Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krav om konsekvensutredning i forbindelse med utbyggingsplanene på Moan i Hommelvik!

  Malvik, Trøndelag
  Krav om konsekvensutredning i forbindelse med utbyggingsplanene på Moan i Hommelvik!
  Opprettet: 29.06.2022 av Gunn Berit Geving
  Sluttdato for signering: 15.08.2022
  Vi krever at utbyggingsplanene på Moan i Hommelvik konsekvensutredes, slik det ble bestemt på Aresam-møtet 7. oktober 2021. At kravet om konsekvensutredning senere er trukket pga motvilje hos utbygger, er uforståelig og bekymringsfullt. Utbyggingsplanene vil medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og Aresams krav om konsekvensutredning må derfor opprettholdes. En eldre overordnet KU utarbeidet i forbindelse med den overordnede arealplanen er ikke tilstrekkelig. Det er flere faktorer som trenger en grundig vurdering og avklaring. Konsekvensutredningen skal være faktabasert, pålitelig og uavhengig, slik at den har legitimitet som grunnlag for videre avveininger og beslutning.
  659 av 283 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  33 kommentarer:

  Øyvind Røsten

  Mandag 25.07.2022
  Signert

  Lene Aursand

  Fredag 15.07.2022
  Galskap å bygge uten konsekvensutredning. Spesielt m.t.p tidligere ras i området. Og hva med folkehelsen vedrørende manglende rekreasjonsområder? Kortsiktig økonomisk vinning fremfor folkehelse er en bakstreversk og hodeløs politikk.

  Roald Lyshaug

  Tirsdag 12.07.2022
  Signert.

  Leif Sollihaug

  Søndag 10.07.2022
  Signert

  Ingvald Solbakken

  Søndag 10.07.2022
  Så klart det må konsekvensutredes .

  Bente Hansen

  Onsdag 06.07.2022
  Signert

  Anne Lise Mohn

  Onsdag 06.07.2022
  Signert

  Lizzi Ford

  Onsdag 06.07.2022
  Enhver oppegående voksen (politiker eller ei) stemmer for en konsekvensutredning når det gjelder et såpass sårbart område med tanke på leire, gasser, kreosot, dyreliv mm. Vi bruker allerede stranda vår (jeg har bodd her siden 1968), vi har allerede et torg i Hommelvik sentrum etc, så om det allikevel må bygges på området bør det ihvertfall være på trygt grunnlag for kommende generasjoner sin del!

  Anne Meisingset

  Søndag 03.07.2022
  Hvorfor får ikke folk utenfor kommunen - men i samme fylke til å signere?

  Randi Nyvoll

  Torsdag 30.06.2022
  Signert

  Gunn schjetne

  Torsdag 30.06.2022
  Signert

  Gunilla Schjetne Hofstad

  Torsdag 30.06.2022
  Signert

  Morten Arntzen

  Torsdag 30.06.2022
  Signert

  Gøran Berg

  Torsdag 30.06.2022
  Signert

  Ann-Kristin Sneisen

  Torsdag 30.06.2022
  Signert

  Torill Ohren

  Torsdag 30.06.2022
  Signert!

  Martin Barstad

  Torsdag 30.06.2022
  Signert

  Knut Erling Flataker

  Onsdag 29.06.2022
  En KU er av allés interesse og en absolutt nødvendighet og krav for å ha et godt nok og oppdatert kunnskapsgrunnlag for å fatte gode beslutninger, et krav som også er nedfelt i PBL.

  Per Olav Bjørgum

  Onsdag 29.06.2022
  En konsekvensutredning er det minste som må kunne forlanges utført før en så omfattende og kontroversiell utbygging settes i gang.

  Heidi Sandaune

  Onsdag 29.06.2022
  Signert

  Michael Trustrup

  Onsdag 29.06.2022
  Enig med kommentar lengre opp her. Det er jo helt noldus at skole og barnehage skal reise helt til midtbane når det er en en unik mulighet for å lage enda en fin park som blir brukt av alle. Bygg park for innbyggerne, og ikke bare en stor hage for beboerne der. Vi ser jo hvor mye konflikt det har blitt på Grilstad.

  Hege Marie Schultz Hansen

  Onsdag 29.06.2022
  Skjerp dere Malvik Kommune! Nå må dere ta til vett og ikke la den flotte stranden bli en rekke med boligblokker! Vi trenger perlen vår i Hommelvik! Vi trenger fri plassen vår! Vi trenger at våre barn og barnebarn får bruke stranden som rekreasjonsområdet med påfyll av energi ,frihet og glede i mange år framover.

  Marit Haugen

  Onsdag 29.06.2022
  Signert

  Linda Husby Stav

  Onsdag 29.06.2022
  Signert!

  Kajsa paulsen

  Onsdag 29.06.2022
  Ikke bygg blokker

  Nora Løkås Leistad

  Onsdag 29.06.2022
  Ikke bygg store stygge blokka

  Bodil Skjulstad

  Onsdag 29.06.2022
  Jeg kan dessverre ikke signere da jeg kun er gjest i Hommelvik, men jeg håper fjæra blir utviklet til fritidsaktiviteter.

  Mari Lergård Larsen

  Onsdag 29.06.2022
  Signert!

  Even Leistad

  Onsdag 29.06.2022
  Vedtaket er reversibelt, utbyggingen er ikke. Dette området er på de siste 10 årene bare økt i bruk etter hvert som blokkene på Sjøsiden er kommet til. Midtsandtangen er sprengt allerede på sommer/badedager. Vi trenger ett nytt område slik som midtsand, her i stasjonsfjæra.

  Camilla pedersen

  Onsdag 29.06.2022
  Signert!

  Kari Sollihaug

  Onsdag 29.06.2022
  Signert

  Kjell Pedersen Sigmert

  Onsdag 29.06.2022
  Signert

  Silje Ohren Strand

  Onsdag 29.06.2022
  Det er i kommunens interesse at saken konsekvensutredes.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.