1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til flere hytter I Boteskauen!!

  Arendal, Agder
  Nei til flere hytter I Boteskauen!!
  Opprettet: 15.09.2022 av Lise Enger
  Sluttdato for signering: 31.12.2022
  NEI TIL FLERE HYTTER I BOTESKAUEN !! Vi vil ha trygg ferdsel på smale veier og bevaring av sårbare naturområder; ikke rasering av natur til fordel for fritidsboliger. I 2009 ble det vedtatt å utvide hyttefeltet på Øytangen på Tverrdalsøya med 72 nye hytter. Det er fortsatt bare omtrent halvparten av disse som er bygget, og vi har ikke sett konsekvensene av det som allerede er regulert. Nå ønsker utbygger å utvide området med ytterligere 40 hytter i en ny reguleringsplan. Hvis denne planen blir vedtatt, betyr det at det kan settes opp nærmere 80 hytter mer enn det er i dag i Boteskauen!!  Vi kan derfor forvente minst en tredobling av trafikken fra i dag, som allerede har økt betydelig de siste årene. Hyttene brukes større deler av året - ikke bare fire uker om sommeren. I tillegg er det, og vil fortsatt være, mye anleggstrafikk på veiene til og fra hyttefeltet. Det ferdes mange fotgjengere på veiene, da dette både er skolevei og en mye benyttet turrute. Veiene er smale og uoversiktlige, og nestenulykkene har de siste årene vært mange. Det eksisterende hyttefeltet ligger som et enormt sår i området, og sees godt fra sjøen og innseilingen i Oksefjorden. Utbygger har flatsprengt, og tatt ned store mengder vegetasjon. Det er allerede snauhogd deler av området som inngår i den nye reguleringsplanen. Naturinngrepene er store og skjemmende, og uberørt natur forsvinner stykke for stykke for all fremtid dersom enda flere hytter bygges her. Vi sier nei til flere hytter i Boteskauen og ber Arendal bystyre ta hensyn til både fastboende og eksisterende hytteeiere som ønsker mulighet for rekreasjon og trygg ferdsel på smale veier ved å avvise reguleringsplanen Øytangen syd i sin helhet.  
  339 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Anders Haslestad

  Tirsdag 27.09.2022
  Nei til rasering av naturen i kystbeltet! Allerede for stor belastning!

  Gunnar Sander

  Tirsdag 27.09.2022
  Jeg får tydeligvis ikke skrive under siden jeg er hytteeier i Tvedestrand, ikke bosatt i Arendal. Men dette er en av de mest skjemmende utbyggingene man ser fra Oksefjorden. Fullstendig mangel på respekt for natur og landskap. Attpåtil har de fått lov til å breie seg ut i fjorden med en molo for å anlegge båthavn. Uhørt privatisering av fellesområdet som fjorden er.

  Oddvar mykland

  Mandag 26.09.2022
  Støtter dette 110%

  Lise Enger

  Mandag 26.09.2022
  Vi er oppmerksomme på at flere som har fritidsbolig/sekunndærbolig i Arendal har signert -selv om de har folkeregisteret adresse annet sted. Det er 300 personer med folkeregisteret adresse I Arendal som teller ifht om politikerne skal ta saken. Men det er mange som oppholder seg her deler av året, som også er sterkt berørt av denne saken og vil signere. Det er jo også et signal til politikerne. Vi må bare gå gjennom listene før levering, slik at det kommer frem hvem som har folkeregisteret adresse utenfor kommunen.

  Roar Olsen

  Mandag 26.09.2022
  Jeg gjør oppmerksom på at jeg har skrevet under med hytteadresse, ikke bostedsadresse. Ved bostedsadresse får jeg opp merknad om at jeg ikke "kan bo utenfor kommunen / område". Men når jeg / vi tilbringer så mange uker i året på hytta, så føler jeg at påvirkningen av ytterligere utbygging medføre mange problemer, jfr.saken som ligger på denne siden. Mvh Roar Olsen

  Asbjørn Karl Olsen

  Tirsdag 20.09.2022
  Fra 2019, sendt Arendal Arbeiderparti: Styrevedtak Flosta og Strengereid arbeiderlag 1 Videre hytteutbygging i Botskauen. Flosta og Strengereid Arbeiderlag er i mot videre utbygging i Botskauen. Begrunnelse: Vei kapasitet, spesielt fra Staubø til Bota, veien er smal og belastningen , spesielt sommerstid/ferietid og i anleggsperioder er altfor stor. Nei til ytterligere naturinngrep. Vilt og rovfugl habitat. Utbygger har allerede et regulert område mot Eikelandsfjorden, som ikke utbygget.

  Beate Schjølberg

  Mandag 19.09.2022
  Utbyggingen av Boteskauen/Øytangen har allerede fortrengt Tverrdalsøyas viltbestander som får et stadig mindre område til disposisjon. Det skaper farlige situasjoner når rådyr og elg ofte må krysse den stadig mer trafikkerte veien for å finne mat, og i økende grad trekker ned til bebyggelsen. Den brutale raseringen av naturen på øya går i mot all fornuft -- og er også i strid med kommunens egen vedtatte politikk for bevaring av miljø, natur og kultur.

  catja camilla Løvlind

  Mandag 19.09.2022
  Jeg bor rett med veien på staubø og har registrert over flere år at trafikken stadig øker. Infrastrukturen her er alerede overbelastet og observerer daglig farlige trafikkstasjoner. Særlig i perioder med ferie trafikk og i helger. Det er voksne og barn med barnevogner, sparkesykkler og baderinger på begge sider av veien og midt mellom dette som delvis fungerer som gågate kjøres det som det skulle vert en tofelts motorvei i midten. Støy er også et problem. Bruker ørepropper for å få sove når det står på som verst og flere år med anleggstrafikk her i tillegg til økt biltrafikk vil være en katastrofe både for infrastrukturen, fastboende og naturen.