1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Reduser kostnadene ved bygging av reserve vannrenseanlegg

  Ålesund, Møre og Romsdal
  Reduser kostnadene ved bygging av reserve vannrenseanlegg
  Opprettet: 07.12.2022 av Sindre D. Kvalvaag
  Sluttdato for signering: 07.06.2023
  Kostnadene ved utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen øker faretruende og er nå oppe i overkant av 1.000.000.000 kroner, og stiger stadig. Noe som sammen med utbygging av avløpsrenseanlegg ligger an til å gi en dramatisk avgiftsøkning i løpet av få år. Siden dette finansieres etter selvkostprinsippet, skal denne drøye milliarden utelukkende betales av innbyggere og bedrifter i Ålesund kommune. Dette i en tid hvor mange allerede sliter med bompenger, renteøkninger, økte strøm- og drivstoffpriser samt generelle prisøkning. Vi mener at dette ikke vil være til å leve med for en stor del av kommunens befolkning og/eller næringsliv. Vi mener at det er mulig å finne billigere løsninger som også er teknisk bedre egnet. 1) Mattilsynets krever vannrensing i det nye anlegget på linje med den rensingen som i dag skjer i det eksisterende vannrenseanlegget på Vasstranda. Den valgte renseprosessen (den såkalte Moldeprosessen) i det nye anlegget er en mere omfattende prosess enn dagens prosess. Det er utover det som kreves av mattilsynet, og fordyrende. En prosess i det nye anlegget tilsvarende som i dagens anlegg tilfredsstiller mattilsynets krav og vil være mindre kostbart. Her er det penger å spare. 2) Dersom en flytter pumpestasjonen nærmere innsugningpunktet (d.v.s. lenger østover enten på nord eller sørsiden av vannet) vil en få kortere sugeledning og lengre trykkledning. Sugeledningen må av tekniske hensyn nødvendigvis ha større dimensjon enn trykkledningen. Større dimensjon gir høyere pris. Her er det penger å spare. Teknisk sett er det også fornuftig å ha så kort sugeledning som mulig både med hensyn til funksjon og vedlikehold. 3) Allerede da det forrige kommunestyret vedtok å bygge renseanlegget i Brusdalsvegen 208 var man klar over at dette ikke var det billigste alternativet. Det er nå på tide å finne fram og vurdere om ikke det billigste alternativet fra den gangen likevel ikke bør brukes. Her er det penger å spare. Viser også til Finansminister Trygve Slagsvold Vedums uttalelser på NRK dagsrevyen den 23.10.2022 der bl.a. følgende kommer fram: Kommuner legger opp til kraftige avgiftsøkninger i forbindelse med vann og avløp. Finansministeren ber kommunene vise måtehold. Finansministeren sier videre, Sitat: «Da må kommunene også se hvordan man kan gjøre ting billigst mulig. Hvis man ser at man har et dyrt prosjekt, så kan man velge en enklere løsning. Man bør ikke overføre kostnader til folk som allerede har høye kostnader» Sitat slutt. Vi ber derfor kommunestyret om å gjennomgå saken om reservevannrenseanlegg på nytt med tanke på å få ned kostnaden. Med en nøye gjennomgang av prosjektet med reduserte kostnader for øye mener vi at det vil være mulig å også finne flere muligheter for reduksjoner enn de som er nevnt ovenfor. Dersom det er politisk vilje til å redusere denne kostnaden for kommunens innbyggere er der også vei.
  336 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Håvard Granodd

  Torsdag 22.12.2022
  Utvid eksisterende pumpestasjon og bygg renseanlegget i fjellet øst for hoppbakken. Tomta øst for hoppbakken (tipp plassen)eier kommunen og dermed får de ryddet opp i gamle synder. Kort vei med sugekedning og kort vei med trykkledning. Enkelt og greit!

  Yngve Knudsen

  Onsdag 21.12.2022
  Velkommen til robekk lista IGJEN . få vingeklippt udugelige politikere.

  Knut Knutsen

  Mandag 19.12.2022
  Hvorfor har ikke politikerne tatt tak i dette når byggekostnadene var lave? Hvorfor har de utsatt og utsatt investeringer som kunne vært gjort på et tidligere stadie? Var det fordi det er behagelig med lave avgifter for seg selv? Om en tok tak i dette tidliger, kunne byrden med økte avgifter vært delt over flere år og flere generasjoner. Nå kan det virke som om "alt" kommer på en gang.

  Maria Maksimova

  Torsdag 08.12.2022
  Jeg stemmer imot bygging av nytt renseanlegg.

  Knut Bang

  Onsdag 07.12.2022
  Kan eksisterende pumpestasjon benyttes til også å forsynet det nye renseanlegget, slik at man kan spare betydelige kostnader ? Mattilsynet krever nytt renseanlegg, men krever ikke ny pumpestasjon!

  Stein Vatne

  Onsdag 07.12.2022
  Stopp galskapen.