1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gang og sykkelvei mellom Hem og Sandtra NÅ!

  Vestfold
  Gang og sykkelvei mellom Hem og Sandtra NÅ!
  Opprettet: 15.05.2023 av Morten Riis-Gjertsen
  Sluttdato for signering: 15.11.2023
  Det mangler fortsatt 2,3 km for å få et sammenhengende G/S-vei nett fra Helgeroa til Horten, eller viktigere; langs Fv 303 mellom Larvik og Sandefjord. Dette er en svært trafikkert vei med 70 km/h ved mesteparten av strekningen. Noen av oss har jobbet med denne saken i mange år og hadde et innbyggerinitiativ i Vestfold Fylke for noen år siden. Den gang var tilbakemeldingen at strekningen ikke var regulert. Det er den nå. Etter 5,5 års vandring i administrativ og politisk saksgang i Larvik kommune ble reguleringsplanen endelig vedtatt i gårsdagens kommunestyremøte. Da gjenstår prioritere dette i fylkeskommunen. Det er på tide nå. Denne "missing Link-streknigen" gjør at de som bor og ferdes langs denne strekningen beveger seg med hjertet i halsen og det som verre er. Vi synes vel at det virkelig er vår tur nå. Saken har stått i de fleste politiske partiers valgprogrammer i mer enn 25 år. Vestfold og Telemark fylkeskommune legger følgende kriterier til grunn for å nå den overordnede visjonen: - Eksisterende fylkesveinett skal oppgraderes. - Ulykkeutsatte punkter og strekninger skal utbedres. -Trygge skoleveier skal sikres. - Sykkelveinett skal bygges sammenhengende der det lar seg gjøre. Denne strekningen fyller alle kriteriene og er nå til og med regulert. Nå er tiden inne for å få fylkeskommunen til å realisere. Vi ber om din underskrift for å få Fylkeskommunen til å treffe det viktige vedtaket om å bevilge penger til denne strekningen. Nå!
  519 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Morten Riis-Gjertsen

  Torsdag 25.05.2023
  Erfaringsmessig må vi vaske listene, slik at doble og triple ikke blir det. derfor trenger vi flere enn minimumsantallet. MEN, det kan ikke bli for mange, så det er bare å skrive under. ;)

  Karen Elisabet Hector

  Torsdag 25.05.2023
  Hei, ser at det er en del dubletter (tripletter) her, eller er det så mange som heter det samme? Vet ikke om de da regnes flere ganger, men lurt å telle individuelle navn før man leverer en liste slik at man faktisk har over 500 underskrifter! Men det har dere sikkert tenkt på selv :) Uansett heier vi på dette og håper det snart går an å sykle trygt mellom Larvik og Sandefjord!!

  Morten Riis-Gjertsen

  Onsdag 24.05.2023
  456 av 500 underskrifter!

  Milad Soro

  Tirsdag 23.05.2023
  Milad