1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Sykepleierteam på Gulset sykehjem

  Skien, Vestfold og Telemark
  Sykepleierteam på Gulset sykehjem
  Opprettet: 03.12.2022 av Emilie Camilla Hauptmann
  Sluttdato for signering: 03.06.2023
  Det er en reell fare for at det snart ikke jobber en eneste sykepleier verken i Skien kommune eller på Gulset sykehjem. Dette på grunn av høyt arbeidspress på sykepleierne, samt det faktum at vi ikke får utnyttet vår utdannelse og kompetanse slik vi gjerne skulle ønske. Kommunen klarer heller ikke å rekruttere nok og riktig kompetanse. I løpet av en arbeidsdag er vi nødt til å nedprioritere våre sykepleieroppgaver som følge av at vi blir brukt til oppgaver som skittentøy, søppel, matlaging, servering osv. Som følge av dårlig rekruttering, også av andre yrkesgrupper, må sykepleiere i helger og kvelder ofte gjøre dobbelt opp med oppgaver grunnet at det ikke er faglærte å ta av ved fravær. Sykepleieren som da er på vakt må dekke opp for dette fraværet og ender opp med overnevnte oppgaver i stedet for sykepleieroppgaver. Det som kan være et godt tiltak både for å beholde, men også for å rekruttere sykepleiere at det blir opprettet såkalte "sykepleierteam". Hensikten med slike team er å ta sykepleierne ut av de opprinnelige "stell-oppgavene" samt søppel- og skittentøysoppgaver for så å heller bruke de til å dekke alle sykepleieroppgaver på sykehjemmet. Et forslag her kan være at det jobber 2-3 sykepleiere sammen hver vakt også på natt og at de samarbeider om sine oppgaver og pasientproblemstillinger på hele sykehjemmet. Eksempler på sykepleieroppgaver er legevisitt, oppfølging av legevisitt, dosettfylling, pakke ut medisiner fra apotek, dobbeltkontroller, oppfølging av dårlige/døende pasienter, pårørendesamtaler, journaler osv. Sykepleiere skjønner også at ting koster penger, men dette er et godt tiltak som kan bidra til bedre ivaretakelse av pasienter. Det vil også kanskje bidra til å bremse en varslet krise om sykepleiermangel. Noen penger er verdt å bruke.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.