og nå, og naturressursene blir tapt for all tid. HVEM TENKER PÅ DYRENES LIDELSE? Her holder elg, rådyr, rev, hare, grevling, tallrike fugler av mange slag. Her holder ugler og ravner til. I småvann her inne finnes salamandre og ulike padder. Bier samler pollen på lyng og bærvekster. La oss ta vare på og vise solidaritet med naturen og dyrene våre. La oss stoppe ødeleggelsen av dette område! Det er enda tid til å redde dette område. Støtt underskrifts kampanjen med din underskrift og send denne videre til alle du kjenner!
  42 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Frank Finstad

  Tirsdag 03.05.2022
  Jeg støtter oppropet i å bevare LNF områder.