Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Kommuneloven, valgbarhet og overgrepsdømte

  Sandnes, Rogaland
  Kommuneloven, valgbarhet og overgrepsdømte
  Opprettet: 06.09.2022 av Kenneth Frost Lie
  Sluttdato for signering: 06.12.2023
  Det finnes mennesker som har opplevd noe av det verste man kan utsettes for av sine medmennesker, som overgrep, misbruk, voldtekt og vold. De må hver dag leve med sine erfaringer og har traumer som må bearbeides for å kunne fungere i hverdagen. Det er barn, unge, voksne, eldre og andre mennesker i sårbare situasjoner som utsettes for dette. Gjerningspersonen er både unge, voksne, eldre, ansatte i helse og omsorg, barnehage og skole. De er menn og de er kvinner. Straffenivået på slike saker burde uomtvistelig økes, men saken handler ikke om nivået på straffen, men heller en begrensning hva personer som er straffedømt for overnevnte saker kan gis etter endt soning. Idag vernes potensielle fremtidige ofre for gjerningspersonenes handlinger gjennom begrensninger i loven som gjennom krav om politiattest til en viss grad sikrer at personer med slike dommer ikke kan påta seg arbeid i helse og omsorg og/eller barnehage og skole. Flere eksempler finnes. Samtidig er det ingen begrensninger gjennom loven (Kommuneloven eller valgloven) som hindrer at personer med slike dommer kan påta seg politiske verv, maktposisjoner som ordfører m.m. Det betyr i realiteten at pedofile kan stille til valg som ordfører og bli ordfører i en by hvor han/hun/hen har begått alvorlige lovbrudd. Idag er det slik at den som har stemmerett er også valgbar, mens det i 2016 ble foreslått endringer til ny kommunelov som angikk emnet. Det er nå på tide at det tilføres endringer eller tillegg i kommuneloven som hindrer at straffedømte volds, overgrep, misbruk og voldtektsdømte kan påta seg politiske verv. Derfor fremmer jeg et forslag for politikere i Sandnes om å ta ansvar, skape tillit og gi innbyggerne en rettsoppfatning som føles rettferdig og med større vern for ofrene enn gjerningspersonene.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.