1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Mistillit til kommuneadministrasjonens øverste leder - Rådmannen

  Tjeldsund, Troms og Finnmark
  Mistillit til kommuneadministrasjonens øverste leder - Rådmannen
  Opprettet: 23.11.2022 av Bjørn-Atle Johnsen
  Sluttdato for signering: 01.01.2023
  Tjeldsund kommune står i en svært krevende økonomisk situasjon der store grep må gjøres for å få kommunens økonomi bærekraftig. Tiltak som vil måtte gjennomføres vil være betydelige og «vonde» for mange av oss innbyggere. I en slik situasjon er det viktig med en sterk og tydelig leder som kan: Lede, analysere, kartlegge og gjennomføre nødvendige tiltak samt skape nye muligheter som vil gi kommunen nye inntekter. Dette er en krevende øvelse som forutsetter et godt lederskap, involvering, tillit og gode samarbeidsegenskaper. Det sentrale spørsmålet er om Tjeldsund Kommune har en leder med disse egenskapene? NEI, er vår vurdering. Dette baseres på følgende forhold: - Samarbeidsorgan for alle pensjonistforeningene i kommunen sender bønn til kommunestyret om ikke å legge ned institusjoner for eldre uten at det foreligger en plan eller en analyse med besparelser ved denne strukturendringen. - Siden sammenslåingen av de to kommunene Tjeldsund og Skånland ble gjort de 01.01.2020 har det vært godt med tid til å få plass god økonomistyring. Kommunens ledelse og økonomiutvalg har dessverre ledet kommunen uten å få økonomisk styring på plass. To økonomisk «stabile» kommuner sammenslås til en ny kommune som «lekker» økonomisk i pengestrømmen både på vei inn og ut. Dette er et tydelig bevis på at en ikke evner å styre og ta ut «positive» synergier. - Kommunen klarer ikke å besette sentrale stillinger. Som eks prosjektleder og legestillinger som medfører at mange innbyggere står uten fastlege og med et for dårlig legetilbud. - Kommunens ledelse samarbeider ikke eller dårlig med ressurspersoner, utvalg eller andre «sentrale» grupperinger i saker der en burde inkludert og innhentet kompetanse. Viktige saker fremstilles og saksbehandles uten eller med svært liten involvering. Dette resulterer i dårlige eller mangelfulle vedtak uten rett involvering i viktige saker. - En evner ikke å skape entusiasme og ta ut potensiale med hensyn på å skape økte inntekter og gjøre kommunen/bygdene attraktive og fremtidsrettet. Samhandling med næringslivet er mangelfullt. Vi innbyggerne har ikke lenger tillit til at kommuneadministrasjonens øverste leder, Rådmannen, er den rette til å lede kommunen gjennom en helt nødvendig omstilling. Kommunenes øverste organ, Kommunestyret, virker ikke å ha nødvendig mot til å vurdere om kommunen har rett leder/ledelse. Dette initiativet fremmes for å få saken på agendaen slik at et samlet kommunestyre MÅ ta stilling til om en har tillit til kommuneadministrasjonens øverste leder – Rådmannen. Med denne underskriftskampanjen fremmer vi saken «Mistillit til kommuneadministrasjonens øverste leder - Rådmannen» til kommunestyrets agenda.
  368 av 84 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  3 kommentarer:

  Emilie Birgitte Marskar

  Lørdag 26.11.2022
  Jeg støtter!

  Herbjørg Olsen

  Fredag 25.11.2022
  Oppropet støttes

  Arnt Jensvoll

  Torsdag 24.11.2022
  Oppropet støttes.