1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ta ansvar

  Sør-Odal, Innlandet
  Ta ansvar
  Opprettet: 14.03.2023 av Tone Marie Ilseng
  Sluttdato for signering: 14.09.2023
  Glommasvingen skole er en utfordrende skole. Mange har visst om dette, men nå er det virkelig fremme i media. Politikerne i kommunen driver med ansvarsfraskrivelse, dette fremgår i media . Vi mener at nå må det tas ansvar. Kommunalsjef og sjef for barn og oppvekst bør fratre sin jobb. Vi ønsker også at det skal fattes vedtak for å kunne ha en privat skole som et alternativ til Glommasvingen skole
  103 av 162 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Wenche Aanerud Haugelien

  Tirsdag 18.04.2023
  Underskrift

  Eline Haug Pettersen

  Lørdag 18.03.2023
  Hjelp burde alle få :)

  Camilla M. Coldevin Seterholen

  Onsdag 15.03.2023
  Glommasvingen skole har lite ressurser og lærerne jobber etter det dem har. Dem kjempe for elevene på lik linje som oss. Men dem trenger mer midler. Det som det må kjempes for er å støtte skolen og lærere med å få støtte til mer hjelpeapparat. Mer penger inn slik at elevene får de tiltakene dem har rett på. Spes. ped elever får den hjelpen de trenger. Fremmedspråklige får tolk og den norskopplæringen dem trenger. Å ja, det er satt opp 1 lærer til 30 elever fra 1. april. Men det er fordelt på mange trinn. Elevene skal følge klassene sine i fag… Elever blir utsatt for mobbing. Disse må bli ivaretatt. Aktivitetsplaner må komme raskere enn det gjøres i dag. Det er ett lovverk som man skal følge og dette gjøres ikke per i dag på glommasvingen skole. Derfor sendes det hele tiden nye saker inn til statsforvalteren. Å noen blir også avsluttet pga tiltak også har fungert. Så skolen gjør og jobber hele tiden. Men dette handler om at skolen ikke har nok midler og nok personer. Når man sier en elev skal ha spes. ped i ett fag og dette innebærer at eleven skal være inne i timen og få det av samme lærer som har 26 elever til. Hva betyr det da at man har spes. ped? Enkelte elever får jobbe med spes. ped på gruppe med spes. ped lærer og dette fungerer bra. Mens i andre trinn blir elevene sittende alene uten lærer og må jobbe alene og det blir mye uro og støy. Når man er innom glommasvingen skole er det elever fortsatt som løper i gangene. Det er elever med ett ekstremt stygt språk mot lærerne. Å her er det like mye foreldre som har en jobb å gjøre som skole. Jeg syntes lærere som jeg har sett har gjort en ekstremt bra innsats for å få elever dit dem skal, men allikevel har elever slengt ekstremt stygge kommentarer. Å lærerne har bare stått å tatt imot. Å fortalt at slik er ikke lov å si samtidig som elevene på nytt på slenger kommentarer og truer. Så jeg tenker vi må støtte skolen. Å hjelpe skolen til å få mer midler og hjelpe lærerne. Å foreldre må snakke med barna om enkel atferd er faktisk ikke grei.

  Anne Mette Holstad Skretteberg

  Onsdag 15.03.2023
  2116

  Anne Mette Skrettrberg

  Onsdag 15.03.2023
  2116

  Anne Mette H Skretteberg

  Onsdag 15.03.2023
  ..