Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til storstilt fjerning av kommunale parkeringsplasser på Torshov

  Oslo
  Nei til storstilt fjerning av kommunale parkeringsplasser på Torshov
  Opprettet: 10.11.2022 av Petter Myre Eng
  Sluttdato for signering: 06.12.2022
  Vi som har underskrevet dette oppropet, protesterer mot Bymiljøetatens planer om å fjerne mellom 80 og 110 kommunale parkeringsplasser på strekningen Torshovgata - Johan Svendsens gate - Nordkappgata grunnet etablering av sykkelfelt: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/oppgradering-ole-bulls-gate-og-johan-svendsens-gate/ Vi synes i utgangspunktet det er fint at byrådet og Bymiljøetaten ønsker å legge bedre til rette for syklister i Oslo. Vi støtter også de delene av planen som handler om å lage mer trafikksikre løsninger med oppgradert fortau, innstramminger av kryss osv. Å fjerne et så ekstremt høyt antall parkeringsplasser vil imidlertid føre til at beboerne i hele Torshovbyen svært ofte ikke vil finne parkeringsplass i det hele tatt, og derfor vil måtte bevege seg svært langt vekk fra der de bor for å kunne sette fra seg sine biler. Dette er noe vi vet av erfaring fra perioder med veiarbeid i området. Noe av det som er best med Torshov, er at området har en mer variert demografi enn mange andre steder i indre by. Her bor det både enslige, familier, unge og gamle. Forslaget som foreligger, innebærer en klar favorisering av de beboergruppene som enkelt kan klare seg uten bil. Selv om forslaget kan virke progressivt, vil det derfor i praksis kunne bidra til å gjøre området og bydelen mer homogent. Forslaget vil særlig ramme: - Barnefamilier. De fleste barnefamilier på Torshov lever - i tråd med kommunens ønsker - miljøvennlig i hverdagen og går / sykler til det meste, men mange har samtidig sterkt behov for bil til f.eks. turer i helgene, besøk utenbys og kjøring til aktiviteter utenfor nærområdet. For barnefamilier er bildelingstjenester lite egnet, bl.a. fordi barneseter da må installeres og tas ut hver gang. Det har lenge vært et problem at småbarnsfamilier forlater indre by. Å gjøre det mye vanskeligere for familier å ha bil, vil kunne forsterke denne tendensen. - Mange eldre i området er også avhengige av bil i forbindelse med innkjøp, besøk o.l. Forslaget tar ikke hensyn til eldre og andre som kan være dårlige til beins og som derfor har behov for å parkere nær der de bor. - Det skal heller ikke glemmes at mange på Torshov jobber utenfor byen og i praksis er helt avhengige av bil for å komme til og fra arbeid med en rimelig pendlertid. - For alle bileiere i området vil det bli betydelig vanskeligere å holde daglig oppsyn med sine biler med tanke på veiarbeid, hærverk etc. - I tillegg vil det også bli mye mer krevende å komme på besøk til alle dem som bor i området. Mange besøkende kan enkelt komme til Torshov kollektivt, men det er også mange dette ikke gjelder, f.eks. dem som kommer utenbys- og langveisfra. Den foreslåtte fjerningen av parkeringsplasser vil også gjøre at alle leveranser, av- og pålessing etc. i de omkringliggende gårdene vil måtte skje fra bakgårdene. Økt biltrafikk i gårdsrommene vil føre til økt utrygghet, ikke minst for barn. Erfaring fra andre områder viser også at biler og busser holder økt fart i områder der det ikke parkeres langs gaten. Dette vil føre til økt utrygghet for fotgjengere, barn osv. i området. Vi kan heller ikke på noen måte se at dette er en spesielt utsatt strekning med stort behov for sykkelfelt. Tvert imot opplever vi dette som en oversiktlig og lite trafikkert strekning med god plass til både sykler, biler og buss. Det er dessuten allerede sykkelveier/sykkelfelt på østsiden av Torshovdalen, på vestsiden av Torshovdalen, på strekningen Sandakerveien-Åsengata og i Treschows gate. I forbindelse med etablering av nye sykkelfelt på Torshov de siste årene har allerede et høyt antall parkeringsplasser blitt fjernet. Vi ser ikke hvorfor vi som bor på Torshov nå skal by på en femte gjennomfartsåre for syklister som i stor grad bor andre steder. Det må også prioriteres å gjøre det mulig å bli boende for oss som faktisk lever her. På denne bakgrunn krever vi at planene om å fjerne mellom 80 og 110 kommunale parkeringsplasser på strekningen Torshovgata - Johan Svendsens gate - Nordkappgata frafalles.
  1152 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  34 kommentarer:

  Kjell Sødahl

  Lørdag 26.11.2022
  Nok er nok! Nå er vi lei av raseringa av parkeringsplasser for bil på Torshov. Vi bruker ikke bilen til å kjøre til sentrum, vi bruker bilen til å kjøre ut av sentrum! Og på turer ellers i landet. Er det straffbart også?

  Sara Chacko

  Fredag 18.11.2022
  Signert!

  Harry Opdal

  Torsdag 17.11.2022
  Tiltrdes og signert

  Beate Frisell

  Torsdag 17.11.2022
  Signert

  Jorunn Øgstad

  Torsdag 17.11.2022
  Heier generelt på sykkelveier og grønne tiltak, men det trengs strengt tatt ikke en sykkelvei til her. Gode ruter å benytte seg av her fra før. Vi sykler stort sett, men med erfaring som alenemor til lite barn er det stor hjelp i muligheten til å parkere bil relativt nær døra hjemme innimellom. Hvis man ønsker å tilrettelegge slik at fler velger sykkel (noe veldig mange på Torshov gjør), er innspillet herfra å heller bruke midler og noen parkeringsplasser til oppføring av parkeringsbokser for sykler og lastesykler, med lås.

  Anne Brit Borge

  Onsdag 16.11.2022
  Tiltredes!!!

  Andreas Gaarder

  Onsdag 16.11.2022
  Andreas Gaarder

  Linda Eikelenboom

  Onsdag 16.11.2022
  Bredere gate vil øke hastighet i gate. Som syklist vil vi ikke ha sykkel felt i denne gate. Men kan øke sykkelvennlig by med å tilrette legge med trygt parkering til sykkel din. Så heller bruk 2 parkeringsplass til parkering av sykkel.

  Elin Flatval

  Tirsdag 15.11.2022
  I sommerhalvåret er sykkel mitt hovedtransportmiddel. Jeg har aldri hatt problemer med å sykle i Johan Svendsens gate da trafikken går relativt sakte pga parkerte biler og midtrabatt. Og skal jeg til sentrum har det naturlige valget av trase alltid vært langs vestsiden av Torshovdalen med utmerkede sykkelveier helt ned. Så jeg ser absolutt ingen behov for nok en sykkeltrasse her

  Øivind Hagen

  Tirsdag 15.11.2022
  Signert. Det er bare trist.

  Terje Laurendz

  Søndag 13.11.2022
  Det finnes i dag flere gode løsninger som ivaretar syklister på vei til og fra indre bykjerne. Man får lett inntrykk av at man hovedhensikten ikke er å tilrettelegge for syklister, men å gjøre det vanskeligere for bilister. Området har en hastighetsbegrensning på 30 km i timen. Det gjør at forskjellige trafikantgrupper kan bruke gatene uten stor risiko. I tillegg går det en flott sykkeltrase fra Sofienbergparken over Dælenenga opp gjennom Torshovdalen. Jeg har lang fartstid i bruk av sykkel både til transport, konkurranse og til ferieturer. I utlandet legger man ofte sykkeltraser som egne traseer adskilt fra biltrafikken. Det hadde etter min mening ut fra et syklist ståsted vært mye triveligere dersom man heller utbedret sykkelsti/fotgjenger traseen i Torshovdalen, slik at det ble bedre separasjon mellom fotgjengere og syklister, og utbedret underlaget enkelte steder. Eller så støtter jeg de andre innleggene fult ut. Å skulle ha varelevering og økt trafikk i bakgården langs Johan Svendsens gate er det reneste galskap. Familier som er avhengig av bil tvinges ut av området. Vi har et fantastisk boområde i dag. De planene som nå legges fram vil gjøre hverdagen til vi som bor her langt mer krevende. Har vi ingen rettigheter. Oslo Kommune skiver på sine hjemmesider : Beboerparkering skal sikre tilgjengelig offentlig parkering til de som bor i Oslo. Vi med bensin/diesel/hybrid bil betaler i dag kr. 5 400,- for beboerparkering. Kommer du hjem etter klokka 22.00 om kvelden skal du ha flaks for å finne parkering i området rundt Torshovparken. Oslo Kommune tar i dag betalt for en tjeneste de ikke leverer. Ved å fjerne ytterligere mer enn 80 plasser blir dette enda mer håpløst. I tillegg får man mye unødvendig kjøring for å prøve å finne en ledig plass og en amper trafikal stemning.

  Gudmundur Sigurdsson

  Søndag 13.11.2022
  Skulle tro det var mulig å legge sykkelveien innom parken i stedet for å fjerne parkeringsplasser som det er for få av fra før.

  Katrine Storløkken

  Lørdag 12.11.2022
  Til og med jeg som ikke har bil, ser hvor unødvendig dette er. Det er nok av sykkelveier og Torshov trenger de få parkeringsplassene som er igjen.

  Reidun Skarprud

  Lørdag 12.11.2022
  Vi kjører stort sett kollektivt når vi besøker familien i Johan Svendsen gt. Men noen ganger har vi mye å bære på, da er ikke T- bane og buss veldig praktisk.

  Mirjam Harr Gunnufsen

  Fredag 11.11.2022
  Enig med mange her. Det finnes mange knutepunkt som burde vært bedre tilrettelagt for syklister, men Torshov er ikke en av dem. Vi har flere gode ruter allerede, og denne strekningen er heller ikke et problem. Mine barn har gått trygt denne veien til skolen gjennom hele barneskolen, jeg kjører bil her og jeg sykler her. Strekningen er oversiktlig, med lite trafikk som går sakte og det er enkelt å ta hensyn til hverandre. Hvis målet er å få flere til å sykle i og fra dette området, på en trygg måte, bruk tid og penger på Storokrysset og Carl Berner først. Hvorfor blir ikke vanskelige knutepunkt prioritert fremfor fredelige boligstrøk? Det virker som om det å oppnå antall meter sykkelvei (og antall parkeringsplasser fjernet) er viktigere enn å finne gode løsninger for syklister der det virkelig er vanskelig å få det til. Løsningen på mindre bilbruk er ikke å gjøre det vanskelig å parkere bil, men å gjøre det enkelt å sykle. Da må fokuset være å gjøre endringer der det er vanskelig å sykle.

  Audun Vik

  Fredag 11.11.2022
  Signert

  Ulla Marie Broch

  Fredag 11.11.2022
  Sendte brev til kommunen 25.oktober, legger ut kopi her: Hei Så bra at kommunen vil finne mer trafikksikre løsninger i Ole Bulls gate og Johan Svendsen gate, veldig bra. Det største savnet har vært gangfelt på de 24 årene jeg har bodd der. Og endelig har det hvertfall kommet et nytt ved Sæveruds plass det siste året. Det ble også fint med midtrabatt og trær i Johan Svendsens gate da kommunen lagde det, selv om det ble trangere for både busser og syklister (kanskje litt unødvendig å sette opp flere trær rett ved siden av Torshovparken. Hva med å fjerne midtrabatten igjen, og lage sykkeltrasé der?) MEN, er det nødvendig å gjøre kollektivtilbudet dårligere for oss som bor der? Den nye holdeplassen er tenkt mellom Kyrre Grepps gate og Edvard Griegs allé, dvs rett ved der Haarklous plass ligger idag, i prinsippet fjerner derfor kommunen og Ruter Sæveruds plass, et stopp som blir minst like mye brukt som Haarklous plass pr idag. Bussen må jo uansett opp traséen fra Torshovparken, hvorfor skal det da fjernes et stopp? Jeg ser ikke det mer trafikksikre eller «gåer-vennlige» ved det? Kan dere forklare hva grunnen er til å fjerne dette stoppet? En annen ganske hårreisende plan for beboerne i området, er at det planlegges å fjerne 110 parkeringsplasser (80nordover+30sørover), uten å komme med noe alternativ for parkering. 110 plasser er veldig mye, når ingen av gårdene har noe parkeringsalternativ i gården. Kunne f.eks parkeringsplassen ved Torshovparken barnehage, på toppen av Eplestien, grusplassen som er der allerede, der hvor Hyre har noen reserverte plasser, gjøres om til beboerparkering? Kommunen må da komme med alternativer til parkering hvis den planlegger å fjerne såpass mange langs en trasé? Vi betaler beboerparkering i en sone hvor det allerede er trangt om plassen. Blir det enda trangere nå, føles det som et ran fra Bymiljøetatens side. For noen veldig få år siden, da beboerparkering for sone E ble innført, 4-5 år kanskje, ble alle parkeringsplassene i nordgående retning fra Torshovgata langs Vossegata fjernet. Jeg kan ikke huske at det kom noe varsel om dette fra kommunens side, mange fortsatte å parkere der da parkering forbudt-skiltet knappest var synlig (det ble gjort synligere etter flere klager)og kommunen fikk inn en del penger på parkeringsbøter. Mange i området har ikke bil, mange er med i forskjellige former for bilkollektiv, dette er ikke et område hvor det er flere biler pr husstand. Mao de gateparkeringsplassene som er igjen i dette området er på ingen måte overflødige for oss som bor der. Jeg må ha bil da jeg jobber mye utenbys, steder hvor det ikke er noe kollektivtilbud i det hele tatt. Når jeg er hjemme på Torshov trenger jeg derfor å kunne parkere bilen nær der jeg bor og hvor jeg betaler for det. I Oslo bruker jeg stort sett kollektivtilbudet eller sykkel, ikke bilen, men bilen trenger et sted å stå og da selvfølgelig gjerne i den sonen jeg betaler for. Det burde være en selvfølge at Oslo Kommune også finner alternative parkeringsmuligheter og tar det med i denne planen. Hilsen Ulla Marie Broch Edmund Neuperts gate 2 0475 Oslo Sendt fra min iPhone

  Finn Saethre Nordling

  Fredag 11.11.2022
  Torshov har vært et fantastisk sted å bo for familier. Gode muligheter for alle typer trafikanter. Men over tid har det blitt vanskeligere å parkere med fjerning av parkeringsplasser til fordel for ubenyttede sykkelparkering i gatene. Beboerparkering ble innført med suksess og sikret at de som bodde i området fikk fortrinnsrett til plassene. Selv etter dobling av prisen på parkering i gatene skal kommunen fjerne 100 parkeringsplasser som bil resultere at det blir umulig for mange å parkere i tillegg til at de direkte berørte gårdene for en svært vanskelig situasjon for all motorisert transport behov. Frykter at resultatet blir fraflytting av de som har behov for bil og rasering av Torshovs unik tilbud til alle slags familier.

  Cathrine Klem

  Torsdag 10.11.2022
  Helt enig med denne Geir! Geir Haugen Torsdag 10.11.2022 Jeg er for sykling og sykler til jobb hver dag. Er helt for sykkelfelt når det er et behov. Men akkurat denne gaten er i nærhet av to tre andre flotte sykkelfelt. Føles mer som om det lages sykkelfelt for å få fjernet biler. Som beboere i en bydel uten idrettshall er vi med aktive barn nødt til å kunne bruke bil for å få barna på sine aktiviteter. Både rundt omkring i byen og utenfor.

  Kevin Steinman

  Torsdag 10.11.2022
  Sykler hver dag hele året, oftest med barn bakpå, så er i overkant bevisst på sikkerhet når det gjelder sykkel. Må si at jeg liker at det er blitt satt opp noen sykkelvei oppover og delvis nedover Åsengata, men må innrømme at jeg ikke helt forstår tanken med sykkelvei på østsiden av Torshovparken. Et-to kvartal unna finnes det allerede en sykkelsti på Torshovdalen, som andre har nevnt. Gataene i nabolaget oppleves som trygge å sykkle i, og ulempen med å fjerne så mange parkeringsplasser veier ikke opp for et tiltak som ikke trengs.

  Morten Larsen

  Torsdag 10.11.2022
  De bryr seg ikke om annet en grønn livsstil. Barne familier og eldre bryr de seg ikke om. Selv er jeg pensjonist med HC kort, vi er gått ut på dato og skulle helst ikke vært i live, det samme gjelder uføre.

  Kari Strømmen

  Torsdag 10.11.2022
  Mange bra argumenter her. Jeg vil Etter 15 i Lirekassa og med leilighet ut mot parken. Har vi i et 10 år savnet fotgjenger felt over Johan Svendsensgate, mens det var over Agathe Grøndahlsgate. Forskjellen på trafikk er stor. Nå har det kommet fotgjengerfelt og det synes jeg er bra for da er fotgjengernes interesse ivaretatt. Det var også et argument. En annen ting er jo at det ville vært bedre plass om ikke disse trærne var blitt plantet midt i veien i Johan Svendsens gate. Det var med stor undring over prioriteringer jeg sto og så ut av stuevinduet ut på de flotte store trærne i parkene. Og hva skjer? Jo da plantes det en rekke trær midt i veien med parken rett på andre siden av veien ???

  Christopher Wollebekk

  Torsdag 10.11.2022
  Familier som er nødt til å ha bil for å få hverdagen til å fungere og folk som jobber utenfor Oslo blir nødt til å flytte. Lite omtenksomt å fjerne disse plassene. Mye av det som utgjør sjarmen her er nabolagsfølelsen med barnefamilier. Mange av disse havner i en veldig vrien situasjon om dette går igjennom. Trist om fine Torshov blir nok et gentrifisert område.

  Anne Kari Backen

  Torsdag 10.11.2022
  Signert

  Christopher Køltzow

  Torsdag 10.11.2022
  Du har en kjempefin sykkelvei langs Torshovdalen og en ned Sørkedalsveien. Johan Sverdrups gate går rett ned i en blindvei ut på Ring 2. Kan ikke fatte hvorfor den er nødvendig å omgjøres. Den er også svært lite trafikkert og har aldri opplevd verken som syklist eller kjørende med syklist foran at det har vært et problem.

  Geir Haugen

  Torsdag 10.11.2022
  Jeg er for sykling og sykler til jobb hver dag. Er helt for sykkelfelt når det er et behov. Men akkurat denne gaten er i nærhet av to tre andre flotte sykkelfelt. Føles mer som om det lages sykkelfelt for å få fjernet biler. Som beboere i en bydel uten idrettshall er vi med aktive barn nødt til å kunne bruke bil for å få barna på sine aktiviteter. Både rundt omkring i byen og utenfor.

  Iwona Kilanowska

  Torsdag 10.11.2022
  Jeg sykler hver dag, men synes dette er en dårlig ide. Det er ikke på denne strekning vi trenger en ny sykkelvei! Synes dette er en feil prioritering. La oss beholde de få parkeringsplassene vi har i området, bilene dominerer ikke på Torshov.

  Kristin Hareide

  Torsdag 10.11.2022
  Det gjør det helt umulig for eldre familiemedlemmer å komme på besøk og gjør hverdagen til oss beboere mye mer komplisert.

  Robert Næss

  Torsdag 10.11.2022
  Det er åpenbart en litt rar tanke for enkelte politikere, men det bor faktisk folk i indre by som trenger bil for å komme seg på jobb og for å få hverdagen til å fungere. Eller ser man helst at disse flytter ut av byen? Det er faktisk ikke mulig å sykle overalt

  Karianne Aarnes

  Torsdag 10.11.2022
  ♿ Parkering 150 meter unna hvor man bor. Fungerer absolutt ikke

  Marit Tronaas

  Torsdag 10.11.2022
  Besøkende har behov for parkeringsplasser.

  Trude Bjercke Strøm

  Torsdag 10.11.2022
  Nei nei nei

  Marianne Fjeld

  Torsdag 10.11.2022
  Som familiemedlem til beboende i denne gaten, skulle jeg gjerne gitt min støtte. Desverre er det ikke mulig å signere oppropet om man kommer fra nærliggende kommuner.

  Jørgen Eng

  Torsdag 10.11.2022
  Dårlig med kollektive alternativer for å besøke familien

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.