1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Trafikksituasjonen ved levering og henting på Kabelvåg skole

  Vågan, Nordland
  Trafikksituasjonen ved levering og henting på Kabelvåg skole
  Opprettet: 05.02.2023 av Inge Wegge
  Sluttdato for signering: 02.04.2023
  Foreldreutvalget (FAU) ved Kabelvåg skole ønsker å få på plass snarlige tiltak som kan forbedre den trafikale situasjonen ved nyskolen. FAU opplever en rekke negative tilbakemeldinger knyttet til trafikksituasjonen ved levering og henting på Kabelvåg skole. Situasjonen oppleves som kaotisk og trafikkfarlig. Den siste tiden har det vært flere nestenulykker, og både biler og mennesker er blitt påkjørt (heldigvis med kun mindre skader hittil). Dimensjonene på infrastruktur virker ikke proporsjonal med volumet på trafikken, dette er spesielt utfordrende vinterstid. Vi ber om at det gjennomføres tiltak på kort og lang sikt for å utbedre den trafikale situasjonen og trygge skolevei ved Kabelvåg skole.
  211 av 192 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Markus Wegge

  Mandag 13.03.2023

  Roar Ellingsen

  Torsdag 09.03.2023
  Jeg har signert, og det er åpenbart at dette er utfordrende. Når det er sagt, er det vel også mye å hente på at foreldrene vurderer om det er strengt tatt nødvendig å kjøre ungene på skolen. De fleste ungene, med unntak av de aller minste, burde klare å gå til skolen, og i så måte sitter foreldrene på nøkkelen.

  Maj Nordentoft

  Torsdag 09.03.2023
  Hadde det vært en mulighet å planere/fylle ut til en parkeringsplass på myr-/gressområdet på motsatt side fra den store bussholdeplassen (oppe ved E10) ? Til levering/henting av i all fall de større barna som da kan gå dit hele veien på fortau. Så er det i tillegg ønskelig at bare halve fortauet gruses. Slik det er nå er man nød til å trekke ut på bilveien om man kommer på spark (eller ski), og dette bør også hensyntas ettersom at spark/sykkel/ski tross alt bidrar til å minske mengden biler.

  Gyri Mentzoni

  Torsdag 09.03.2023
  I tillegg til trafikkaos opp bakken er det utfordrende å komme inn til HC parkeringen, ofte står det biler parkert foran innkjørselen.

  Marianne Rørvik Galtung

  Torsdag 09.03.2023
  Trafikk-kaoset ved skolen gir ringvirkninger overfor de myke trafikantene som kommer gående fra Kranebakken, og som må krysse veien nederst i bakken. Et hektisk trafikkbilde med biler som står fast/ kommer seilende ned skolebakken samt innkjøring til parkeringsplass og omsorgsbolig, er lite forenelig med definisjonen på trygg skolevei for småskoleelever.

  Kristin Normann

  Tirsdag 07.03.2023
  Svært nødvendig å få gjort noe.

  Constance Gudøy Pettersen

  Tirsdag 07.03.2023
  Dette er absolutt noe som bør tas opp i kommune styre.

  Inge Wegge

  Tirsdag 07.03.2023
  Når vi får 200 underskrifter her må kommunestyre ta opp saken.