1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ for å sikre trygg ferdsel av fotgjengere i Gamleveien i Lørenskog-kommune (mellom Industriveien og Mariholtveien)

  Lørenskog, Akershus
  Innbyggerinitiativ for å sikre trygg ferdsel av fotgjengere i Gamleveien i Lørenskog-kommune (mellom Industriveien og Mariholtveien)
  Opprettet: 17.02.2023 av Hamza Nahoui
  Sluttdato for signering: 17.08.2023
  Gamleveien mellom Industriveien og Mariholtveien er en veldig smal og meget trafikkert vei i Lørenskog kommune. Beboere i nærområdet er bekymret på grunn av at veien er meget farlig for fotgjengere og syklister, både barn og voksne. Veiens tilstand er ganske dårlig. Den er som nevnt veldig smal, ujevn, og med mye sprekker. Hele den nevnte delen av veien mangler fortau (på begge sidene), og det er heller ikke mulig å gå utenfor veien på grus/bankett ved siden av veien. Veien er heller ikke belyst. Store lastebiler som kjører der i begge retninger til alle døgnets tider. Det er også veldig mange pendlere som kjører denne veien til og fra jobb daglig. I tillegg er det mange biler som kjører der for å parkere ved Mariholt parkeringsplassen med hensyn på gå/sykle/gå på ski i marka. Syklister som mosjonister eller som pendlere til og fra jobb bruker veien veldig hyppig. I det siste har det kommet en ny gruppe som er nødt til å bruke veien flere ganger daglig. 29 nye rekkehus i Lysåsveien og Lysåsbakken, med nesten kun småbarnsfamilier som beboere, har nylig flyttet inn. Mange av disse familiene har fått barnehageplass i Munkebakken. Gamleveien er gangveien til disse foreldre og barna til og fra barnehagen. Om ikke alt for lenge kommer det 20 ny rekkehus i asfalt-tomta. Eventuelle beboere, som også mest sannsynlig er småbarnsfamilier, vil være meget utsatt for trafikkrisiko ved ferdsel over den nevnte delen av Gamleveien. Med dette initiativet, ber innbyggere i nærområdet Lørenskog kommune om å sikre trygg trafikk ferdsel for fotgjengere og syklister i delen av Gamleveien mellom Industriveien og Mariholtveien. En mulig løsning kan være å bygge fortau/gangfelt på en av sidene til den nevnte delen av veien, fra krysset mellom Industriveien og Gamleveien fram til Mariholtveien. Andre tiltak som asfaltering, belysning og kanskje utvidelse av veien kan man ha som framtidige mål. Prisen man betaler for å sikre veien er betydelig mindre enn hva et liv er verdt. Vi håper på positiv reaksjon fra kommunen og aktiv handling. Med vennlig hilsen Innbyggere på Lysås.
  300 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  7 kommentarer:

  May-Liss Hatleskog

  Onsdag 07.06.2023
  Støttes

  Cathrine Bøler

  Torsdag 01.06.2023
  Jeg får ikke skrevet under da jeg bor på Oslo siden, men støtter forslaget. Mange som går der nå.

  Baban Karokh Amin

  Torsdag 01.06.2023
  Støtter

  Bente Wethal

  Onsdag 03.05.2023
  Dette må på plass, asap.

  Maan Singh Sidhu

  Tirsdag 02.05.2023
  Støtter! Enig at prisen man betaler for å sikre veien er betydelig mindre enn hva et liv er verdt!

  Trygve Veslum

  Tirsdag 18.04.2023
  Bra og viktig initiativ. På ingen måte trygt eller barnevennlig å ferdes på denne strekningen som fotgjenger eller syklist.. -T

  Kristian Aarem

  Tirsdag 18.04.2023
  Støttes! Livsfarlig vei. Man bør også få gang- og sykkelfelt over ellingsrudelva