1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Flere lekeapparater til Sundet Tuftepark i Eidsvoll

  Eidsvoll, Akershus
  Flere lekeapparater til Sundet Tuftepark i Eidsvoll
  Opprettet: 01.05.2023 av Daniel Halvorsen
  Sluttdato for signering: 01.03.2024
  Sundet i Eidsvoll ligger idyllisk til ved elven Vorma og har et stort potensiale. Det er vedtatt bygging av endel nye boliger i området, dette vil bidra til at enda flere mennesker vil bosette seg i Sundet og et mer attraktivt uteområde er nødvendig for alle aldersgrupper. Sundet Tuftepark etablert i 2021 er et veldig fint utgangspunkt, i umiddelbar nærhet til både Vorma og Eidsvollbrua. Tufteparken har ulike stativ for klatring og trening, dette gir noe muligheter for flere grupper. Dessverre er det med unntak av 2 huskestativ ikke mer å tilby til våre yngste innbyggere. Her burde det vært flere lekeapparat tilgjengelig, slik at Sundet Tuftepark i større grad også kan benyttes også av småbarnsforeldre. Konkrete eksempler på apparater til de minste som kan passe inn i eventuell utvidelse av Sundet Tuftepark: sandkasse, klatrestativ med sklie, karusell, flere husker og nedsenkede trampoliner. I tillegg til apparater er det naturlig at flere sitteplasser vil være en fordel, slik at det er enkelt å sitte seg ned å hvile ved behov, dette er også noe som vil være bra for alle aldersgrupper. Studier viser til at på befolkningen sin fritid, er uteområder i nærområdet en av de viktigste arenaer for fysisk aktivitet (Hemsett, 2016). Det er derfor viktig at disse områdene er attraktive for de som bor i nærheten. Aktivitetsnivået til de som bor i kort avstand til et parkområde er gjennomsnittlig høyere enn de som bor lengre unna. Sett i sammenheng med større utbygging i dette området i fremtiden kan dette også påvirke arealer for uteliv, lek og fysisk aktivitet. Det er derfor viktig å sikre at muligheter for rekreasjon og lek i nærområdet er ivaretatt før nye boliger er ferdigstilt og innbyggere blir flere. Generelt å være ute bidrar til økt aktivitetsnivå, og gir flere helsebringende fordeler (Sallis, 2000, Ferreira, 2007). En mer attraktiv park i Sundet vil også gagne butikker i Sundet, og på sikt bidra til et bedre tilbud. Sundet Tuftepark har fordelen ved ligge i umiddelbar nærhet til bryggekanten mot Vorma. I sommerhalvåret kan båtturister fra Mjøsa fortøye båten sin, bruke parken og butikkene i Sundet. Sundet Tuftepark eksisterer allerede, og fikk sommeren 2022 montert fasiliteter for dusj og toaletter. Dette bidrar til at området er mer hyggelig, min foreslåtte utvidelse av parken med flere apparater for de minste har kun fordeler, og vil ha en moderat kostnad å gjennomføre. Pr. april 2023 er det ingen lekeplass tilgjengelig i Eidsvoll Sentrum (Sundet) for de minste barna. Småbarnsforeldre må benytte områder i skoler og barnehage i området, men da er man også utenfor forretningsområdet til Sundet, dermed uteblir også fordelene ved at flere mennesker oppholder seg der. Referanser Ferreira, I., van der, HK., Wendel-Vos, W., Kremers, S., van Lenthe, FJ. & Bruk, J. (2007). Environmental correlates of physical activity in youth - a review and update. Obes. Rev. 8(2):129-154. Hemsett, G. (2016). Torshovdalen - grønn og trygg? En kvalitativ studie om kvinners opplevde trivsel o nærmiljøet. (Masteroppgave), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås. Sallis, JF., Prochaska, JJ. & Taylor, WC. (2000). A review og correlates of physical activity of children and adolescents. Med. Sci. Sports Exerc. 32(5):963-975.
  167 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  7 kommentarer:

  Daniel Halvorsen

  Onsdag 10.05.2023
  Er helt enig med gjerde, godt forslag! Jeg skal innhente priser på ulike apparater og gjerde som kan supplere denne saken med mer informasjon om kostnader / evt ifm en spleis hvis finansiering er vanskelig tema.

  Merete Steiro Mortensen

  Onsdag 10.05.2023
  Bra tiltak

  Ingelin Berby

  Onsdag 10.05.2023
  Dette er et kjempefint tiltak. Håper vi får til noe for mindre barn. Savner også noen treningsaparater sånn det er ved Nordbykjernet. Det er populært for små og store. Vi har vært der noen ganger med barnehagen. Et klatrestativ hadde vært topp.

  Bjørg Kaldal

  Onsdag 10.05.2023
  Spurte ordfører i fjor og da fikk jeg til svar at det kommer

  Raquel Patricia C.A. Figueiredo

  Onsdag 10.05.2023
  Signerer denne, og er helt enig med Marissa. Gjerde må på plass skal jeg ta med meg minstegutten dit.

  Marissa Reinholz

  Onsdag 10.05.2023
  Og med gjerde! Skummelt å dra dit med 3 barn siden det er så nær vannet.

  Daniel Halvorsen

  Torsdag 04.05.2023
  Artikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad 4.5.2023 viser til at Ullensaker Kommune har fått stor uttelling for sin lekeplass utenfor rådhuset. Den har blitt en møteplass for barn og unge og økt bylivet. https://www.eub.no/har-fatt-valuta-for-pengene-her-lekeplassen-har-absolutt-fort-til-mer-aktivitet-i-bybildet/s/5-136-490681

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.