1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi krever utredning av Vestfjordforbindelsen (fra Hella til Stokke)

  Færder, Vestfold
  Vi krever utredning av Vestfjordforbindelsen (fra Hella til Stokke)
  Opprettet: 29.04.2023 av Hedda Håkegård, Bendik Nekstad og Kristoffer C. Eriksen
  Sluttdato for signering: 31.05.2026
  I en nylig utført meningsmåling utført av InFact på vegne av Tønsbergs Blad, mener 54,6 % av befolkningen i Færder at Vestfjordforbindelsen bør bygges. 19,1 % svarte vet ikke. Øybefolkningen i Færder har hatt Vestfjordforbindelsen som sitt foretrukne alternativ til ny fastlandsforbindelsen helt siden debatten om ny fastlandsforbindelse ble startet. Antall fastboende i Færder kommune er 27 165, av de bor ca. 5 000 på Tjøme, Hvasser og Brøtsø. Om sommeren tidobles befolkningen på Tjøme og øyene besøkes av flere hundre tusen gjester. Vestfjordforbindelsen er den eneste forbindelsen som har en dokumentert samfunnsøkonomisk gevinst og som vil være minst inngripende overfor oss innbyggere, i motsetning til dagens planlagte forbindelse (Ramberg-Smørberg). I tillegg vil Vestfjordforbindelsen gi den korteste, raskeste og mest miljøvennlige veien til E18. En utredning vil også gi oss svar på hvilke positive fordeler Vestfjordforbindelsen vil ha for Vestfold som region og Sandefjord kommune. Vi ber om din støtte (les: underskrift) til å kreve utredning av Vestfjordforbindelsen.
  323 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  11 kommentarer:

  Sten Hernes

  Fredag 19.05.2023
  Systemet godtar ikke stemme fra 3174, sammenslått kommune (Re) som nå er Tønsberg kommune.

  Bjørg Olafsen Halbakken

  Mandag 15.05.2023
  Godtar ikke mitt postnummer 3120. Sier det må være 4 siffer….

  Geir Øyvind Einarsen

  Lørdag 13.05.2023
  Jeg er yrkessjåfør og kjører vogntog, og i stedet for å forbanne mørket er det som kjent bedre å tenne et lys. Med det mener jeg i denne sammenheng og kontekst, at en Vestfjordforbindelse medfører vesentlig sterkere synergieffekt. Ikke bare for transporttjenester, men for alle som berøres av en ny infrastrukturell forbindelse direkte vestover mot E18. Dette vil innebære en dreining til det positive for all industri og næringsliv på øyene, og det er øyene som trenger ny fastlandsforbindelse all den tid dette er øyer. Det hele er selvforklarende og opplagt. Vestfjordforbindelsen er den fremtidsrettede redningen for øyene hva angår videre utvikling av samfunnsbygging i Færder kommune. Denne kommentar understøtter mitt syn på demokratisk forankring av spørsmålet om fastlandsforbindelsen eksplisitt i form av en folkeavstemming. Partiprogrammer er vel og bra, men denne sak er av slik viktighet at den ikke kan «forsvinne» som del av et partiprogram, men må snarere behandles helt aparte fra disse. Et helt eksplisitt spørsmål: Ønsker du en utredning av Vestfjordforbindelse fra Hella til E18, ja eller nei?

  Arne F. Hanssen

  Fredag 05.05.2023
  Godtar ikke postnr. 3170 Sem

  Johannes Solli Marthinsen

  Onsdag 03.05.2023
  Nå må ikke miste denne skjansen til å få vestfordforbindelsen på plass, det er over seksti år siden første forslaget var på bordet av veivesnet.

  Jan Ivan Christiansen

  Onsdag 03.05.2023
  Godtar ikke min underskrift bor i Larvik

  Aud Ingrid Stensland

  Mandag 01.05.2023
  Vestfjordforbindelsen bør utredes.

  Børge Nordås

  Søndag 30.04.2023
  Støtter en utredning under valgkampen

  Hege E .Marthinsen

  Lørdag 29.04.2023
  Vestfjordforbindelsen er det eneste rette!

  Rigmor J T Fridheim

  Lørdag 29.04.2023
  Vestfjordforbindelsen er klart den beste løsningen, og den vi ønsker å få utredet på en skikkelig måte.

  Vidar Gjelstad

  Lørdag 29.04.2023
  Det er ingen, som jeg har hørt ,argumenterer for at Smørberg - Ramberg er en god veiløsning. Så fint å få utredet Vestfjordforbindelsen

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.