1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  REDD NATUR VGS: Morgendagens skole legges ned i dag?

  Oslo
   REDD NATUR VGS: Morgendagens skole legges ned i dag?
  Opprettet: 22.03.2023 av Emma Christine Ellinor Myrvold Øverland
  Sluttdato for signering: 22.09.2023
  Saken er opprettet av elevrådet ved Natur VGS. Vår sak: Oslo kommune må gå inn for virksomhetsoverdragelse av skolen. Politikere og ledere i Oslo kommune kjenner til Natur VGS, skolen som er en ideell stiftelse – uten profitt, men som fordi den går under paraplyen «privatskole» nå er blitt motarbeidet i en ideologikamp. Ofrene for kampen er elevene, fagtilbudet og naturbrukskompetansen i Oslo. Oslo kommune argumenterer med at de tilbyr samme læreplan på Stovner VGS. Men det er ikke det samme verken i faglig eller sosialt skolemiljø rundt naturbruk. Slukkes lysene på Natur VGS, har bystyret slukket lyset på skolen med best trivsel i Oslo. Vi kan ikke lenger stole på at Utdanningsetaten i Oslo kommune vil det beste for oss – elevene. Utdanningsetaten i Oslo kommune bør se sammenhengen mellom trivsel og fullføring av videregående skole. Vi trodde også at politikerne satset på grønn fremtid og kompetanse – den vi har valgt å gå på her – på Natur vgs. Styret i Natur VGS har gått inn for virksomhetsoverdragelse til Oslo kommune som en løsning for å sikre vårt faglige tilbud og for å kunne ivareta og videreføre en velfungerende skole og fagmiljøet der. Denne saken er opprettet for å legge vår stemme på vektskålen, for at Oslo kommune skal gå inn for denne overdragelsen. Våre meninger: • La oss få gå på Natur vgs! Vg1- og vg2-elevene ønsker å fullføre skolegangen i naturbruk på Natur vgs. med dets tilbud. • Stovner tilbyr samme læreplaner, men ulikt innhold: o Stovner tilbyr ikke heste- og dyrefag med fordypning Hund. Natur VGS har lang tradisjon for å utdanne elever som jobber videre med hundekjøring og oppdrett, hundesport, hundekurs-instruktører eller som går videre til å jobbe som hundefører i forsvar og politi. o Villmarksliv tilbys ikke på Stovner VGS. Samme læreplan som VG2 Landbruk og gartnernæring på Stovner, men ulikt innhold. Det vil ikke lenger være mulig med fordypning «villmarksliv» med jakt og fiske, friluftslivsnæring, landbruk og skogbruk. o Det er også forskjeller i innhold i andre studietilbud: • Naturbruk på Stovner har mottatt noen søknader til vg1 og vg2, men de bør forstå at flere av disse har søkt på bakgrunn av usikkerhet rundt Natur vgs. har søkt Natur vgs. også. Flere nåværende elever på Natur har søkt på Stovner – men ønsker å fortsette på Natur. • Trivsel sosialt og faglig rundt naturbruk. Utelukkende en naturbruksskole, der alle elevene har dette til felles. • Tett oppfølging fra lærere - hvor alle kjenner alle. • Lang tradisjon for tverrfaglighet mellom naturbruksfagene og fellesfagene. For fremtidige generasjoner: • Skolen med best trivsel blant elevene (elevundersøkelsen, flere år). • Etablerte fagmiljøer. • Fellesfagslærere med stor kjennskap til innholdet i programfagene. I ønsket om å løfte yrkesfag, og i den nye læreplanen, er det å minske avstanden mellom fellesfagene og programfagene en nøkkelfaktor. Kan Stovner tilby norsk-lærere som kjenner programfagene deres godt nok og samarbeider disse imellom? • Natur VGS tiltrekker seg elever fra hele Oslo, fra Lilleaker og Maridalen til Nordstrand og Holmlia. For en god del av disse elevene er reiseveien allerede lang, og vil bli enda lengre til Stovner. Det risikeres at naturbruk og grønn utdanning vil bli mindre attraktivt for elever i store deler av Oslo. • Viktig for lokalsamfunnet. Skolen har et mangfold av samarbeid med organisasjoner og næringslivet i Oslo og omegn, med Groruddalen spesielt. For et levende Groruddalen er Natur viktig i en økonomisk gjensidig avhengighet og som sosialt bidrag. Denne listen er ikke fullstendig: o NIVA: Pilotprosjekt for innendørs dyrking, deriblant Aquaponi. o Furuset Forum: en av deres største kunder og bidrag til at de kan ha andre tilbud til innbyggerne på Furuset og i Groruddalen. o Alna ridesenter – samarbeid som er en grunnmur i Alna ridesenters økonomi. o Linderud Gård – Museene i Akershus o Sørli Gård o Slottsgartneriet o Parkavdelingen på Blindern o Bidrag på ulike aldershjem som del av utdanningen på Gartner: trivselstiltak på disse hjemmene, Sagenehjemmet eksempelvis. o Lindeberg gård o Sandem gård o Søndre Aas gård og miljøsenter o Eiketoppen gård o Skarrbo gård o Kongsgården o DNT oslo og omegn o Løvenskiold o Oslo kommune – skogrydding, flatehogst og skogplanting. o NMBU – Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet o VOM og hundemat AS o Politiets hundetjeneste o Dyreatferdssenteret
  1054 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  44 kommentarer:

  Jill Nilsen

  Søndag 09.04.2023
  Utrolig trist, og lite fremtidsrettet tankegang å legge ned et så fantastisk flott skoletilbud. Det er høyt fokus på bærekraft, og mye fremtidsrettet læring mtp naturbruk, urbant landbruk osv. Også viktig å bevare hest/hundelinje. Et lite Ps. jeg har flere venner som ikke bor i Oslo som gjerne vil signere, men det er kun de med adresse i Oslo som får signere.

  Victoria Arnesen

  Onsdag 29.03.2023
  Ikke legg ned skolen det er en flott skole har gått der selv og er fornøyd. Denne skolen har andre muligheter en, en vanlig skole her får du oppleve mer og de lærer på en helt anderledes måte en en, en vanlig videregående skole. Så la skolen bli

  Sara Halsey

  Onsdag 29.03.2023
  En fantastisk skole som fortjener å fortsette den gode jobben videre. Den bør støttes på alle måter. En skam om den må legges ned.

  Sara Halsey

  Onsdag 29.03.2023
  En fantastisk skole som fortjener å fortsette den gode jobben videre. Den bør støttes på alle måter. En skam om den må legges ned.

  Eileen Strand

  Mandag 27.03.2023
  Dessverre får ikke signere da det er kun de som har adresse i Oslo som kan.

  Marius Park Pedersen, Holmlia lokalhistorie

  Mandag 27.03.2023
  Jeg håper virkelig skolen får fortsette. Natur vgs har et utmerket og viktig samarbeid med Søndre Aas gård og miljøsenter. Vi har mange gode samarbeidsplaner som er viktig for samfunn og enkeltindividet. Her er det mange verdifulle elementer som ivaretas og formidles.

  JAn Motzfeldt Dahle

  Lørdag 25.03.2023
  Alltid tåpelig å slutte med noe bra og nyttig som virker.

  Tor Ronny Drivdal

  Fredag 24.03.2023
  Skammelig at kommunen i det hele tatt tenker på å legge ned denne skolen. Når alle som går på denne skolen er så fornøyde, burde politikerene ta hensyn til det. Når elevene er så fornøyde og trives så godt på skole, bør jo det tas på alvor. Syns di som styrer å bestemmer burde sette pris på at elevene liker skolen di går på. Er ikke politikerne til for å jobbe for folket. I denne saken høres det ikke sånn ut i allefall.

  Tomasz Frac

  Fredag 24.03.2023
  Ikke legg ned!

  Vibeke Solberg

  Fredag 24.03.2023
  Det er en helt merkelig avgjørelse dersom byrådet velger å legge ned Natur vgs. Dette er en skole med høy kompetanse og erfaring. At Oslo kommune ikke med åpne armer tar imot forslaget fra skolen om å innlemmes i det kommunale tilbudet, er ubegripelig. Hva ligger til grunn her; faglige eller økonomiske grunner? Dersom byrådet, som ønsker å ha en grønn profil, legger ned Natur, vil de samtidig legge ned den utdanningsinstitusjonen som pr i dag har høyest kompetanse på området. Det er flott at Stovner også tilbyr utdanningsprogrammet natur, men hvorfor kan ikke disse to tilbudene leve side om side? Heia Natur vgs! Håper byrådet tar avgjørelsen om å bevare skolen i byrådsmøtet 28.mars!

  Emma Sofie Halsey

  Fredag 24.03.2023
  Håper ikke Natur stenges! Har møtt noen av de fineste folka jeg vet om her, og har endelig fått følelsen av at skole ikke er så ille! Jeg har lært mye om hundetrening som jeg konstant bruker i hverdagen. Vet ikke hva jeg skal gjøre hvis skolen stenges!

  Knut Ulnes

  Torsdag 23.03.2023
  Ikke legg ned.

  Kine Hoch-Nielsen

  Torsdag 23.03.2023
  Behovet for skoler som Natur er stor, særlig for elever som kanskje har utfordringer med annen mer teoretisk utdanning. Foruten de viktige, grønne fagene som tilbys er det stort behov for mindre skolemiljøer som evner og tilpasse undervisning til alle, men også de elevene i utsatte grupper. Natur VGS tilbyr og evner å gjennomføre denne typen tilpasning. Elever med kanskje særlige funksjonsutfordringer kan bli skadelidende med lang og kronglete reisevei, og profittere på at skolen ligger nærmere hjemmet. Å ta Natur VGS vekk fra alternativene man kan velge sender tydelige signaler om at effektivisering er viktigere enn god, omsorgsfull og motiverende utdanning. Utdanning skal være gjennomførbart for alle, både faglig og sosialt.

  Merete Hugaas

  Torsdag 23.03.2023
  Natur VGS er en fantastisk skole med så stor bredde. Jeg har selv gått der og har hatt tett samarbeid med skolen i mange år. Det er så viktig å beholde dette tilbudet og legges den ned vil det gå ut over naturbruk/gartnerfaget. Vi trenger Natur!!!!

  Bjørn Ragnar Myrvold

  Torsdag 23.03.2023
  Eneste skolen i Oslo som gir elevene praktisk relatert opplæring. Det yngste barnebarnet går der på 3. året nå, og hun har virkelig utviklet seg gjennom dette tilbudet.

  Berit Alnes

  Torsdag 23.03.2023
  Ikke legg ned et viktig tilbud det har tatt år å bygge opp!

  Heidi C M Øverland

  Torsdag 23.03.2023
  Ikke legg ned Natur vgs! Dette er en skole som er et TILLEGG til Stovner som ikke har alle studieretningene som Natur har. Ta den i alle fall inn under kommunens skoler.

  Ingrid Sørheim

  Torsdag 23.03.2023
  En unik skole hvor praktisk arbeid og læring virkelig har egenverdi, og ikke bare er et middel for å lære teorifag. En unik skole med høy trivsel blant elevene og meget høy gjennomføring. En unik byskole hvor Naturbruk står i sentrum.

  Anine Kierulf

  Torsdag 23.03.2023
  Utrolig trist om en så velfungerende skole med skyhøy elevtrivsel - også for elever som ellers ikke har trives så godt på skoler - skal nedlegges. Fordi man vil bygge opp et annet alternativ, på Stovner, i kommunal regi. Natur holdt på å bli reddet, men ble ofret av byrådet - av rent idelogiske grunner: SV (med støtte av AP, Rødt og MDG) vil bare ha kommunale skoler, uansett hvor godt ikke-kommersielle private alternativer fungerer. Og uansett om disse velfungerende miljøene er det eneste reelle grønne tilbudet i Oslo. Så mye for "miljøpolitikk" og det grønne skiftet, liksom. Men ikke nok med det: Selv etter at skolen besluttet å overdra seg selv til Oslo kommune for å redde muligheten for videre drift, så er ikke det heller nok! Er det virkelig slik at byrådet vil rasere en velfungerende skole og fagmiljøet, selv etter at Natur har levert dem en ideologiseier på et sølvfat? Flott med flere tilbud og heia Stovner også! Men det å bygge opp velfungerende alternativer er tidkrevende og sårbart. Det å rive ned velfungerende tilbud som møysommelig er bygget opp kan gjøres i en håndvending. Vær så snill å snu i tide - det er snart valg.

  Solveig Vija Wendt

  Onsdag 22.03.2023
  Krysser fingrene for dette flotte tilbudet til de unge!

  Tuva Nordtorp Fangen

  Onsdag 22.03.2023
  Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å gå på natur videregående skole! En skole der enkeltindividet står i sentrum og hvor skolehverdagen handler om mer enn bare å få gode karakterer. Håper flest mulig skriver under!

  Øystein Ølnes

  Onsdag 22.03.2023
  Ikke legg ned Natur vgs!

  Bente Apell Johansen

  Onsdag 22.03.2023
  Nå må kommunen virkelig tenke seg om!! Dette er jo galskap! Bevar Natur vgs

  Wenche Skjær

  Onsdag 22.03.2023
  La tilbudet bestå!

  Arild Backe

  Onsdag 22.03.2023
  Ikke legg ned

  Ulla Pilemand Hjørnholm

  Onsdag 22.03.2023
  Natur VGS må bestå!!! Skolen bygger opp kompetente ungdommer, teoretisk og praktisk. Hvordan? Lærerene og elevene kjenner hverandre. Bryr seg om hverandre. Natur VGS er: Trivsel! Trygghet! Læring! Utfordring! Mestring! Refleksjon! Fellesskap! Team spirit! Sammenhold! Vennskap! Frisk luft! ETC. Skolen må reddes! Hvis dette kun kan gjøres i form av en virksomhetsoverdragelse til Oslo kommune, så MÅ Oslo kommune slå opp øynene og ta ansvar. Skolens lærere og elever må tas vare på og skolens program videreføres. Våre ungdommers fremtid kan ikke ofres. De må få fullføre Natur VGS, og skolen må leve videre!

  Gabriela Aporowicz

  Onsdag 22.03.2023
  Vi er fremtiden. Vi lærer om hvordan vi skal ta vare på jordkolden vår, på dyr og mennesker i et felleskap. Våre elever har FN sine bærekraftsmål i fingertuppene. Vi vil skape en bedre fremtid. Bærekraftmålet 4 er "god utdanning" hvordan skal Oslo nå dette målet da dere vil fjerne skolen vår, ødelegge for oss. Bærekraftmålet 11 "Bærekraftig byer og lokalsamfunn", skolen vår er definisjonen på bærekraftig. Alle våre elever er unike og noe for seg selv, vi klarer fortsatt å skape et godt miljø hvor alle trives. Vi har lærere som har drevet med faget sitt og kan det fra A til Å. De er folk elevene føler seg trygge på. Skolen skaper et lite sammfunn der alle føler seg sett og inkludert. Denne følelsen kan lett forsvinne på andre skoler. Alle har noen å henge med i friminuttene og noen å snakke med. Her har alle noe felles de står for.

  Susanne Fjellstad lem

  Onsdag 22.03.2023
  Ikke legg ned det er en så bra skole

  Kjersti Bergerud

  Onsdag 22.03.2023
  Dersom Natur VGS legges ned, forringes kompetansen bla i forhold til naturbruk og gartneritdannesle. Dette vil være veldig synd

  Kaja Blekastad Hegge

  Onsdag 22.03.2023
  Natur videregående er en helt unik skole, som spesialiserer seg rent innenfor naturbruk, det er et tilbud vi ikke kan miste. Fokuset på bærekraft gjennomsyrer hele skoleløpet, og vi vet alle at dette er kunnskap som er viktig for fremtiden. Kombinasjonen av de unike linjene om hund, hest, skogbruk, og gartneri, går sammen og lager et utrolig godt miljø. Det at det er en skole kun med disse linjene, har skapt et åpent, trygt, og bra miljø. Det er ikke uten grunn at vi har skåret høyest på trivsel! Ikke er bare forholdet mellom elevene godt, men forholdet til lærerne skiller seg også ut ifra noe jeg har erfart tidligere. Lærerne er utrolig flinke, og jeg ønsker at flere skal få oppleve å videregående her på natur. Av mine snart 13 år på skole, har jeg aldri gledet meg så mye til å komme på skolen som de tre siste årene. Jeg har heller aldri opplevd at det jeg lærer er viktig, i så stor grad som jeg har her. Unner virkelig flere ungdommer å gå på denne skolen, og håper at skolen kan reddes!

  Vilde Pettersen

  Onsdag 22.03.2023
  En skole som er over 130 år gammel og kåret til best trivsel i Oslo. Oslo kommune kan ta seg en bolle hvis de gidder å legge ned skola!

  Hans Rønningen Mollatt

  Onsdag 22.03.2023
  Å legge ned skolen nå er den mest bortkastede bruken av tid på lenge. Skolen har vært den eneste skolen som tilbyr naturforvalting og landbruk i Oslo. Fagene som tilbys på denne skolen er i dag spesielt viktig med tanke på klimavern av natur, men også matproduksjonen i landet. Hvis skolen hadde ligget på Vigo (der man søker videregående skoler) hadde skolen hatt mange flere søkere. Skolen er også kåret til å ha beste trivselen blant elever i Oslo. Det samles mange "rare" folk på denne skolen, og dette skaper et miljø hvor alle er forskjellige og har opplevd forskjellige ting. På mange måter skaper forskjellene samhold og det er bare mulig på en liten skole som Natur VGS. Grunnen til nedleggingen er at støtten Oslo kommune gir skal fjernes, de vil fjerne støtten fordi Stovner VGS har begynt å tilby naturbruk. Natur VGS har oppgjennom årene skaffet mange kontakter som gjør det enklere å ha undervisning på de forskjellige linjene og i de forskjellige fagene på skolen. Det å legge ned en skole med så mange kontakter vil fjerne muligheten for god utdannelse innenfor naturbruk. Ingen andre skoler har muligheten til å tilby det Natur VGS tilbyr den dag i dag. Uten Natur VGS blir det ingen naturbrukskole!

  Ingrid Gjerdrum

  Onsdag 22.03.2023
  Veldig synd at skolen skolen skal legges ned, fordi skolen ikke nødvendigvis tilfredsstiller et typisk norsk "skoleideal". At en videregående skole skal bygges opp kun ved bruk av bøker, penn og klasserom blir for ensformig. En skole med fokus på det som er annerledes, som er så viktig i et samfunn hvor ikke alle er like. For vi er en verden med ulike individer som sammen skal fungere i harmoni med naturen. Dette skaper muligheter og gir kunnskap for fremtiden. På dette grunnlaget vil verden utvikles i grønn og riktig retning!

  Aurora Leren

  Onsdag 22.03.2023
  Veldig synd om skolen vår som tilbyr unike fag innen natur og har et meget godt skolemiljø må legges ned. Her læres elevene opp til å tenke bærekraftig inne alle fag, og om forvaltning og næring av natur. Dette har aldri vært viktigere enn det er nå og vi trenger denne kompetansen i samfunnet. Denne skolen har lærere som virkelig brenner for fagene sine og som bryr seg om elevene. Ikke minst har natur uvurderlig utstyr og kunnskap som kreves for å drive god naturbruks-undervisning. Dersom skogbruk på Stovner blir eneste mulighet for Oslo-ungdom til å gå naturbruk vil dette bli uaktuelt for veldig mange, og vil senke studietilbudet betraktelig. For grønne linjer trengs, også i byen! Jeg tror det hadde vært positivt for skolen å bli inkludert som en Oslo-skole, og at det kan gjøre skolen mer attraktiv. I tillegg vil det forhåpentligvis bli lettere å drive rekrutering.

  Victoria Eklund

  Onsdag 22.03.2023
  Det å finne en skole hvor jeg kunne finne noe som jeg likte og drive med, og hadde andre mennesker som hadde samme interessene for meg har vekket ønsket til å lære igjen. Om man legger ned Natur VGS mister mange unge denne muligheten!

  Una Watz

  Onsdag 22.03.2023
  Blir for dumt å legge ned en skole som har blitt kåret til å ha den beste trivselen i Oslo blant elevene. I tillegg har lærerne god erfaring med elevene sine interresser, noe som fører til bedre kunnskap internt i de ulike klassene.

  Helena Hauland Gabrielsen

  Onsdag 22.03.2023
  Oslo kommune kan ta seg en bolle dersom de legger ned skolen

  Kari Birgite Sondore

  Onsdag 22.03.2023
  Natur VGS er en 130 år gammel skole med mye tradisjon og høy trivsel blant elevene. Vi må derfor jobbe for å bevare og forbedre skolen vår, ikke legge den ned!

  Maria Solanyi Brørs-Brenden

  Onsdag 22.03.2023
  Jeg har aldri likt å gå på ungdomsskolen fordi ingen av de på ungdomsskolen min hadde de samme interessene for dyr som jeg hadde og skole miljøet var ikke alltid bra i tillegg til at jeg hadde dårlige venner som ikke brydde seg om mine interesser som hest og hund. Jeg var den eneste fra ungdomsskolen min som startet på Natur VGS og etter første dag på Natur VGS ble jeg skjent med nye venner og lærerne som hadde samme dyre interesser for meg. Dette gjorde at jeg fort ble skjent med de forskjellige elevene i klassen min og de kule lærerne mine. Natur har lært meg utrolig mye om dyrevelferd, lover og regler og samt realfagene vi også har. Det aller gøyeste med Natur VGS er at Natur VGS har et eget treningsrom hvor vi trener med hundene som går på skole sammen med hundeklassen. Her får vi gjøre ting selv og lære nye erfaring hver eneste gang vi trener med hundene og resultater blir stadig bedre og bedre. Jeg har blitt en bedre hundefører etter at jeg startet hos hundeklassen, men vi får også mye kontakt hos de andre klassene (hesteklassen og villmark). Vi i hundeklassen har dratt på morsomme turer hvor vi har lært om hundeutstilling, historier og forbedring av dyrefor. Turene vi drar på skaper minner og gode opplevelser hvor lærerne er gode lærere og får deg til å føle deg flink. Det er tydelig at lærerne på Natur VGS har god erfaring med de ulike klassene de har, noe som gjør at de er helt utrolige til å lære oss både det teoretiske og praktiske. Skolemiljøet på Natur er noe jeg aldri har vært så stolt over fordi på Natur VGS kan man være seg selv uten å være redd for å ikke bli likt. Du kan gå i hva du vil fordi noen ganger lukter du bål, hest, hund eller svette. Du trenger ikke være redd for at du ikke får hjelp fra skolen om du har bruk for ekstra hjelp eller veiledning. Du trenger ikke være redd for å ikke ha venner som hjelper deg i dine såre tider som vil komme. Du trenger ikke være redd for at andre ikke har samme interesser som deg fordi det vil de ha. Det fins ingen andre skoler som kan måle seg med Natur VGS og derfor skal vi fra Natur kjempe for skolen vår fordi "Natur VGS skaper naturbasert læring for fremtiden"!

  Rolf G F lem

  Onsdag 22.03.2023
  Bare tull å legge ned skolen nå må Oslo skolen ta til vettet

  Siri Falck Orstad

  Onsdag 22.03.2023
  Håper Natur vgs ikke må legges ned

  Ingrid Ryen

  Onsdag 22.03.2023
  Hadde vært utrolig kjipt å måtte starte videregående på nytt pga nedleggelse av skolen. Samle stemmer!

  Live røsjø

  Onsdag 22.03.2023
  Ikke legg ned

  Elise Fjellstad Lem

  Onsdag 22.03.2023
  Vi håper vi kan gå videre på skolen vi trives på og Lærer best.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.