1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krever full reguleringsplan av Ilaveien 32

  Fredrikstad, Østfold
  Krever full reguleringsplan av Ilaveien 32
  Opprettet: 27.02.2023 av Sanda Hagen
  Sluttdato for signering: 27.08.2023
  Vi som har signert denne underskriftskampanjen protesterer mot kommunenes planer om endringer av bruk av Ilaveien 32, Fredrikstad. Se: F.Blad artikkel 1 https://www.f-b.no/vil-ikke-ha-mosk-i-nabolaget-det-oppleves-som-helt-uforsvarlig/s/5-59-2381466 F.Blad artikkel 2 https://www.f-b.no/sier-ja-til-mosk-planene-i-ilaveien-mener-trafikken-ikke-vil-pavirke-omradet/s/5-59-2879829 og F.Blad artikkel 3 https://www.f-b.no/sier-ja-til-mosk-planene-i-ilaveien-mener-trafikken-ikke-vil-pavirke-omradet/s/5-59-2879829?fbclid=IwAR0vMHpHKkPwEAZAz-2n740wv-FtCdxYgSCUvE-HadNLeZWgPfbHrZwWXtQ Det er behov for minst 300 underskrifter i underskriftskampanjen for å få behandlet saken politisk. Vi trenger derfor at de beboere som har sendt inn eget innspill til kommunen, signerer underskriftskampanjen i tillegg. Mer om saken: Vi som bor i Ila Alle og Ilaveien og gatene i området, mener at forholdene beskrevet i initiativet er av et omfang som må avklares i en planprosess. Det er uansvarlig å risikere å ofre trafikksikkerheten til barn og andre myke trafikanter, fremkommelighet for nødetatene og naboer i et dispensasjonsvedtak. Beboerens egen misnøye angående endring av bruk av den nevnte eiendommen, er tydelig gjenspeilet i den første vedlagte avisartikkelen fra Fredrikstad Blad. Endringene anses i sum å gi en farligere skolevei for de barna som benytter denne skoleveien til Trara skole og Glemmen VGS, samtidig som det belaster trafikken for beboere, som er redde for å kjøre på barn og fotgjengere som mangler et fortau. Kommunen har ikke gjort en reell vurdering av om trafikken og parkeringen, av og påstigningen vil øke i Ilaveien, eller om endringene vil gi økt gjennomgangstrafikk. Med nye 1300 brukere på vei til et forsamlingshus, som ligger i en smal vei uten fortau, vil dette være til stor belastning for de som kjører bil frem til sine eiendommer i Ila Alle og Ilaveien. Vi som bor i området, må ofte tute og "krangle oss frem" til eiendommene når danseskolen er åpen og på morgningen når ungdom leveres til VGS. Barn som løper mellom biler og tvers over Ilaveien på ettermiddager og kveldene, fra danseskolen og til foreldrenes kjøretøy, som ofte står ulovlig parkert og med av og påstigning midt i veien, fordi de "skal bare hente", skaper allerede utfordrende og farlige situasjoner i trafikken. Denne smale veien i Ilaveien er altså allerede overbelastet. Det er også sjeldent uproblematisk å få levert materiell eller varer til eiendommene i Ila Alle, pga gateparkering på begge sider av veien i Ilaveien, også parkering i T-krysset mellom Ila veien og Ila Allé. Utrykningskjøretøy vil ha problemer med å bryte seg frem på kveldene som på hverdagene. Endringen i bruk av Ilaveien 32, med ytterligere 1300 brukere, i den smale veien, vil skape et usikkert og uoversiktlig trafikksituasjon. Vi mener at: 1. Den foreslåtte endringen av Ilaveien 32 vil gi økt trafikk og økt fotgjenger trafikk på en vei der det ikke eksisterer tilstrekkelig tilrettelegging for myke trafikanter fra før. 2. De foreslåtte endringene vil, med stor sannsynlighet, gi økt gjennomgangstrafikk, og dermed en farligere vei for alle fotgjengere. 3. Allerede med dagens bruk er fremkommeligheten i Ila Allé og Ilavegen redusert. Beboerne i nærområdet frykter at ytterligere belastning vil kunne gi kraftig reduser fremkommelighet, noe som særlig for utrykningsenhetene vil kunne medføre kritiske situasjoner. Er fremkommelighet for utrykningsenhetene tilstrekkelig utredet og vurdert? 4. Det må, enten: a) innføres trafikksikkerhetstiltak som fortau eller gangfelt frem til eksisterende fasilitetene i Ilaveien, slik at fotgjengere slipper å åle seg gjennom parkerte biler som parkeres mellom Fremskridt og Ilaveien krysset og frem til det første krysset som fører til Ila allé eller b) Tosidig parkeringsforbud og forbud mot av-og påstiging fra Fremskridt og Ilaveien krysset, frem til det første krysset som fører til Ila Allé, også uten fortau, samlet sett vil vi anta at kan gi bedre trafikksikkerhet, på grunn av bedre sikt. 5. Innføre regulering og bøtelegge alle som står parkert ulovlig. Vi krever derfor full reguleringsplan av Ilaveien 32. Vi krever også utbedring av veien som forbinder Ila Alle og Ilaveien, da veien er full av hull og har blitt ødelagt av telehiv. Initiativtager til underskriftskampanjen: Sanda Hagen, beboer i Ila Allé.
  313 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  15 kommentarer:

  Terje Wilhelm Johannessen

  Mandag 27.03.2023
  Jeg bor i et bil kaos sjøl hvor ansvarlige driter i beboere, så det å kunne støtte her med en underskrift gjorde godt

  Sanda Hagen

  Lørdag 25.03.2023
  Da har vi akkurat passert 300 underskrifter. Tusen takk til alle som har signert! Jeg lar underskriftskampanjen være åpen frem til mandag den 03.04.2023, så vi kan skaffe noen flere underskrifter i tilfellet noen av de underskrevne viser seg å være ugyldige. Det er mange som har mye på hjertet angående denne saken. I stedet for å skrive her, er det nå opprettet en Facebook gruppe, og vi kan følge og kommenterer denne saken videre i den lukkede gruppen. Alle som har vært med og underskrevet er velkomne til å bli med i gruppa. Gruppen heter Innbyggerinitiativ Ilaveien og linken er her: https://m.facebook.com/groups/524311272981492/?ref=share Med vennlig hilsen Sanda Hagen

  Nina Iren Søraa

  Lørdag 25.03.2023
  Det er totalt forkastelig at det i det hele tatt er mulig å plassere en moske med 1300 medlemmer midt i ett boligområde og med gate som det er fullstendig kaos i fra før.De parkerer ulovlig utenfor bygget samt også utenfor danseskole osv...Og det er nå før godkjenning. Slike forsamlingslokaler bør være utenfor boligstrøk og med egnet fremkommelighet og parkering. Dette er helt uforståelig og denne galskapen må stanses...

  Hild Haaheim

  Lørdag 18.03.2023
  Det mangler fortsatt noenogfemti underskrifter. Hvis alle spør noen, kommer vi kanskje i mål for reguleringsplan i alle fall.

  Hild Haaheim

  Lørdag 18.03.2023
  Det mangler fortsatt noenogfemti underskrifter. Hvis alle spør noen, kommer vi kanskje i mål for reguleringsplan i alle fall.

  Trine Lise Larsen

  Torsdag 16.03.2023
  Er enig i alt som er nevnt i saken. Vil også tilføye at det burde overveies å gjøre Ilaveien enveiskjørt ! For eksempel fra Glemmen skole til avkjørselen til Solheimsveien

  Jon Bakker

  Onsdag 08.03.2023
  Takk til alle som tar kampen. Der borte er det kaos nok…

  Tor Bristol

  Tirsdag 07.03.2023
  Galskap! Dette må stoppes!

  Ronny Nilsen

  Mandag 06.03.2023
  Kommunen driter i folk som bor her. Alt skal tilrettelegges for alle andre. Kommunen har valgt, på tross av over fem hundre underskrifter, å plassere en gymsal tilhørende Trosvik skole, midt i et boligfelt slik at alle bilister må gjennom tre enveiskjørte gater. Isteden for at den kunne blitt lagt i dumpa v knipleveien. Nå skal all trafikk, flere tusen biler, gjennom Underbergveien og Stræbsomhet. Politikerne bryr seg ikke. De bor ikke der kaoset oppstår. Ingen tar ansvar. Så lykke til med kampen!

  Ole fallet

  Mandag 06.03.2023
  Nei

  Terje Bendiksen

  Lørdag 04.03.2023
  Trafikksystemet med alle som må kjøre barna til dans i Ilaveien pluss parkering i Ilaveien av ikke beboere, vil bruk av Ilaveien 32 som Moské bli uholdbart når vi må til og fra eiendom i Ila Alle. Når ungene som benytter danseskole må kjøres til døra er det idag ufremkommelig pga bilparkering uten å tenke tanken på at dette er vår eneste adkomst til våre boliger. Kommer Moskeen i tillegg blir det enda verre.

  Hanne Kolding Bendiksen

  Lørdag 04.03.2023
  Jeg har registrert at ila allé synker i forhold til avløpskummer. De ligger høyere en selve veien. Vi har problemer med regn som legger seg i store grøfter forran innkjørelsen vår. De blir dypere for hvert år som går. Når de fryser blir de til små skøytebaner. Dette bør/må gjøres noe med.

  Terje Ruyter

  Torsdag 02.03.2023
  Jeg regner med at de såkalte miljøpartiene MDG og Bymiljølista er like ivrige her som de var med å "ødelegge" Bratliparken med en blomstereng.

  Sanda Hagen

  Tirsdag 28.02.2023
  Alle med postnummer i Fredrikstad kommune kan signere. Du må være over 18 år og husk å signere med fult navn.

  Mia Emilie Vervik

  Mandag 27.02.2023
  Jeg mener at denne saken er viktig, derfor velger jeg å skrive under denne kampanjen.