1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gang og sykkelvei mellom Hem og Sandtra NÅ!

  Larvik, Vestfold
  Gang og sykkelvei mellom Hem og Sandtra NÅ!
  Opprettet: 11.05.2023 av Morten Riis-Gjertsen
  Sluttdato for signering: 11.11.2023
  Det mangler fortsatt 2,3 km for å få et sammenhengende G/S-vei nett fra Helgeroa til Horten, eller viktigere; langs Fv 303 mellom Larvik og Sandefjord. Dette er en svært trafikkert vei med 70 km/h ved mesteparten av strekningen. Noen av oss har jobbet med denne saken i mange år og hadde et innbyggerinitiativ i Vestfold Fylke for noen år siden. Den gang var tilbakemeldingen at strekningen ikke var regulert. Det er den nå. Etter 5,5 års vandring i administrativ og politisk saksgang i Larvik kommune ble reguleringsplanen endelig vedtatt i gårsdagens kommunestyremøte. Da gjenstår prioritere dette i fylkeskommunen. Det er på tide nå. Denne "missing Link-streknigen" gjør at de som bor og ferdes langs denne strekningen beveger seg med hjertet i halsen og det som verre er. Vi synes vel at det virkelig er vår tur nå. Saken har stått i de fleste politiske partiers valgprogrammer i mer enn 25 år. Vestfold og Telemark fylkeskommune legger følgende kriterier til grunn for å nå den overordnede visjonen: - Eksisterende fylkesveinett skal oppgraderes. - Ulykkeutsatte punkter og strekninger skal utbedres. -Trygge skoleveier skal sikres. - Sykkelveinett skal bygges sammenhengende der det lar seg gjøre. Denne strekningen fyller alle kriteriene og er nå til og med regulert. Nå er tiden inne for å få fylkeskommunen til å realisere. Vi ber om din underskrift for å få Fylkeskommunen til å treffe det viktige vedtaket om å bevilge penger til denne strekningen. Nå!
  453 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Stig Eriksen

  Tirsdag 16.05.2023
  Er det mulig å trenere en Så viktig sak noe lenger nå ? Bare å starte arbeidet nå . Trenger ikke mer utredning og synsing . Start arbeidet .

  Kim Aleksander Mo

  Søndag 14.05.2023
  Etter å ha bodd flere år på Hem og både kjørt og syklet på denne strekningen så behøves det sykkelsti. Tenk å mye bedre det hadde blitt å sykle til Ula og Eftang.

  Kari Rainals aunr

  Torsdag 11.05.2023
  Livsfarlig å krysse veien der, noe må gjøres.

  Irene Grønhaug

  Torsdag 11.05.2023
  Viktig med gang å sykkelvei da det er stor trafikk på 303

  Anita Klepaker Hansen

  Torsdag 11.05.2023
  Sykkelsti - så fort som mulig!

  Anita Merete E. Langsem

  Torsdag 11.05.2023
  Det blir tidenes glede når denne siste «lille» biten av strekningen får sin sykkel og gangsti. Da jeg flyttet til Tjøllingveien 876 for 12 år siden, gledet jeg meg til å gå tur, men innså snart at veistrekningen Hem-Santra var/er direkte livsfarlig både å gå og å sykle. To ganger holdt jeg på å bli påkjørt. Da gav jeg opp. Tør ikke gå langs veien mer enn absolutt nødvendig. Det kjøres til tider brutalt her, og strekningen blir brukt i langt høyere hastighet enn de pålagte 70 km/t. Påkjørseler av dyr skjer flere ganger i året. At ingen mennesker har blitt skadet vil jeg si er rett og slett flaks. Det har vært nok mange nesten-ulykker her nå. Strekningen Hem-Santra må få sin sårt tiltrengte trygghet og trafikksikkerthet. Det er virkelig på tide!