Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Revurdering av KS’ forhandlingsmandat

  Lillestrøm, Viken
  Revurdering av KS’ forhandlingsmandat
  Opprettet: 16.09.2022 av Iren Engeset
  Sluttdato for signering: 16.03.2023
  Vi er bekymret for konsekvensene av den pågående lærerstreiken. Som foreldre til barn i Lillestrøm kommune mener vi at vår kommune må gå foran og ta initiativ til å få avsluttet denne konflikten. Spillereglene i en slik konflikt er klare. Utdanningsforbundet representerer medlemmene sine, mens kommunen representerer oss innbyggere. Kommunen forhandler med sine ansatte gjennom KS. Streikeretten er solid forankret i Norge, og det er en rett lærerne rettmessig benytter gjennom sin fagforening. Vi som ikke er medlemmer i fagforeningen kan ikke instruere denne til å avslutte en streik, men som innbyggere har vi rett til å bli hørt og at våre krav blir vurdert av våre valgte representanter. Det er våre barn som lider når situasjonen er fastlåst. Det er alles interesse at partene finner sammen slik at lærerstreiken kan avsluttes. Derfor ber vi Lillestrøm kommune om nå å ta initiativ, på vegne av oss innbyggere, til at reelle forhandlinger gjenopptas. Kommunen må be KS komme lærerorganisasjonene i møte og endre sin fremgangsmåte for å få en slutt på denne konflikten som rammer våre barn mest av alt. Vi ber kommunestyret i Lillestrøm kommune om å revurdere deres forhandlingsmandat til KS slik at det kan foregå reelle forhandlinger og streiken kan avsluttes.
  312 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Lise Johanne Pedersen

  Mandag 19.09.2022
  Tenk på barnas fremtid

  Torill Sook Haugen Røsnes

  Mandag 19.09.2022
  Nå må kommunen ta det ansvaret de faktisk har i forhold til sine innbyggere. Kom med ett ordentlig tilbud til lærerne nå slik at dagens barn og fremtidens barn kan gå på skole og ha den kompetansen de trenger rundt seg.

  Natalie Michaelsen

  Mandag 19.09.2022
  Kommune og KS må komme i møte med lærere for krav de fortjener. Det er våres barn som lider. Lærere har viktig arbeid i samfunnet. De endrer mennesker og former skolen til det den er! Hvis vi skal satse på elever, må vi også satse på faglærte lærere. Nå har de lærere fått nok og det støtter vi dem!

  Zaneta Migas

  Mandag 19.09.2022
  Barna fortjener/ har krav på opplæring. Vi ønsker lærene tilbake på skolen.