Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bydelshus, en Flerbrukshall og et Svømmebasseng på Sørbø/Hove - og tomten står klar.

  Sandnes, Rogaland
  Bydelshus, en Flerbrukshall og et Svømmebasseng på Sørbø/Hove - og tomten står klar.
  Opprettet: 22.09.2022 av Klaus Tveita
  Sluttdato for signering: 22.03.2023
  Innbyggere på Sørbø/Hove og Lundehaugen trenger et Bydelshus, en Flerbrukshall og et Svømmebasseng - og tomten står klar. SISTE SJANSE TIL Å FÅ STOPPET GALSKAPEN Neste onsdag, 28. september, kommer sak 66/22 opp i politisk «Utvalg for by- og samfunnsutvikling» til 2. gangs behandling. Plan 20206 - Detaljregulering for Lundeområde, gnr. 47 bnr. 766. https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17685210?agendaItemId=15037261 Dette er en sak hvor Kommunen ønsker å gjøre idrettstomten på Lundehaugen/ Ganddal om til en gigantisk fripark, med mange likhetstrekk til det som allerede finnes i grøntdraget rett ved siden av. Både skolene i området (som begge snart skal utvides), idrettsliv og andre i bydelen, trenger derimot å etablere en flerbrukshall her, gjerne med svømmebasseng i kjelleren, slik at skolene får kapasiteten de trenger til å levere lovpålagt undervisning i kroppsøving (allerede i dag, før utvidelsene, må elevene kjøres med buss til Riska for å ha (alt for lite) svømme undervisning, og ofte må kroppsøvingen tas utendørs uten tilgang på dusj og garderobe. I tillegg er det også fullt mulig å etablere sårt tiltrengte bydelslokaler (som mange nå roper om), og gjerne en ny barnehage på denne tomten som er på 13 mål. Kommunens administrasjon sier at nye ledige tomter ikke finnes - men denne ligger helt klar akkurat her! Den må bare ikke sløses bort på bygge nok en park på Ganddal – som svært få i bydelen hverken trenger eller ønsker. Ved en tidligere avstemming på Ganddal FB med mange hundre respondenter, stemte ca. 99% for en bydelshus/flerbrukshall-løsning, mens bare 1% stemte for alternativ fripark. «Områdeutvalg Sør» karakteriserer den foreslåtte løsningen med park i stedet for flerbrukshall som direkte uansvarlig. En ny park vil blokkere for fremtidige muligheter til å etablere det bydelen faktisk trenger, og planene må derfor stanses og sendes tilbake til administrasjonen for (vesentlig) omarbeiding, slik bl.a. Sandnes idrettsråd har bedt om i høringen. Politikerne må lytte til folkeviljen på Ganddal, og stemme NEI til administrasjonens innstilling neste onsdag - og i det påfølgende møtet i Kommunestyret. Parker og friområder er faktisk noe som Ganddal har nok av allerede, i motsetning til kommunale tomter til kultur, bydelsarbeid, idrett og barnehageutbygging. Og som ikke dette er nok, så inneholder også reguleringsplanforslaget omlegging av trafikkløsninger som garanterer komplett trafikk-kaos og økt trafikkfare for skolebarna som ferdes her... men det er en annen sak!
  375 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  3 kommentarer:

  Lillian Notland Hornseth

  Fredag 23.09.2022
  Ønsker flerbrukshall med svømmebasseng!

  Nesma Elnaggar

  Fredag 23.09.2022
  vi trenger en flerbrukshall

  Håvard Myklebust

  Torsdag 22.09.2022
  Det sies at i sverige er det krav om å bygge ishall når man bygger svømmehall, for å utnytte energien! I Bugården i Sandefjord har de bygget en ishall (hockey) som krever kun 25% av driftskostnadene til en tilsvarende flerbrukshall fordi man har tenkt energieffektivisering. Man må se på driftskostnadene også, ikke bare byggekost! https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/svenske-kriterier-baerekraftig-anskaffelse-av-svommeanlegg