1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innspill til detaljplan Holan - Kvaliteter og hensyn

  Rauma, Møre og Romsdal
  Innspill til detaljplan Holan - Kvaliteter og hensyn
  Opprettet: 29.09.2022 av Tommy Haugen Søjdis
  Sluttdato for signering: 31.12.2022
  Holan boligfelt skal detaljreguleres. Det betyr at det skal lages en detaljplan som sier noe om hvilke regler som skal gjelde for den faktiske utbyggingen. Denne underskriftskampanjen er startet av beboere i Holan/Haugan og omegn. Dette for å belyse viktige kvaliteter og hensyn som vi mener planmyndighet og arealplanlegger må ta høyde for i utarbeidelse av detaljplanen. Vi er positive til utvikling av Holan og tilrettelegging for flere fastboende i bygda. Et premiss for utviklingen må allikevel være at planen tar hensyn til vår sikkerhet og de eksisterende kvalitetene i nærområdet. For oss nærmeste beboere, brukere og andre berørte mener vi derfor at det er helt avgjørende at detaljplanen er tydelig når det kommer til: Veg og trafikksikkerhet - Hensyn til friluftsliv, natur, klima og miljø - Antall boenheter, byggevolum, høyder og arealbruk - Rekkefølgekrav - m.m. I denne sammenheng har vi skrevet et åpent brev til Rauma kommune, folkevalgte, arealplanlegger, utbygger, naboer, brukere og andre berørte. Brevet ble sendt som et vedlegg sammen med linken til denne kampanjen. Vi håper du vil lese brevet og sette deg litt inn i saken for å vurdere hva du selv mener. Det er nå i tidlig fase at vi har mulighet til å påvirke. Ønsker du å støtte denne saken blir vi svært glad for din underskrift.
  176 av 149 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Ingvild Tømta

  Torsdag 29.09.2022
  Nabo