1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Økern Torgvei 6 - Bygg tilbud for barn og unge, ikke flere boliger!

  Oslo
  Økern Torgvei 6 - Bygg tilbud for barn og unge, ikke flere boliger!
  Opprettet: 07.03.2023 av Viggo Stølan Anthonsen
  Sluttdato for signering: 07.09.2023
  Plan og bygg regulererb for bygging av 900 boliger på en av de siste store offentlig eide tomtene i Oslo øst. Denne tomten har vært igjennom to runder med regulering, men tross 100-talls innsigelser til planene fra beboere i nærområdet, oslo idrettskrets, politiske partier og idrettslag i nærområdet fortsetter plan og bygg på samme linje. De bygger boliger, som kommer på toppen av all annen utbygging på Løren, Vollebekk, Refstad, Bjerke og Ulven. Nå må politikerne våkne og se at vi trenger plass for barn og unge til å leke og til å bedrive uorganisert og organisert idrett.
  1079 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  19 kommentarer:

  Lisbeth Cornelia Hansen

  Onsdag 08.03.2023
  Dette oppropet støtter jeg også!

  Bjørg Augestad Ims

  Onsdag 08.03.2023
  Jeg savner en helhetlig plan for utbyggingen av Økern-området. Slik det har vært de siste 10-15 årene, har man bygd boliger i en rasende fart, mens all annen infrastruktur lar vente på seg. Dermed flytter folk inn i leiligheter, uten å ha steder de kan være, oppholde seg og leve livene sine. Innbyggertallet i hele Hovinbyen-området tilsvarer nå flere fylkeshovedsteder rundt om i landet. Den sosiale infrastrukturen tar ikke høyde for hvor mange som bor i området. Nå må boligbyggingen settes på pause, mens Oslo kommune prioriterer å ta igjen det etterslepet som allerede har oppstått, slik at barn og ungdom som vokser opp har trygge steder å oppholde seg. Nå har de ikke en gang ungdomsskole. Vi som bor i området er rystet over forslagene til boliger både i Økern Torgvei 2 og 6. Begge disse tomtene er allerede eid av kommunen, og minst en av de må reguleres til andre formål som kommer beboerne til gode. Kjære byråd! Det er nå dere har sjansen til å forebygge de problemene man ser lenger opp i Groruddalen. Selv om salg av tomt til boliger og næring gir inntekter på kort sikt, kan ikke dette settes opp mot de langsiktige menneskelige kostnadene ved å la stadig flere årskull barn og ungdom vanke rotløse omkring i nærmiljøet, uten trygge steder å oppholde seg. Barna våre trenger et trygt nærmiljø nå! Ikke om femten eller tjue år.

  Astrid Blakstad

  Onsdag 08.03.2023
  Viktig med mer grønt arealer i hverdagen for alle aldre. Det gir lys og luft og et sted å være utendørs for forskjellige aktiviteter.

  Anders Helseth

  Onsdag 08.03.2023
  Stor park er ønskelig. Skolekapasitet i nærområdet må også økes. Det blir jo helt galskap å få inn enda flere boenheter, uten å dekke grunnleggende behov for eksisterende beboere i området her.

  Elisabeth Petillon

  Onsdag 08.03.2023
  Ønske om badeland, ikke svømmehall. Badeland med bølgebasseng, boblebad, sklier. Og grønt areale.

  Kjersti Thon Knutsen

  Tirsdag 07.03.2023
  Dette oppropet støtter jeg!

  Qing Tollefsen

  Tirsdag 07.03.2023
  Det kommer en flerbrukshall på Løren idrettspark, men hittil er det ingen idrettsklubb på Løren har meldt seg interesse ennå. Kanskje noen vil etablere en bokse klubb, en danse klubb..

  Anniken Røssing

  Tirsdag 07.03.2023
  Grønt areal og tilbud til barn og unge er den beste samfunnsøkonomiske investeringen !

  Ali otaibi

  Tirsdag 07.03.2023
  Vi trenger plass for ungdom og barn, ikke bare blokker

  Sara Sørli

  Tirsdag 07.03.2023
  På tide å satse på barn og unge i denne bydelen! Vi er mange som trives utrolig godt i denne bydelen, og som heller ikke ønsker å flytte ut av byen - men barna våre og ungdommen trenger trygge oppvekstvilkår som igjen bidrar til et godt nærmiljø hvor barna kan få utforske og utvikle seg sammen med andre barn og unge. Nok barnehage- og skoleplasser (inkl ungdomsskole), fritidsaktiviteter hvor det er plass og rom for de som ønsker å være med. Boliger har vi mer enn nok av i området, så sørg for å dekke behovene til de som allerede bor og ønsker å bli boende her før dere kjører på med enda flere boliger. Barn og unge er framtiden og det lønner seg med tidlig innsats!

  Matias Funes

  Tirsdag 07.03.2023
  Barna trenger en skole og flere parker ikke mer bygning.

  Amanda Lloyd

  Tirsdag 07.03.2023
  Vi trenger plass for ungdom og barn, ikke bare blokker

  Olga N.

  Tirsdag 07.03.2023
  NEI til flere boligblokken! Vi trenger skoler, barnehager, fritidsaktiviteter for barn og unge, flere grønne arealer, en bibliotek og stort og velfungerende postkontor. Vi kan godt ha en shoppingsenter med sånne butikker som Lindex/KappAhl/HM, class ohlson/Jarnia, Kid/Prinsesse og noen få til. Men ikke flere «maurtue»-blokker!

  Jorunn Østby Madsen

  Tirsdag 07.03.2023
  Vi trenger grøntarealer!

  Olava Bidtnes

  Tirsdag 07.03.2023
  Nok er nok. Folk må ha noe mere enn høyblokker for å trives og utvikle seg. Når konsekvensen av denne raske veksten av fortettinga, uten at det taes hensyn til tilstrekkelig infrastruktur er det forsent. ikke gjør dette med åpne øyne i 2023!

  Anette Kirkeby

  Tirsdag 07.03.2023
  Det må bygges flere skoler og barnehager i området før flere boliger bygges. Det er sprengt kapasitet på begge deler og i likhet med hos idrettslaget. Løren skole har allerede for liten plass på uteområdet per elev i forhold til loven, men har fått dispensasjon. Det er lite å finne på for ungdommer, noe som allerede har ført til uroligheter, som igjen fører til at folk vurderer om dette er et sted å bli boende når barna blir eldre. Ønsker man et stabilt og godt boligområde, trenger man mer enn bare boligblokker. Man trenger områder å oppholde seg som ikke koster penger.

  Cristoffer Edvinsson

  Tirsdag 07.03.2023
  Tenker det er på sin plass å bevare noen områder til lek, natur, park og ikke bare til blokker.

  Kari Amundsen

  Tirsdag 07.03.2023
  Utbygging av Løren/Refstad har eksplodert de siste 5-6 årene. 8-9 Th. Blokker på rad og rekker uten at noe friområder for lek ig idrett er tatt med. Refstad, Løren og Sinsen barneskole er sprengt, og Frydenberg ungdomsskole er den eneste ungdomsskolen. Barn som har gått sammen på barneskolen vil nå måtte bli splittet og busses til andre ungdomsskoler. Barnehager er ikke blitt bygd i samsvar med utbygging. Det eneste idrettslaget i omegn har ikke kapasitet til flere barn og unge. Idrettslagets haller står for fall, og midlertidige haller il ikke byrådet sette opp! Nå må noen våkne opp i kommunen, og se at tilbud til barn og unge er nedprioriter.

  Mohammed Saeed

  Tirsdag 07.03.2023
  Vi trenge skole