1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Kollektivtilbud i Østre Toten

  Innlandet
  Kollektivtilbud i Østre Toten
  Opprettet: 16.09.2022 av Tor Gaute Lien
  Sluttdato for signering: 16.03.2023
  Østre Toten kommune har fire tettsteder, hvorav Skreia er stor. Statlige føringer forteller oss at vi skal fortette, og bygge opp rundt tettstedene vi har. Vi skal også legge opp til et samfunn som er mindre bilbasert. Østre Toten kommune arbeider nå med å utvikle en stor del i sentrum av Skreia til boliger og leiligheter. Samtidig arbeides det med å få flyttet skytebanen slik at man kan fortette sentrumsområdet helt ut til Helgestadfeltet. Så kommunen gjør sin del for å oppfylle de statlige forventningene om fortetting og bygge opp rundt sentra. Nå er det på tide at Fylkeskommunen gjør sin del. For det blir mindre attraktivt å bo på Skreia når det ikke er en fungerende kollektivtilbud. Flybussen var et godt alternativ som mange brukte, men om Ringruta faktisk kunne kommet innom Skreia regelmessig hadde fylkeskommunen også levert på de overordnede retningslinjene. Mange som bor i kommunen pendler også innover mot Oslo. Uten kollektivtransport kommer man seg ikke til Gjøvikbanen for å ta toget. Mange mener at en bussforbindelse til Eidsvoll kan føre til at flere tar tog fra der, ettersom det går oftere og raskere. Vi ønsker at Innlandet Fylkeskommune skal vurdere følgende: 1. Endre rutetabellen slik at Ringrutene går innom Skreia sentrum 2. Bidra til at det startes opp en bussforbindelse mellom Gjøvik og Eidsvoll 3. Vurdere et prøveprosjekt ala HentMeg i Sauda i Østre Toten kommune
  666 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  22 kommentarer:

  Ottar Næss

  Søndag 25.09.2022
  På tide at flybussen Gjøvik - Skreia - Gardermoen kommer på plass. Politikere "skriker" om bruk av kollektiv transport, sørg da for å tilrettelegge sådan. Faktisk flaut at folk må lage "sak" for at nødvendigheter realiseres !

  Ole Kristian Snekkerbakken

  Fredag 23.09.2022
  På tide å få i gang igjen en bussforbindelse mot OSL og Hovedstaden nå, Bussen har vært et savn siden 2020 for mange som faktisk brukte den både til arbeidsreiser og fritidsreiser. Skap en reel mulighet til et nytt tilbud for de reisende nå!

  Liv Marit Førde Gran

  Torsdag 22.09.2022
  Eg ynskje flybussen tilbake! Det er bra å komma seg til Eidsvoll og, men det er lettare å ta buss direkte til og frå Gardermoen.

  Kjersti N. Tjernshaugen

  Torsdag 22.09.2022
  Buss til Eidsvoll stasjon hadde vært helt supert!

  Lisbet Stranden

  Torsdag 22.09.2022
  Jeg ønsker å få tilbake flybussen/TimeEkspressen. Gjøvik-Oslo t/r

  Ola Brox

  Torsdag 22.09.2022
  Er svært fornøyd med tog Eidsvoll-Gardermoen-Oslo! Det er både raskt og rimelig (mye rimeligere!) - og det er avganger 3 ganger i timen (ikke 2)! Så et busstilbud til Eidsvoll stasjon - med korrespondanse med tog - hadde vært midt i blinken - både for reise til Gardermoen og til Oslo (og videre sørover/vestover).

  Tone Brox

  Torsdag 22.09.2022
  Ønsker buss til Eidsvoll stasjon. Der går det tog videre til Gardermoen og Oslo S tre ganger i timen. Veldig grei reisemåte!

  Sonja Henny Tråholt

  Onsdag 21.09.2022
  Nå må kommunikasjonen bedres på Skreia. Flybussen er et godt alternativ

  Per Yngve Steinsholt

  Onsdag 21.09.2022
  Toget fra Eidsvoll stasjon til Gardermoen og Oslo går 2 ganger i timen, og er svært billig. Vi greier oss med buss Gjøvik-Eidsvoll for å komme til Oslo. Men til og fra Gardermoen har vi måttet kjøre - for vi har oftest landet for seint til å rekke siste bussen hjem. (Og overnatting på Gardermoen koster flesk!)

  Mette Kristie Mehlum

  Onsdag 21.09.2022
  Jeg ønsker at flybussen kommer tilbake. Den brukes også når man skal til sykehusene i Oslo, blir enklere jfr pasientreiser.

  Lise Aarsby

  Onsdag 21.09.2022
  Jeg ønsker at flybussen kommer tilbake.

  Hans Jørgen Holmen

  Onsdag 21.09.2022
  Dette må prioriteres. Nedprioriteringen av kollektivtilbud til landets største arbeidsmarked, flyplass og generelle tilbud som ligger i så kort avstand til Østre Toten er merkelig. Meg selv, samt mange av mine naboer i Totenvika pendler til Gardermoen/Oslo i kombinasjon med hjemmekontor. Denne måten å arbeide på har økt de siste to årene og gjør det å bo på bygda mer tilgjengelig. Mangelen på busstilbud vanskeliggjør også besøk som lander på Gardermoen da man enten må hente, eller leie bil. Det koster fort 5-600,- å kjøre strekningen, tidsbruken i bil er dødtid og CO2 utslippene er unødvendige. Jeg ser 3 løsninger: 1: Gjøvik - Gardermoen - Oslo 2: Gjøvik - Eidsvoll stasjon (vanskeliggjør bruk for de som arbeider i Gardermoen næringspark). 3 Skreia - Feiring (som korresponderer med Ruters tilbud til Eidsvoll stasjon, bedre enn ingenting).

  Erik Haug

  Onsdag 21.09.2022
  For meg er det ufattelig at Ringruta ikke kjører innom Skreia. Det må også settes opp en bussforbindelse mellom Gjøvik og Eidsvoll, som et minimum hvis ikke Gjøvik-Gardermoen- Oslo gjenopprettes. En styrking av kollektivtransporten er en styrking av lokalamfunnet.

  Kristin Jess-Bakken

  Onsdag 21.09.2022
  Det må være en rimelig og hyppig/korresponderende bussforbindelse mellom Gjøvik, Lena og Eidsvoll. Med to spor, og hurtigtog er dette ruten jeg velger i min pendlerhverdag. Da er det kun 1,5 time inn i gryta. De fleste pendlere jeg kjenner trenger bare å komme seg til Eidsvoll.

  Kari Egge

  Tirsdag 20.09.2022
  Jeg ønsker at busstilbudet Gjøvik - Oslo, via Gardermoen, kommer i gang igjen snarest. Jeg ser ingen god løsning for passasjerer å måtte skifte til tog på og fra Eidsvoll. Det blir dyrere og mindre effektivt enn å ha en "dør til dør" ordning med samme buss.

  Svein Berg

  Mandag 19.09.2022
  En rute mellom Gjøvik og Eidsvoll kan være en god idé. MEN for å få den til å gå. Må det være et samarbeid mellom Innlanstrafikk og Ruter. Da vil det være mulig å få akseptabel billettpriser. En kommersiell aktør får ikke subsidier. Så da vil billettprisen bli for høy for at folk vil bruke tilbudet.

  May Britt Roseth - Hansen

  Mandag 19.09.2022
  Vi trenger ordentlig kollektivt transport Gjøvik- Skreia da det er vanskelig å komme hjem fra Gjøvik etter klokka 17.00 og Skreia- Eidsvoll/Gardemoen da det er helt umulig ja ingen mulighet å kom dit med kollektiv transport da må man prøve å komme seg til om det går buss da til Gjøvik og så tog til Oslo og så tog fra Oslo til Gardermoen/eidsvoll. JA vi trenger et ordentlig kollektivt tilbud.

  Håvard Stefferud

  Søndag 18.09.2022
  Ønsker rute Gjøvik via Skreia til Eidsvoll togstasjon. Alternativt at ekspress bussen fra Gjøvik, via Gardermoen til Oslo kommer i gang igjen.

  Oddbjørn Dahl

  Søndag 18.09.2022
  Jeg mener at bussen bør gå fra Gjøvik via Gardermoen til Oslo

  René Rye

  Søndag 18.09.2022
  Dette er et fantastisk og nødvendig forlag som man bør få gjennomført.

  Arne Otto Aarsby

  Lørdag 17.09.2022
  Jeg vil gjerne at «Flybussen» blir satt i rute igjen

  Tor Gaute Lien

  Lørdag 17.09.2022
  Dette er noe SP, H, V og FrP har jobbet for lenge, og vi ville lage en slik sak for at innbyggerne kan være med å påvirke Fylkeskommunen. Det ble problematisk å legge ut fra kommunen, så jeg lagde denne nå. Etter debatten på Skreia er det tydelig at de fleste partiene er positive til dette. Skriv under slik at Fylkeskommunen må vurdere dette!