1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Støtt kampen for Gamlebyen Sosiale Fabrikk Oslogate 7

  Oslo
  Støtt kampen for Gamlebyen Sosiale Fabrikk  Oslogate 7
  Opprettet: 03.02.2023 av Mona Løkkeberg
  Sluttdato for signering: 03.08.2023
  Bane NOR eier en gammel og verneverdig bygård ved jernbanesporet i Oslogate. Dette bygget ønsker de å bygge om/delvis rive for at den skal bli økonomisk lønnsom. I tillegg ønsker man og utnytte hage/friområdet til nybygg. Nabolaget, med Gamlebyen Sport & Fritid (GSF) , ønsker å overta denne 1800- tallsgården med sin beliggenhet mellom vei/ toglinje og gjennomføre en omfattende restaurering for å skape en ny og viktig møteplass for Oslos innbyggere , og gamlebyens beboere . Samtidig vil et slikt prosjekt sikre middelalder-Oslo mot ytterligere ødeleggelse og fortetting. Gamlebyen sosiale fabrikk skal: - Sette søkelys på demokrati. Gjennomføre workshops slik at barn og unge får kompetanse i å bruke egen stemme gjennom demokratiske kanaler. - Jobbe med tilknytning til eget nabolag. Jobbe med bevisstgjøring i forhold til egne omgivelser, og hvordan unge kan bruke aktivisme som metode for å bli hørt. - Være et kulturhus for bydelen, foredrag og workshops innenfor temaer som nærmiljøet selv etterspør. - Etablere øvingslokaler og musikkstudio for musikkinteresserte barn og unge, samt drive opplæring, workshops og undervisning. - Dansestudio - Etablere Pizzeria/Café med praksisplass og arbeidstrening - Etablere en leilighet for overnatting for kursholdere, artister, produsenter, foredragsholdere etc. - Etablere flere atelier’er for lokale kunstnere - Legge til rette for ulike fysiske aktiviteter som lavterskel trening etc. - Inspirere til dialog, diskusjon og undring Gamlebyen sosiale fabrikk blir en viktig møteplass og det beste tiltaket for å forebygge negativ og uønsket samfunnsutvikling. Derfor skal det legges ekstra vekt på å dyrke samhold, innenforskap samt å ivareta de unike sidene, egenskapene og historiene i denne delen av Oslo.
  323 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Mike Davies

  Mandag 06.02.2023
  I'm a American who lived in gamlebyen I made many friends there. Real people who showed me love and respect. Tusen takk to alto Braveboy for getting this old surfer on a snowboard. Also big hi to all the boys in the frank snort band some good times. Gamlebyen shall always be in my heart might make a surprise appearance I'm good at those much love Mikey D from the sawtooth mountains of Idaho XOXO

  Kaia Huuse

  Søndag 05.02.2023
  Støtter!

  Are Carlsen

  Lørdag 04.02.2023
  Selvsagt! Signert

  Henning Jensen

  Lørdag 04.02.2023
  Hvordan kan man si nei til dette? JA til Gamlebyen Sosiale Fabrikk Oslogate 7!!!

  Liv Rønneberg

  Lørdag 04.02.2023
  Veldig fint tiltak!

  Heidi Benneche

  Lørdag 04.02.2023
  Jeg støtter.

  Bård Sørlie

  Fredag 03.02.2023
  Støttes helhjertet!

  Laima Nomeikaite

  Fredag 03.02.2023
  La det stå Sosiale Fabrikk Oslogate 7!

  Bård Eivind Dahl

  Fredag 03.02.2023
  Jeg støtter