1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utbedring av FV 212 fra Framnes -Stavsjø

  Innlandet
  Utbedring av FV 212 fra Framnes -Stavsjø
  Opprettet: 25.05.2022 av cato Nysveen
  Sluttdato for signering: 30.06.2022
  Etter å ha lest Ha nå i vår om hvilke veier som skal asfalteres i innlandet fylket i 2022, ble skuffelse stor igjen. Etter å ha levd med dårlig vei fra Framnes til Stavsjø i en del år, trodde vi at nå var tiden inne for utbedring av vår hovedfartsåre. Høsten 2021 ble det påbegynt skifte av stikkrenner langs traseen, med varierende kvalitet på grunnarbeid og asfaltering. Veien har fått mange oppbygde kanter som slår godt i bilen når du holder fartsgrensa. Dagens hastighet ligger mellom 60 til 80 km/timen, men der hvor veien er dårligst, er det med bilen, og i verste fall, livet som innsats å holde fartsgrensen. Mange steder et det dype hull, hjulspor og sprekker, i tillegg heller veien i forskjellige retninger. Spesielt vinterstid gjør dette kjøreforholdene krevende. Sommerstid er det utfordrende med vannplaning og slalåmkjøring for å komme hel skinnet fram. Bekymringen er også stor for ulykker som lett kan oppstå for de som sykkel eller kjører motorsykkel på denne dårlige veien. Vi er i dag ca 5000 som bor og bruker veien, for mange av disse er denne veien arbeidsvei og skolevei. Trafikken øker også i tidsrommet når turisme og temperatur øker. Det vi er bekymret for er at det skal skje en dødsulykke før veien får en oppgradering. Fv212 Framnes-Stavsjø ligger ikke i handlingsprogrammet 2022-2025 som ble vedtatt i 2021. Vi registrerer også at i innspill fra Ringsaker kommune er strekningen prioritert som nummer 18. Vi vil med dette at denne meget trafikkerte vei blir vurdert på nytt, og at utbedring får en fortgang.
  1093 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  20 kommentarer:

  Werna Arntsen

  Lørdag 28.05.2022
  Veien er en skam! Ringsaker kommune elsker å promotere kommunen med info og bilder fra alt det flotte som Nes og Helgøya har å by på. Korrekt det, det er flott her, men å passe på standarden på veiene, ikke akkurat prioritert nei! Tenk på alle bedrifter og gårder som er etablert her, det krever ekstra gode veier til tungtrafikken. Få det gjort bare, det er helt nødvendig!

  Tor-Olav Søgård

  Lørdag 28.05.2022
  Er transportør og kjører jevnlig Fv 212 og gjort det noen år nå, og det har jo ikke skjedd noe på de årene jeg har kjørt der, begynner og vurdere om jeg skal nekte og levere på Stavsjø/Tingnes med tanke på min og andres sikkerhet, da jeg kjører gass og med de konsekvenser det kan ha hvis noe skulle skje med tanke på hvordan veien er og har vært de siste årene

  Kristiane Huuse

  Fredag 27.05.2022
  Kjører der hver dag til og fra jobb. Her er det mange som velger å kjøre midt i veibanen pga fare for rep på egen bil eller fare for å gli på vintern. Dette skaper mange farlige situasjoner som kunne vært forhindret med bedre grunnarbeid/ny asfalt.

  Bjørn Vardeberg

  Torsdag 26.05.2022
  Å kalle dette en fylkesvei er i beste fall en sterk overdrivelse. Vi som kjører her med personbiler daglig har mer enn nok utfordringer med å holde bilen på rett kurs. Hva med alle de transportører til og fra Innkjøpslag, planteskoler, kornsilo, meieri, slakteri osv. Dette er en hån mot hver og en som har noe med Nes og Helgøya å gjøre.

  Liv Grete Hansen

  Torsdag 26.05.2022
  Vurderer å flytte fra bygda pga dårlig vei..

  William Ravn

  Torsdag 26.05.2022
  Veien er livsfarlig på vinterstid!! Det skjer så mange ganger at jeg sklir og havner over i feil kjørebane da veien er ujevn og har sprekker flere steder, og i kombinasjon med slaps og is så sklir jeg som bare det.. Ikke bare er det fare for liv og helse men bilen min har større slitasje på grunn av denne veien. Biler til mange hundre tusen blir ødelagt! Vi betaler da veiavgifter her ute på Nes også..

  Sjur Lilleengen

  Torsdag 26.05.2022
  Utbedring av FV212 bør inneholde utskifting/oppgradering av vegmasse mellom stikkrennene pga grunnforholdene og skikkelig asfaltering.

  Alf Erik Solvang

  Torsdag 26.05.2022
  Trenger sårt til nytt dekke utover her er direkte trafikk farlig ,spesielt for MC og Sykkler

  Ann Iren Arntsen

  Torsdag 26.05.2022
  Det er mange veger i Ringsaker som det ikke er denne kommunen verdig. Mange må kjøre denne veien hver dag for å komme til og fra jobb etc. For kommunen er også turister viktig og nettopp denne veien leder til flere turistattraksjoner og de ønskes ikke akkurat velkommen med å sette både liv /helse og biler i fare. Nå er det riktignok fylkeskommunen som har det største ansvaret og det er en skam at de ikke klarer å planlegge bedre enn at mange strekninger er så dårlig vedlikeholdt som de nå er.

  Martha Solvang

  Torsdag 26.05.2022
  Ting må skje før liv går tapt!

  Tone Bangsberg

  Torsdag 26.05.2022
  Denni vægen er trafikk farlig ferdig snakka. MÅ UTBEDRES NÅ. I 2022! Je kjøre denne veien tur retur opptil 3 ganger pr dag i ukedager. Veien blir bare værre og værre! Helt forferdelig å kjøre, er så en grue seg for å kjøre, spesielt på vinterstid, da veien er isete og snølagt, i alle humper&grøfter får en fort sleng. Og andre kjøretøy prøve å unngå ujevnhetene med å svinge unna, en dag smell det, å dæ skikkelig!! Er det noe en ska vente på? NEI, denne veien på fikses fortløpende!

  Ole Sara

  Torsdag 26.05.2022
  Etter at vi kjøpte oss campingvogn og kjører på veien med vogna på slep så merker vi det enda mere hvor dårlig denne veien er. Skuffer og skapdører i campingvogna blir ristet og slått åpne. Derfor må vi kjøre mye saktere enn fartsgrensen. Og det igjen irriterer kanskje andre bilister som "tvinges" til å foreta farlige og tvilsomme forbikjøringer. Vi kan ikke godta at vi må leve under slike kjøreforhold.

  Arne S Sollien

  Torsdag 26.05.2022
  Er avhengig av å kjøre denne veien mye. Dette kan ikke kalles Vei lengre..! Det er bare noe vi er nødt til å bruke istedet, med stor risk for ulykker og ødelagt/utslitt bil.. Gjør noe ordentlig Vedlikehold NÅ..!

  Ann Kristin Martinsen

  Torsdag 26.05.2022
  Barna mine tar skolebussen til BrDal annenhver uke, og de føler seg utrygge. Spesielt i strekningen der veien er nedsunket på ene siden, der føles det som om bussen skal tippe, særlig på vinterstid. På sommertid så valfarter det syklister til Nes/Helgøya. Disse utgjør en stor trafikkrisiko på en slik smal og ødelagt vei. Derfor burde det blitt laget sykkelsti i tillegg. Det er på tide å prioritere etterslepet som preger veistrekninger i hele landet.

  Morten Skar

  Torsdag 26.05.2022
  Vegen er trafikkfarlig og må utbedres i løpet av sommeren.

  Jan Christian Ødegaard

  Torsdag 26.05.2022
  FV212 er i en så dårlig forfatning at det innebærer økt ulykkesrisiko å ferdes der for alle trafikanter. Det er mye trafikk på vegen, særlig sommerstid. Legging av nytt dekke på strekningen Framnesbrua-Stavsjø må prioriteres i år.

  Hans einar pederen

  Torsdag 26.05.2022
  Kjører der så si hver dag, har hatt en rep på opphengskule

  Anny Karoline Vangsnes

  Torsdag 26.05.2022
  Kjører daglig på stavsjøvegen og opplever stadige farlige situasjoner når bilister legger seg i midten av vegen for å unngå skadene i veien og blir derfor farlig for motgående trafikk. Dessuten kan man oppleve at bilen kaster seg til siden pga så store nedsunkninger og nedslitte spor i veien.

  Tora Regine Forberg Tuva

  Torsdag 26.05.2022
  Jeg kjører buss stadig vekk mellom Framnes og Stavsjø. Veien der er helt forferdelig. Bussen gynger veldig, syklister sykler midt i veien for å unngå humpene og det utgjør en større risiko for dem, biler og busser/lastebiler.

  Per Kristian Taug

  Onsdag 25.05.2022
  Viktig å få utbedret FV212 fra Framnes-Stavsjø snarest! Nytt dekke med asfalt fra Nerlien til Grøtlien må prioriteres! Kan ikke vente mange år på fullstendig utbedring av vegen!