1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ledsagerbevis for barn i Oslo

  Oslo
  Ledsagerbevis for barn i Oslo
  Opprettet: 05.09.2022 av Hanne Høglind
  Sluttdato for signering: 05.03.2023
  Byrådsavdelingen har bestemt at barn under 7 år ikke lenger skal få ledsagerbevis. Ledsagerbevis er en frivillig ordning kommunene kan velge å ta i bruk. Oslo kommune kan derfor velge å sette begrensningen for innvilgelse av ledsagerbevis slik de nå gjør. Ledsagerbevis er en ordning som bidrar til at personer med sykdommer eller funksjonsnedsettelser enklere kan delta på ulike aktiviteter på en likeverdig måte ved at de får ha med seg en ledsager som kan støtte dem. Mange barn med funksjonsnedsettelser har behov for denne tilretteleggingen for å komme seg rundt inne på museer, besøke parker og severdigheter, besøke badene og så videre. For mange familier som har syke barn eller barn med funksjonsnedsettelser er det en økonomisk utfordring fordi de allerede har mange praktiske og økonomiske byrder, i tillegg til at de nå må betale for barnets ledsager fram til barnet fyller 7 år. Barnets behov er like fullt til stede selv om barnet er ungt og særlig for familier med flere barn er det utfordrende å tilrettelegge for alle barna når ett av barna trenger en voksenperson for å delta. For å få ledsagerbevis må behovet dokumenteres med legeattest, og legeattesten vil da beskrive behovet for ledsager for barnet sammenlignet med jevnaldrende barn. Dette burde holde for Oslo kommune. Å være en inkluderende by innebærer å ha ordninger som gjør byen tilgjengelig for alle. Ledsagerbevis er en ordning som kan dekke noen av de behovene som syke eller funksjonshemmede barn har for deltakelse. Målet med denne saken er derfor å få Oslo kommune til å snu og gjeninnføre ordningen med ledsagerbevis uten aldersbegrensninger.
  145 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  5 kommentarer:

  Simen Bondevik

  Torsdag 19.01.2023
  Veldig enig! Har skrevet et leserinnlegg i Vårt Oslo om saken: https://vartoslo.no/funksjonshemmet-hanne-hoglind-oslo/hvorfor-utestenger-oslo-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/432371

  Ingerid Frogner Forvik

  Lørdag 08.10.2022
  Hei! Jeg er journalistikk-student ved Oslomet og ønsker Oslo kommune ikke lenger skal gi at barn under 7 år ledsagerbevis. Har du noen tanker, og/eller ønsker å stille til intervju? Kontakt meg gjerne på ingerid.forvik@gmail.com, +47 97132603 eller Facebook for en uforpliktet prat:) Saken vil bli publisert på Journalen.oslomet.no. Mvh. Ingerid Frogner Forvik

  Gleyfer Agudo

  Onsdag 07.09.2022
  Det er viktig at barn er som under 7år få ledsager veis for familie eller tolk. Hver barn ønske delta unik aktiviteter og de har rett tilgang til informasjon på tegnspråk.

  Anders Danbolt Ajer

  Mandag 05.09.2022
  .

  Maria Krabbe Ranvik

  Mandag 05.09.2022
  Ledsagerbevis er en nødvendighet for alle familier, uansett barnets alder