Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar EMI! - For et mangfoldig og inkluderende Oslo!

  Oslo
  Bevar EMI! - For et mangfoldig og inkluderende Oslo!
  Opprettet: 03.10.2022 av Hege Iversen
  Sluttdato for signering: 03.04.2023
  EMI - Enhet for Mangfold og Inkludering i Oslo kommune har i mange år spilt en uvurderlig rolle for Oslos mangfoldige befolkning og foreningsliv. Nå er enheten planlagt nedlagt. Vi krever at innbyggere og sivilsamfunn skal bli hørt i denne saken, før en slik drastisk beslutning tas! EMI har spilt en viktig rolle i å løfte frem Oslos mangfold og bidra til inkludering av alle grupper i samfunnet. De har stått bak viktige initiativ som OXLO-uka, og spilt en viktig rolle i formidling av informasjon om blant annet koronapandemien til innvandrerbefolkningen. De ulike organisasjonene og miljøene som i mange år har fått nyte godt av EMI sin gode innsats er nå opprørte! Vi forstår ikke hvorfor det vi opplever som en vellykket og godt drevet enhet, med unik kompetanse på feltet, skal legges ned. EMI har spilt en uvurderlig rolle for at Oslos minoritetsorganisasjoner skal bli hørt, spurt til råds og inkludert. EMI har vært en velfungerende brobygger mellom kommune og sivilsamfunn, og har lagt til rette for mer samarbeid organisasjonene i mellom. Vi mener derfor at en nedleggelse av EMI vil bety en katastrofal svekkelse av demokratiet. Vi føler oss usikre på hvilken instans i kommunen som skal ivareta dette viktige arbeidet om EMI slutter å eksistere. Vi krever derfor at EMI skal få bestå under sin nåværende dyktige leder!
  300 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  21 kommentarer:

  Lars Emil Oma

  Tirsdag 18.10.2022
  Trist at enheten som bidrar mest til forståelse og inkludering foreslås kuttet. Kutt heller lederlønninger og unødige ledere.

  Hemmelig kompis

  Torsdag 13.10.2022
  Ok. Så med andre ord samfunnet blir frarøvet mulighet for mangfold og integrering. Et sted der de med minst mulig oppmerksomthet og "belysning", har utdannet fellesskapet om nyanser i det å være forskjellig og annerledes. Et sted med tilhørighet og tillitt. Dette for å berike folk med kunnskap. Å ja, det var for å skape noe nytt, oppfinne hjulet på nytt igjen? Akkurat DET forteller mye om mennesker som fremmer nedleggelse av EMI og de rollemodellene som har dedikert livene sine til et bedre og bredere samfunn. Ikke er dette kun et sløseri av ressurser og investeringer gjort i EMI, det er en undergang av medmenneskelig respekt, det råder sjalusi og mindreverdighetskomplekser hos nedleggerene og det er å foraktfullt nedverge EMI for arbeid de selv har tatt æren for. Hva er det var igjen; "alle dyr er like, men noen dyr er mer like enn andre". Greit, da kaller vi en gris for en gris, og ikke en politiker. #Klovner #IkkeRørEMI

  Ramil Aliyev

  Torsdag 13.10.2022
  EMI gjør et viktig arbeid for integrering, inkludering og jobber hardt mot rasisme, diskriminering, radikalisering og utenforskap i byen. Jeg og mine nettverk har samarbeidet lenge med EMI. Denne enheten er utstillingen av Oslo Kommune som viser at kommunen bryr seg om inkludering og mangfold.

  Hira khan

  Torsdag 13.10.2022
  EMI er en veldig bra organisasjon og jeg ønsker at de skal fortsatt jobbe videre ❤️ mvh Hira khan.

  Meryn Zumbo Willetts

  Onsdag 12.10.2022
  Fundamentally important that this continues and isn’t absorbed into another department as the support is essential for organisations focused on migrants and diverse people in Norway —which inevitably creates necessary inclusion and economic growth for the country.

  Hai Yan Zeng

  Onsdag 12.10.2022
  Jeg ønsker at EMI skal fortsette sitt arbeid. Med vennlig helsen Haiyan Zeng

  Ding Ru fen

  Onsdag 12.10.2022
  onsdag 12 10 2022 EMI er et viktig bindeledd for frivillige minoritetsorganisasjoner. Vi trenger EMI. Mvh Ding Ru Fen

  Ding Ru fen

  Onsdag 12.10.2022
  onsdag 12 10 2022 EMI er et viktig bindeledd for frivillige minoritetsorganisasjoner. Vi trenger EMI. Mvh Ding Ru Fen

  Xiu Ling Gong

  Mandag 10.10.2022
  Jeg ønsker at EMI skal fortsette sitt arbeid. Mvh Xiu Ling Gong

  Nizamettin Demirez

  Mandag 10.10.2022
  For oss Oslo Kirkkuyu Kultur Forening er Emi en viktig aktør og et viktig bindeledd for flerekulturelle minoritetsorganisasjoner. Emi gjør et viktig arbeid og bør bestå håper vi.

  Adnan Zorluoglu

  Mandag 10.10.2022
  Emi er en organisasjon som har gjort veldig bra og ønsker at den skal forsette å jobbe .Med vennlig hilsen Adnan Zorluoglu

  Linda Noor

  Mandag 10.10.2022
  EMI er en viktig aktør, som står på for den flerkulturelle byen vår!

  Isabel Costa

  Mandag 10.10.2022
  Jeg ønsker at EMI skal fortsette med sin arbeid.

  Julie Marlene Nybø

  Mandag 10.10.2022
  Julie Marlene Nybø

  Rabia Musavi

  Mandag 10.10.2022
  EMI er et viktig bindeledd for frivillige minoritetsorganisasjoner. Vi trenger EMI, til Mvh Rabia Musavi daglig leder i LIN.

  Cliff A. Moustache

  Søndag 09.10.2022
  Cliff A. Moustache, Kunstnerisk Leder, Nordic Black Theatre

  Cliff A, Moustache

  Lørdag 08.10.2022
  Nå skjønner jeg veldig lite, hva skjer? Hvem som sier EMI nedlegges? Oslo Kommune skapte og EMI har har tatt begrep mangfold svært seriøs. Er Oslo Kommune misfornøyd med EMI? Hvorfor skal ting som fingere og viktig kuttes bort? EMI er en viktig faglig og daglig mantra for Oslo Kommune i integrerings arbeid og mangfold arbeid i byen fortsatt.

  Ingerid Frogner Forvik

  Lørdag 08.10.2022
  Hei! Jeg er journalistikk-student ved Oslomet og ønsker å skrive en sak om en eventuell nedleggelse av EMI. Har du noen tanker, og/eller ønsker å stille til intervju? Kontakt meg gjerne på ingerid.forvik@gmail.com, +47 97132603 eller Facebook for en uforpliktet prat:) Saken vil bli publisert på Journalen.oslomet.no. Mvh. Ingerid Frogner Forvik

  Nina Torgersen

  Onsdag 05.10.2022
  EMI gjør et viktig arbeid og bør bestå.

  Nassira Abdellaoui

  Onsdag 05.10.2022
  Jeg ønsker at EMI skal fortsette sitt arbeid. Mvh Nassira Abdellaoui

  shazia andleeb

  Tirsdag 04.10.2022
  EMI er en organisasjon som har gjort veldig bra arbeid i integrering og mangfold og jeg ønsker at den skal forsete å jobbe og jeg har gode ønsker for EMI. VEnnlig Hilsen Shazia Andleeb