1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stevning av Stiftelsen Porsgrunnsmuseene

  Porsgrunn, Telemark
  Stevning av Stiftelsen Porsgrunnsmuseene
  Opprettet: 28.04.2023 av Einar Kristoffersen
  Sluttdato for signering: 28.10.2023
  Porsgrunn kommune stevner Stiftelsen Porsgrunnsmuseene for retten, og vil ha museene kastet ut av Sjøfartsmuseumsområdet. Konsekvensen vil være at Porsgrunnsmuseene avvikles, og kulturarven går tapt. Vi krever at rettsprosessen stoppes, og at museumssaken tas opp i bystyret.
  926 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  38 kommentarer:

  Dag Winding-Sørensen

  Mandag 08.05.2023
  Jeg er ikke bosatt i Porsgrunn men har i hele mitt yrkesaktive liv vært nært knyttet til byen, og fortsetter gjennom min pensjonstilværelsen å dyrke mine gode vennskap her i byen. Det gjør også at jeg ofte benytter anledningen til også å oppsøke Stiftelsen Porsgrunnmuseene. Stiftelsen er en opplevelse også for dem som ikke bor i byen, samlingene er viktige identitetsmarkører og har ytterligere potensiale til å løfte frem byens varierte historie, i folkeliv, skipsfart, internasjonal handel, produksjon og næringsliv. I nyere kunstindustrihistirie er porselenssamlingen fremragende med sin nære tilknytning til industridesign, Bauhausbevegelsen og SHKS’s sterke innflytelse på brukskunst og industridesign. Et nærmere samarbeid mellom Telemarkmuseene og Stiftelsen burde være en nærmere målsetting for Porsgrunn kommune enn å åpne rettssak mot stiftelsen. Som utenforstående ber jeg kommunen om å besinne seg, og heller bruke sine ressurser til nytte og glede for fellesskapet. Sørumsand, 08.05.2023, Dag Winding-Sørensen (sign.)

  Morten Hobæk

  Torsdag 04.05.2023
  Jeg støtter Stiftelsen Porsgrunns museet .

  Eva Rinker

  Torsdag 04.05.2023
  Jeg støtter stiftelsen.

  Stine Margrethe Knutsdatter Stamland

  Tirsdag 02.05.2023
  Jeg støtter selvsagt stiftelsen. Trist at dette er takken for mange års frivillig innsats. Håper vi kan snu dette!

  Karin Nilsen

  Tirsdag 02.05.2023
  Målet er vel å bygge leiligheter? Det virker som alt gammelt og historisk ønskes bort av Kåss & co. Det er jo en trend som har pågått i årevis.

  ole jakob Løvsjø

  Tirsdag 02.05.2023
  Full støtte til stiftelsen dette må stoppes. Porsgrunn er en av Norges viktigste sjøfartsbyer med antagelig Norges mest interesante sjøfartshistorie. Porsgrunn er bygget opp på sjøfart.

  Ann-Kristin Valen Moen

  Mandag 01.05.2023
  Jeg støtter stiftelsen!

  Brith Sivertsen

  Mandag 01.05.2023
  Jeg støtter stiftelsen i denne saken.

  Anne Cathrine Bjørnstad Syversen

  Mandag 01.05.2023
  Svar til Per Solli: Du spør: Hva i all verden skjer i Høyre? Nå fremmes det en tverrpolitisk interpellasjon til bystyret der Høyre ikke er med. Porsgrunn Høyre er IKKE invitert med til å skrive under interpellasjonen som fremmes i Bystyret til torsdag. Porsgrunn Høyre ønsker å bidra til at museumsområdet ved elva utvikles til et attraktivt område i tråd med fredning- og vernebestemmelser, i samråd med Stiftelsen Porsgrunnsmuseene. Med vennlig hilsen Anne C. Syversen Ordførerkandidat for Porsgrunn Høyre

  Carl A K Bjørneboe

  Søndag 30.04.2023
  La oss nå huske denne saken og hvilke partier som fronter hva når kommunevalget kommer.Da kan det bli et interessant bystyre

  Carl A K Bjørneboe

  Søndag 30.04.2023
  La oss nå huske denne saken og hvilke partier som fronter hva når kommunevalget kommer.Da kan det bli et interessant bystyre

  Carl Magne Isaksen

  Søndag 30.04.2023
  Det var en glede å gå rundt i sentrum i går for å samle underskrifter..Vi nådde noen få, men er overbevist om at svært mange støtter saken.

  Inger Hobæk

  Søndag 30.04.2023
  Full støtte til stiftelsen. Dugnaden som utføres på museet av ekte porsgrunnsborgere er formidabel. Til tross for manglende støtte fra ledelsen i kommunen. Tenk hva de folka kunne få til med Porsgrunn kommunes støtte i ryggen! Gratis frivillig arbeid av oppegående, faglig inspirerte mennesker - som vil skape noe for byens borgere - det må da være gull verdt for en kommune? Galskap å starte en rettsak mot egne borgere! Trekk søksmålet!

  Hans Edvard Kjølseth

  Søndag 30.04.2023
  Hele denne saken er en skam for byen vår. Jeg blir flau når jeg tenker på hvordan «ansvarlige» politikere har klart å rote det til. Ta til fornuft NÅ. Sett strek og få denne saken ut av verden på en anstendig måte.

  Thorbjørn Klæbo Flo

  Søndag 30.04.2023
  Jeg støtter saken absolutt, men får ikke signert fordi jeg bor for tiden i Skien. Særdeles viktig at stiftelsen fortsetter sitt gode arbeid for by og sjøfartsmuseet i Porsgrunn. Et fantastisk arbeid er lagt ned der for befolkningen og gjester.

  Mia Elisabeth Gjems Fylkesnes

  Lørdag 29.04.2023
  Jeg støtter Stiftelsen av Porsgrunnsmuseet, og jeg er sterkt imot at kommunen stevner museet! De frivillige gjør en stor innsats. Jeg får stadig informasjon fra blant annet pensjonister som koser seg på lørdagstreffene! Det er viktig at hagen og bygningene blir brukt! Håper stevningen trekkes!

  Jan-Martin Fykerud

  Lørdag 29.04.2023
  Selvfølgelig støtter jeg Stiftelsen av Porsgrunnsmuseet. Jeg begriper ikke hva Porsgrunn Kommune tenker. Det er fullstendig galskap av Porsgrunn Kommune og ikke hjelpe Stiftelsen. Er Kommunen helt historieløse???

  Ane Ose

  Lørdag 29.04.2023
  Jeg har signert ❤️ Dette er en trist sak for Porsgrunn, og jeg er redd konsekvensene av stevningen. For å forstå samtiden og fremtiden, må vi forstå fortiden. La stiftelsen Porsgrunnsmuseene leve!

  Anne Cathrine Syversen

  Lørdag 29.04.2023
  Jeg støtter stiftelsen og har i dag signert listen som Høyres Carl Magne Isaksen har gått med i byen.

  Leif Stjernholm Bryn

  Lørdag 29.04.2023
  Jeg sitter som første Vara for Høyre i bystyret og støtter selvfølgelig opp om stiftelsen. Heier på Håvard Gjestland &co som har nedlagt en enorm dugnadsinnsats i alle år. Alle vi som har vært med i politikken i Porsgrunn i noen år, vet at kommunen vår sliter med å vedlikeholde sin bygningsmasse. Her snakker vi om forfall av bygningsmasse på mange millioner. Med sine begrensede midler får stiftelsen mer ut av pengene enn hva kommunen får.

  Aasmund Beier-Fangen

  Lørdag 29.04.2023
  Det er uforståelig og ikke begrunnet av kommunens ledelse hvorfor de vil avvikle Porsgrunnsmuseene som har vært bygd opp gjennom snart 100 år og tidligere med oppslutning fra kommunen. Det er et ødeleggende felttog mot byens historiske minner og hån mot frivillige krefter. Hvordan kan noen fronte slikt barbari og ville ta den kollektive hukommelse som museene er, fra samfunnet?

  Jan Erik Parr

  Lørdag 29.04.2023
  En selvfølgelig full støtte til stiftelsen! Hvordan kan kommunen v/AP Ordfører Robin Kåss mene at et søksmål mot sine egne borgere og frivilligheten fremmer fellesskapets interesser, må han utfordres på i fellesrommet! Foreslår at Kåss & co inviterer til et åpent informasjonsmøte i trappen ved rådhuset og der forsvarer sitt initiativ. Gjerne på 17. mai når flest mulige er tilstede og kan si hva de mener.

  Marian Aspaas

  Lørdag 29.04.2023
  Kommunen det er jo oss folket! Forstår ikke helt konflikten her. Samarbeid er i mitt hode løsningen. Hvorfor fungerer ikke det ? Kommunikasjon ,misforståelser om hvordan man best kan ta vare på bygningene . Hvorfor ikke la byggfagelever hjelpe til å restaurere bygningene , under kyndig veiledning. Og legge brostein rundt ,sånn det var i gamle dager. Museumstiftelsen, har gjort en formidabel jobb, som jeg tar av meg hatten for. Uten dem ingen historie!

  Per Solli

  Lørdag 29.04.2023
  Hva i all verden skjer i Høyre? Nå fremmes det en tverrpolitisk interpellasjon til bystyret der Høyre ikke er med. Hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet står i denne saken, vet vi. De ønsker å skvise ut Stiftelsen. Men Høyre da? Imøteser en kommentar/forklaring fra partileder, gruppeleder eller kommende ordførerkandidat.

  Gro Mogstad

  Lørdag 29.04.2023
  Jeg støtter Stiftelsen, og alle de frivillige som stiller opp for museet. Porsgrunn kommune stopp denne galskapen dere har stilt i stand!

  Kjell Askersrud

  Lørdag 29.04.2023
  Kåss og AP pampene er en katastrofe for Porsgrunn . Får inderlig håpe på at det blir slutt på dette pampevelde ved valget til høsten. Hvorfor holder disse AP pampene med på dette tro ?

  Liv Hægeland

  Lørdag 29.04.2023
  Jeg blir redd når Porsgrunn kommune prøver å gjøre byen vår historieløs Vi må stå sammen

  Gunn Kragh Eckell

  Lørdag 29.04.2023
  Jeg støtter sjøfartsmuseet og museet ellers og har selv arbeidet der for mange år siden og vet hvor mye frivilligheten har betydd. Synes at kommunen burde gå inn i seg selv når man går til sak mot frivilligheten og byens historie. Uansett hva man river ned av gamle historiske bygg så kan man ikke rive ned viten om at byen er grunnlagt på sjøfarts historien. Folk i Porsgrunn burde også se alt hva disse veggene rommer av arbeidsflid og historie, ikke bare en gang men flere. Alle vet vel også at det er kommune valg i år. Lykke til.

  Elin Ødegård

  Fredag 28.04.2023
  Jeg støtter stiftelsen sitt perspektiv om å bidra til å ivareta Porsgrunns historie

  Terje Rehn Holm-Johnsen

  Fredag 28.04.2023
  Får dessverre ikke stemt da stemmeinnehaver må bo i kommunen. Er utflyttet Porsgrunnmann med hjerte for byen og støtter saken. Så dette får bli min signatur

  Gitte Anett Slåtta

  Fredag 28.04.2023
  Jeg støtter museet!

  Jan Olav Strømsvaag

  Fredag 28.04.2023
  Jeg støtter stiftelsen, om mener det er galskap det kommunen gjør!!! De har gjort en kjempejobb med formidling av vår historie, mens kommunen heller mener de må støtte ibsenbyen i nord og tvunget stiftelsen i kne

  Siren Cathrine Johnsen

  Fredag 28.04.2023
  Jeg støtter stiftelsen og mener Porsgrunn kommune blr trekke stevningen asap

  Fredrik Otterbech

  Fredag 28.04.2023
  Det er viktig å ta vare på museet i byen man lever i av flere grunner. For det første er museene viktige kulturbærere som gir oss muligheten til å lære om historien og kulturarven til stedet vi bor på. Museene kan ha utstillinger som viser kunst, gjenstander og dokumentasjon som gir oss en forståelse av hvordan samfunnet og kulturen har utviklet seg over tid. Dette gir oss en forbindelse til vår historie og arv og kan bidra til å utvikle vår identitet og forståelse av vår plass i samfunnet. For det andre kan museer være en viktig turistattraksjon, som kan bidra til å skape økonomisk vekst og utvikling i byen. Turister som besøker byen vil ha muligheten til å lære om stedets historie og kultur gjennom museene, og dette kan bidra til å øke turistenes interesse for å besøke og utforske byen. For det tredje kan museene være en viktig kilde til forskning og utdanning, spesielt for studenter og forskere. Museene kan ha samlinger av gjenstander og dokumentasjon som kan brukes til forskning og undervisning, og de kan også være en ressurs for å lære om kulturarven til stedet man bor på. Til slutt kan museer være en viktig del av byens kulturliv og tilby et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer for befolkningen. Dette kan inkludere konserter, foredrag, workshops, og andre arrangementer som kan være underholdende og utdannende for befolkningen i byen. Alt i alt kan museene være en verdifull ressurs for byen man bor i, og det er derfor viktig å ta vare på dem for å sikre at de kan fortsette å tilby kulturell berikelse, økonomisk vekst, forskning og utdanning, og underholdning for befolkningen.

  Lars Iver Larsen

  Fredag 28.04.2023
  Har allerede sagt og skrevet det flere ganger at byer som ønsker å trekke til seg nye innbyggere, gjester, kunder, turister og distriktets egne folk, forstår betydningen av å fortelle de gode unike kulturhistoriene til byen og lager byrom som folk i stor grad vil benytte. Byen ble opprettet på sjøfart og det å vise frem Sjøfartshistorien på beste måte og skape et unikt Byrom, er det bare Stiftelsen Porsgrunns museene som kan gjøre. Da må det opp en ny sak i Bystyret straks med svar fra partiene hva de ønsker for byen og ikke overlate saken med et famøst søksmål av en frivillig stiftelse til leder av Eiendomsavdelingen. Sånn gjør en bare ikke.

  Svein Wilford Pettersen

  Fredag 28.04.2023
  Alt fra Vitensenteret til Down Town burde fredes og overlater til Porsgrunns museets stiftelse sammen med økonomisk tilskudd. Det gule murbygget har jo ett stort utvalg av modeller fra Porsgrunn verksted bla. Styremaskinner som de var kjent for rundt i verden. De andre gamle husa er jo det som kan vise Porsgrunn som sjøfartsby og viktig havn.

  Marianne Hansen

  Fredag 28.04.2023
  Stiftelsen har gjort så bra jobb de har kunnet med de midlene de har til rådighet. Synes det er på tide at kommunen slutter i sine forsøk på å sabotere det flotte museumsområdet vi har ved elva. Da må de først og fremst slippe Stiftelsen til der igjen og gi dem nok midler til oppvarming og innkjøp av materialer til å gjøre det som trengs.

  Mie Kaasa

  Fredag 28.04.2023
  Jeg støtter Stiftelsen av Porsgrunnmuseet og er imot at kommunen stevner museet, dette må behandles politisk!!