1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Parkering på Krohnsminde idrettsplass

  Bergen, Vestland
  Parkering på Krohnsminde idrettsplass
  Opprettet: 28.09.2022 av sandrino Arenas Birkeland
  Sluttdato for signering: 28.03.2023
  Bakgrunn for denne saken er at det nå ikke er noen steder å parkere ved Krohnsminde idrettsplass. Helse Bergen og Årstad vgs har sine p-plasser, mens den eneste tilgjengelige parkeringsplassen hvor det var mulig å parkere er siden 1.august blitt stengt av. Vi i idrettslaget har trenere, spillere, gjestende lag fra alle steder i fylket som tilreisende uten at det eksisterer en eneste parkeringsplass ved anlegget. Bybane, sykkel og andre kollektive reisemuligheter er ikke mulig for alle. Mange har fått bøter grunnet parkering i svingen inn til Kronstad DPS og parkeringsvaktene sirkulerer i strøket hele tiden. Dette har vært en parkeringsplass siden 2008 og vi ser ikke helt argumentene for at det ikke skal fortsette å være det, frem til et bygg kommer der i nær fremtid. Både KPA og reguleringsplanen tilsier at det bør være parkeringsplasser der til minst 10-20 biler. Dette forholder vi oss til som er kommunen sin egne kommunale planareal. Det har tidligere vært sendt inn en søknad fra etat for idrett på 60 parkeringsplasser.I avslaget står det at dette bidrar til mer forurensing og trafikkfarlige situasjoner inn/ut av området. Så må vi huske på at 37% av bilene i Bergen er elektriske og forurenser ikke. Gjennomgangstrafikk på Danmarksplass forurenser, ikke parkering på Krohnsminde. Så kan man si at Verken handikappede som må bruke bil eller ambulanse kommer seg fysisk inn på området slik det er nå. Dette er lovstridig og man bryter loven ift universell utforming. Dette nevnes ikke i avslaget. Krohnsminde idrettsplass har stått for verdensrekorder, uforglemmelige lokaloppgjør og er en møteplass for folk i alle aldre! La det fortsatt være det. Nå står denne plassen tom og til ingen bruk, bruk denne tomme parkeringsplassen til noe nyttig. Forslag til vedtak: Forslagsstiller ber bystyret vedta Tillatelse til midlertidig parkeringsplasser for bil og sykkel på Krohnsminde idrettsplass på F2 tomten, frem til eksisterende bygg er på plass. Om forslaget: For at bystyret i Bergen kommune skal behandle innbyggerforslaget må det foreligge minimum 300 underskrifter fra innbyggere bosatt i Bergen kommune. Det er viktig at adresse registreres ved registrering av underskrift. Innbyggerforslaget er utarbeidet av Ny-Krohnborg IL sammen med støtte fra alle brukerne av Krohnsminde idrettsplass.
  312 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Dag Helge Volland

  Tirsdag 27.12.2022
  Har man et idrettsanlegg som benyttes av fastboende og tilreisende brukere . Må det være en selvfølge at slike anlegg har en tilhørende parkerings mulighet. Uten den muligheten opphører bruker muligheten… Så enkelt er det !! Og parkeringen bør i anstendighetens navn selvsagt være gratis ..

  Christin Rieber-Mohn Fuhr

  Tirsdag 04.10.2022
  Har en gutt som spiller mye fotball og kamper og er det ikke parkeringer rundt så gir det foreldre og tilskuere både stress og vanskeligheter med å følge opp i travel hverdag! Ved idrettsplassene burde det absolutt være plasser og turparkeringer savner jeg også mer av!

  Håkon Reime

  Fredag 30.09.2022
  Eg håpar det vert ei løysing for dei som treng parkering til idrettsaktivitetar på Krohnsminde!

  Atle Stien

  Torsdag 29.09.2022
  Enig Da jeg var medlem av Høyre ble jeg oppmerksom på at også lik de andre partiene har mennesker som bryr seg døyten i Bergens idrettsmiljø vist det ikke gir klingende mynt i egen kasse Bare det å rive en tilskuerplass for å erstatte den med bygg for behandling av psykisk syke personer sitter alt i rett perspektiv

  Jan G Iversen

  Onsdag 28.09.2022
  Er det byråkrater eller politikere som har besluttet dette.

  Haakon Wahlquist

  Onsdag 28.09.2022
  Det trengs noko parkering rundt Krohnsminde!

  Eirik Ulvund

  Onsdag 28.09.2022
  Støtter

  Knut Hamsund

  Onsdag 28.09.2022
  Jeg støtter tiltaket som gjør at alle brukere av anlegget har en mulighet til å få parkert når de bruker anlegget

  Saer Hajjar

  Onsdag 28.09.2022
  Vi støtter tiltaket og håper det blir lagt til rette for parkering for idrettslag og tilreisende lag