1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ingen unge mennesker skal plasseres på sykehjem mot sin vilje!

  Oslo
  Ingen unge mennesker skal plasseres på sykehjem mot sin vilje!
  Opprettet: 24.03.2023 av Simen Bondevik
  Sluttdato for signering: 24.05.2023
  FORSLAG 1. Ingen mennesker skal plasseres på sykehjem eller annen institusjonslignende bolig mot sin vilje. 2. Alle under 50 år som er plassert på institusjon mot sin vilje skal få tilbud om BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) i høyt nok timeantall, eller tilsvarende ordninger tilpasset den enkeltes behov og ønske, som fullverdig erstatning. Dette skal gis helt uavhengig av hvilket tilbud bydelene normalt gir. Tilbudet skal gis som langvarig vedtak. Opplæringstilbud for BPA gis mens man er på institusjonen. I en overgangsperiode vil det være behov for at innbyggeren har både BPA og institusjonsplass for å sikre kontinuitet og forsvarlighet. Dette for å sikre at unge raskest mulig får rettighetene sine oppfylt, ettersom institusjoner for eldre er tydelig på at de ikke bistår med for eksempel å tilrettelegge for deltakelse i samfunnet. 3. Gjøre det lettere for funksjonshemmede å fritt kunne flytte rundt og bo i hele Oslo gjennom å sørge for at vedtak følger innbyggeren. 4. Innføre en felles BPA-standard for hele Oslo. 5. Innføre en sentral finansieringsordning for BPA i Oslo. 6. Alle som har behov for det skal sikres plass på spesialisert institusjon eller helsetjeneste som er egnet til å ta vare på unge med komplekst sykdomsbilde. 7. Opprette egne tilbud eller lage egne avtaler med spesialiserte institusjonsplasser for unge med nevrologiske lidelser slik som alvorlig grad av ME, MS og progredierende sykdommer som bydelene normalt ikke har et egnet tilbud for, for eksempel ved forverringer av sykdom eller i påvente av annet tjenestetilbud i hjemmet. BAKGRUNN For over et halvt år siden kunne vi i NRK lese om Aurora Kobernus (25) med ME, som i likhet med flere andre unge mennesker var plassert på sykehjem mot sin vilje. Selv om hun er voksen, er altså Aurora fratatt muligheten til å bestemme over sitt eget liv og hvor hun vil bo. Når intervjuet ble gitt hadde Aurora bodd på Ullern helsehus i et halvt år, mot sin vilje. Som Aurora selv sa i NRK-intervjuet: – Det er et angrep på meg som funksjonshemmet at jeg ikke får lov til å være voksen. Jeg blir redusert til en person som bare skal pleies og som er pasient og som ikke er et helt menneske. Aurora er fremdeles tvangsplassert på sykehjem mot sin egen vilje. Dette grove rettighetsbruddet har nå pågått i over et år. Byrådet i Oslo burde ha ryddet opp for lenge siden, og sørget for at ingen unge mennesker i Oslo er plassert på sykehjem eller annen institusjonslignende bolig mot sin vilje. Nasjonalt er det nå et lovforslag om “Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem” på høring. Det er bra og skulle vært på plass for lenge siden. Men Aurora og alle andre unge i Oslo som mot sin vilje er plassert på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester har ikke tid til å vente. De trenger en fullverdig erstatning nå - for eksempel i form av brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette vil være et viktig første skritt for å rette opp i de umenneskelighetene en del unge syke, funksjonshemmede og utviklingshemmede blir utsatt for, på grunn av hvor mangelfullt kommunens tilbud til disse gruppene er. Oslos byråd har besluttet at FN-konvensjonen for menneskerettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal ligge til grunn for arbeidet i hele kommunen. Derfor må det å ha et verdig liv med medbestemmelse og grunnleggende menneskerettigheter oppfylt være et ufravikelig krav. Dette handler om liv og helse. Ved å signere dette innbyggerforslag er du med på å få frem et forslag som Oslo bystyre må ta stilling til. Slipp Aurora og andre unge som mot sin egen vilje er tvunget til å bo på sykehjem eller annen institusjonslignende bolig fri!
  363 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  10 kommentarer:

  Gjertrud Tveitevåg

  Søndag 26.03.2023
  Også alvorlig psykisk syke må få rettigheter på linje med andre mennesker. Menneskerettigheter til alle mennesker.

  Marit Skaflestad Hornnes

  Lørdag 25.03.2023
  Så viktig en sak! Menneskeverd, selvbestemmelse og rettferd. Jeg blir rystet over behandlingen av mennesker som er rammet av slik alvorlig sykdom! Må man være nærstående eller pårørende for å forstå? Brudd på kvalitetsforskriften i norsk helsevesen og brudd på menneskerettigheter i et ellers sivilisert land skal vi ikke tåle så inderlig vel! Verdien av et verdig menneskeliv handler om vilje og ikke om penger i vårt land.

  Inger Lunga

  Lørdag 25.03.2023
  Noen underskrifter forekommer to ganger. Fint om man sjekker dette før lista går videre

  Maria Rosario Hestnes

  Lørdag 25.03.2023
  Har man en funksjonsnedsettelse, uansett grunn, har man menneskerettigheter. Man har rett til å bestemme over eget liv og man har rett på påvirkning og medbestemmelse.

  Hanne Aspelund

  Lørdag 25.03.2023
  Jeg fikk ikke signert fordi jeg bor i Bærum og ikke i Oslo!

  John Ulriksen

  Fredag 24.03.2023
  Oppfordrer deg til å gå inn på Auroras Facebookside, der beskriver hun selv hva som skjer! Jeg blir skremt og rasende. Støtt kampanjen!

  Gunn Perry

  Fredag 24.03.2023
  Dette er en sak som Norges Handikapforbund har arbeidet med i mange år. Dessverre er dette noe flere kommuner velger å løse unges behov på. Det er ufattelig at bestemnende myndigheter velger slike løsninger og at politikere godtar dette med lukkede øyne. Nei, Norge er ikke et godt land for alle. Menneskerettighetene gjelder ikke for innbyggere med funksjonsnedsettelser. Derfor MÅ CRPD- FNs rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser - legges inn i Menneskerettighetsloven!

  Torb Lunde Miranda

  Fredag 24.03.2023
  Funksjonshemmede skal ha menneskerettigheter og selvbestemmelse som alle andre!

  Mariya Eriksen

  Fredag 24.03.2023
  Måten de "ansatte" på Ullern helsehus behandler Aurora på er MYE verre enn i Sovjetunionen! Hvordan i alle dager kan vi tillate sovjetiske tilstander i funkispolitikken i et demokratisk land?!

  Kyrre Rutle Johansson

  Fredag 24.03.2023
  Om man har en funksjonsnedsettelse, uansett grunn, har man menneskerettigheter. Man har rett til å bestemme over eget liv og man har rett på påvirkning og medbestemmelse over det tilbudet man mottar. Dette er særlig viktig for dem som ikke selv kan tale eller for dem som kjemper i ekstreme motbakker. Vi har plikt til å innrømme dem de rettighetene vi funksjonsfriske selv tar for gitt. Så klart!