1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til trygg skolevei for barna på Bogstad skole – nei til økt trafikk og økt fart

  Oslo
  Ja til trygg skolevei for barna på Bogstad skole – nei til økt trafikk og økt fart
  Opprettet: 06.02.2023 av Hege Yli Melhus Ask
  Sluttdato for signering: 30.06.2023
  Vi som har signert denne underskriftskampanjen protesterer mot Bymiljøetatens planer om sykkeltilrettelegging, med tosidig parkeringsforbud uten fortau i Nordengveien via Trettebakken og Snargangen på Røa. Se: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/sykkeltilrettelegging-fra-roa-kirke-til-trettebakken/ Det er behov for minst 300 underskrifter i underskriftskampanjen for å få behandlet saken politisk. Vi trenger derfor at de som har sendt inn eget innspill til Bymiljøetaten signerer underskriftskampanjen i tillegg. Mer om saken: Vi er positive til tilrettelegging for sykling i Oslo, men mener det må gjøres på en god og helhetlig måte, og sees i sammenheng med øvrige trafikktiltak. I vedtaket fra 2018 om fremtidig sykkelveinett i Oslo, var opprinnelig sykkeltilrettelegging lagt til Sørkedalsveien. Det er nå endret til Nordengveien. Vi opplever de foreslåtte planene i Nordengveien via Trettebakken og Snargangen som mangelfullt utredet, og tiltakene anses i sum å gi en farligere skolevei for de 76 barna som benytter denne skoleveien til Bogstad skole. Bymiljøetaten har ikke gjort en reell vurdering av om farten vil øke i Nordengveien, eller om tiltakene vil gi økt gjennomgangstrafikk. Vi anser tiltakene for å prioritere syklister, uten at tiltakene vurderes helhetlig for området. Det er ikke vurdert trafikksikkerhetstiltak fortau eller gangfelt, som vil ivareta skolebarn på vei til og fra skolen. Nordengveien brukes som skolevei av svært mange barn. Vi mener at: 1. De foreslåtte tiltakene vil gi økt fart på skoleveien. På et generelt grunnlag bekrefter Bymiljøetaten at de tror farten vil økes noe, som konsekvens av parkeringsforbud. Det viser også forskning fra Transportøkonomisk institutt. 2. De foreslåtte tiltakene vil, med stor sannsynlighet, gi økt gjennomgangstrafikk, og dermed en farligere skolevei for alle barna som benytter seg av Nordengveien til Bogstad skole. 3. Det må innføres trafikksikkerhetstiltak som fortau eller gangfelt. Bymiljøetaten mener tosidig parkeringsforbud uten fortau samlet sett gir bedre trafikksikkerhet, på grunn av bedre sikt. Dette er motsatt av hva Bymiljøetaten selv konkluderte for skoleveien i Bjerkebakken, i Hjertesoneprosjektet ved Bogstad skole høsten 2022: "Dersom parkerte biler fjernes vil det være høyere sannsynlighet for at farten øker. Lovlig parkerte biler i en gate er også et fartsreduserende tiltak, som er viktig i et boligområde hvor myke trafikanter ferdes. Vi anbefaler derfor ikke forbudtskilt mot parkering." Vi krever at det utredes og innføres fortau, eller andre trafikksikrende tiltak, for skolebarna på Bogstad skole, før en eventuell sykkeltilrettelegging i Trettebakken, Nordengveien og Snargangen. Initiativtagere til underskriftskampanjen: Birgitte Ramm, Guro Brækken, Hanna Rutanen, Marita Fjellbirkeland, Peter Obrestad og Hege Yli Melhus Ask Skolekomiteen til Bogstad skole FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU)
  430 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Vibeke Selmer

  Torsdag 09.02.2023
  Helt enig i kommentaren fra Vibeke Hannestad; NEI og NEI for en idiotisk ide av en vei som funger meget godt pr.idag. Skolevei for mange barn,turvei for familier med barnevogn,hunder og ikke glem de eldre som ferdes der i ro og mak uten sjenerende trafikk.å forholde seg til. Det er rett og slett en rolig og hyggelig vei å ferdes på. Snargangen,nordengveien og Trettebakken må under ingen omstendigheter trakkaseres til noe ingen beboere er tjent med.

  Vibeke Hannestad

  Torsdag 09.02.2023
  NEI og NEI for en idiotisk ide av en vei som funger meget godt pr.idag. Skolevei for mange barn,turvei for familier med barnevogn,hunder og ikke glem de eldre som ferdes der i ro og mak uten sjenerende trafikk.å forholde seg til. Det er rett og slett en rolig og hyggelig vei å ferdes på. Snargangen,nordengveien og Trettebakken må under ingen omstendigheter trakkaseres til noe ingen beboere er tjent med.

  Knut Nyquist

  Onsdag 08.02.2023
  Hjelp ..... et utrolig dårlig begrunnet forslag og også svært pinlig fremført på kveldens møte.

  Knut Nyquist

  Onsdag 08.02.2023
  Hjelp ..... et utrolig dårlig begrunnet forslag og også svært pinlig fremført på kveldens møte.

  Jon Hermstad

  Onsdag 08.02.2023
  Har Miljøpartiet De Grønne undersøkt hvor stor andel av mosjons-sykkelistene, som i hovedsak skal videre innover i Sørkedalen, faktisk foretrekker den krøkkete omveien (Snargangen - Nordengveien- Trettebakken) fremfor den snorrette Sørkedalsveien?

  Paul A Rabl

  Onsdag 08.02.2023
  Syklistene kommer fortsatt til å sykke Sørkedalsveien , det vil være raskere og enklere!!!!

  Hilde Merete Bjerke

  Tirsdag 07.02.2023
  Ulogisk forslag og gir dårligere sikkerhet!

  Mahta Nayebi

  Mandag 06.02.2023
  Vi krever at det utredes og innføres fortau, eller andre trafikksikrende tiltak, for skolebarna på Bogstad skole, før en eventuell sykkeltilrettelegging i Trettebakken, Nordengveien og Snargangen.

  Annette Kvarud

  Mandag 06.02.2023
  Bør utredes før man i praksis fjerner barns skolevei