1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Oppgradering av Lakkegata gatetun

  Oslo
  Oppgradering av Lakkegata gatetun
  Opprettet: 08.09.2022 av Batoul Hamza
  Sluttdato for signering: 08.03.2023
  Kjære naboer og lokalbefolkning, Lakkegata gatetun ((1) strekningen fra hvor Mosse Jørgensens plass/”Strykejernsparken” ender til krysset ved Siebkesgate) har hverken lek eller oppholdsmuligheter til tross for at den er regulert til gatetun. Området 1 og 2 fungerer idag som en søppelstasjon, parkeringsplass og et oppholdssted for belastede miljøer. I tilegg forårsaker dagens overvannshåndtering skader, ulemper og oversvømmelser ved flere steder langs gatetunet. Overvannet håndteres idag i harde og ikke permeable overflater, som asfalt og brustein. I kraftig regnvær ble flere naboers leiligheter oversvømte og vi kan vente oss flere dager med kraftige regnbyer i fremtiden. Gråbein og Lachmanns borettslag, Sameiet Sofienberg, Borettslag Siebkesgate 3, Borettslag Siebkesgate 5, Borettslag Lakkegata 71, CYAN, Brixton photography, The Little Pickle, Gråbein bar, FAU, elevrådet og skoleledelsen på Lakkegata skole og FAU Vahl skole har gått sammen om et forslag som vil gjøre de fysiske utemiljøene bedre på Lakkegata gatetun (1) og 2. Forslaget går ut på at opparbeide åpne, blågrønne og flerfunksjonelle overvannsløsninger og/med lek- og oppholdsmuligheter. Dette for å sikre trygge, blågrønne og levende områder for lokalmiljøet og skolebarna, som går forbi til og fra Lakkegata skole, Hersleb skole og Vahl skole hver dag. I tilegg ønsker vi å innlemme tomten fra Gråbein bar til krysset ved Siebke gate (2), som en del av gatetunet. Dette arealet fungerer i dag som en parkeringsplass. Tomten vil fungere som en grønn korridor med blågrønne overvannsløsninger med lek- og oppholdsmuligheter og uteservering. Et slik tiltak vil redusere risikoen for oversvømmelser og minimere skader og ulemper som forårsakes av overvann. Samtidig som overvannet håndteres, vil disse åpne, blågrønne og multifunksjonelle overvannsløsninger gi både estetikk og liv tilbake til gatetunet. Det vil også føre til økt trivsel, trygghet og velvære og øke livskvaliteten for mennesker i vårt nærmiljø. Vi ber om deres underskrifter så vi kan få bydelsutvalget til å godkjenne forslaget som skal løfte Lakkegata og nærmiljøet vårt. Vi ønsker å gjøre de fysiske utemiljøene bedre på Lakkegata gatetun (1) og 2 for oss allesammen i nabolaget. På forhånd takk. Ta kontakt om det skulle være noen innvendinger, ideer, tanker eller om du vil være med på brukermedvirkning lengre frem i prosessen.
  371 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  5 kommentarer:

  Alexander Findley

  Torsdag 15.09.2022
  Bra!

  Ane Olafsrud

  Torsdag 15.09.2022
  Et tiltak som ikke har blitt nevnt ovenfor er at de store trærne tar alt for mye sol og gjør området unødvendig mørkt, selv om det er grønt. En ordentlig beskjering og evt. felling av utvalgte trær vil føre til et lysere og hyggeligere område, og gjøre at andre mindre vekster vil kunne vokse i f.eks anlagt blomsterbed.

  Ingunn Birkeland

  Søndag 11.09.2022
  Dårlig drenering merkes i vår bygård. Bygården er på byantikvarens gul liste. For å bevare og verne bygården på best mulig måte, er drenering av gatetunet et nødvendig et tiltak. Dette antar jeg gjelder alle bygninger som vender ut mot gatetunet.

  Aga Skorupka

  Lørdag 10.09.2022
  Bor i område og støtter forslaget!

  Stig Marlon Weston

  Torsdag 08.09.2022
  Både bor og driver butikk i området og støtter dette tiltaket så veldig! Den gata har et slikt enormt potensiale og trenger ikke store investeringer for å forløse dette.