Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi fremmer forslag om folkeavstemning om fastlandsforbindelsen - Færder

  Færder, Vestfold og Telemark
  Vi fremmer forslag om folkeavstemning om fastlandsforbindelsen - Færder
  Opprettet: 26.05.2022 av Jon Arild Andresen
  Sluttdato for signering: 26.11.2022
  Vi krever folkeavstemning om den vedtatte fastlandsforbindelsen. 16. mars var vi nære et historisk vendepunkt da en allianse fra ytre venstre til ytre høyre (SP, FRP, MDG, FRSV og to uavhengige representanter) gikk sammen om å gi innbyggerne Færder kommune en rett til å si sin mening i den vedtatte fastlandsforbindelsen (Ramberg-Smørberg). Det manglet kun to stemmer i kommunestyret for at de fikk flertall for forslaget sitt. Bli med å snu dette! Bli med å krev at kommunestyret i Færder kommune gjør vedtak om rådgivende folkeavstemning med følgende formulering: «Ja eller nei til å gå videre med Ramberg-Smørberg-løsningen» Hvorfor skal du bli med å kreve folkeavstemning i Færder kommune? Med din stemme, kan du bidra til at: • våre folkevalgte får svar på om flertallet av innbyggerne i Færder kommune ønsker seg denne løsningen eller ikke. • at dagens ungdom (de som har fått stemmerett siden forrige kommunevalg i 2019), får kommet med sin mening i saken. • at beslutningen får demokratisk legitimitet. Din stemme vil IKKE forsinke Ramberg-Smørberg-prosjektet eller gjøre det dyrere, fordi folkeavstemningen kan gjennomføres i løpet av måneds tid. Ved positivt vedtak i kommunestyret, forutsetter vi at det blir avholdt folkeavstemning innen en måneds tid fra dato for positivt vedtak.
  140 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Hilde Sundin

  Tirsdag 14.06.2022
  Våre folkevalgte har knust vårt demokrati når Færder`s viktigste sak skal avgjøres. Kommunevalget i 2003,folkeavstemningen i 2005, og forskjellige meningsmålinger, har vist helt soleklart at politikernes handlinger har gått på tvers av befolkningens ønsker i denne saken om vår fastlandsforbindelse ! Hvorfor skal vi innbyggere tape denne saken da? Høyre hadde planer om TNT, men jeg representerte da Nøtterøylisten og sa NEI, for det var spikret i vårt partiprogram ! Nøtterøylisten i mot bom var Joker`n i denne saken! Fastlandsforbindelsen`s ville blitt avgjort i Tønsberg bystyre om det hadde blitt flertall for TNT. En storkommune hadde passet Tønsberg bra, for på den tiden var de bank-rott og stemplet som en ROBEK-kommune som er et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse over lang tid! Tønsberg skal ha Færder med i denne bypakke Tønsberg som vi også har sagt NEI til! Kommuneloven § 60 nr.1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer. Nei til Fastlandsforbindelsen R/S ! Færder skal ha en Fastlandsforbindelse som gir oss tilgang til arbeidsmarkedet i Søndre Vestfold og Grenland! Trafikkopphopning i nordre del av Nøtterøy ødelegger hjem,miljø og Tjøme får lite eller ingen nytte av en slik forbindelse. Unge voksne vil bosette seg på Tjøme, men det blir for stor avstand til E/18 og den største mengden av arbeidsplasser med en fastlandsforbindelse nord i Færder! Vi bygger ikke vei til badegjestene, sa en tidligere politiker i Nøtterøy! De «badegjestene» er nå blitt ca 30 000 hytte og camping-gjester som kjører gjennom Tønsberg for å komme til Tjøme. Vi har bønder på Nøtterøy som leier jord i Sandefjord (Stokke) og vi har kjølelager,kornmølle, flyplass og et fly-tog til Torp pluss,mange store arbeidsplasser! Hilsen Hilde Sundin

  Ann-Kristin Haug

  Lørdag 04.06.2022
  Ja til folkeavstemning

  Kristoffer Colban Eriksen

  Fredag 27.05.2022
  Hei, Nicolai Grunnen til at vi valgte kun Færder nå var fordi vi tror det blir lettere å få sanket flere stemmer her relativt sett enn hvis vi hadde inkludert Tønsberg og. Men vi er definitivt på deres side her. Kjenner du til noen på Hogsnes siden vil bli direkte eller indirekte berørt av dette her? Jeg har opprettet en lukket gruppe for dem, hvor jeg bistår dem med gratis juridisk rådgiving. Jeg er jurist.

  Nicolai grøterud

  Torsdag 26.05.2022
  Åpne opp for oss på hogsnes siden også. For Å gi en stemme. Siden Tbg ikke hører på de berørte.