1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Beboerinitiativ for bevaring av akebakken i Fiolveien

  Bergen, Vestland
  Beboerinitiativ for bevaring av akebakken i Fiolveien
  Opprettet: 23.05.2023 av Knut H Mowinckel
  Sluttdato for signering: 23.11.2023
  Beboerinitiativ for bevaring av akebakken i Fiolveien 1) Bevaring av friluftsverdier Akebakken vår, også kalt Bondemarken, er av stor verdi for lokalt friluftsliv. Den er spesielt verdifull for barn, men også for voksne, året rundt. Området har intensiv bruk når det er snø. Det er her de yngre aker og lærer å kjøre ski/snowboard. De små strømmer til fra – fra hele Nattlandsveien, Slettebakksveien, Astrups vei og langt borte i Adolph Bergs vei. Generasjoner av barn her på Landås har lært seg kunsten å kjøre slalåm i denne bakken. De tre undertegnede også. Fridalen skole, SFO og lokale barnehager bruker Bondemarken aktivt både vinter og sommer – som uteskole, turområde og læringsarena. I løpet av koronaårene var denne marken verdifull for å gjennomføre undervisningen for Fridalen skole. Når været er bra, og det blåser fra nord, er det kaldt oppe i parken, men nede på Bondemarken er det vindstille og behagelig å oppholde seg. Området er i hovedsak innenfor Gnr. 160 Bnr. 31, eid av kommunen og regulert til grønt formål. Den delen av området som ligger langs Fiolveien er delt opp i flere tomter, der de fleste er bygget ut på 60- og 70-tallet. Men to tomter står igjen, regulert til gult formål i KPA, men ikke bygget ut. Disse to er funksjonelt integrert i friluftsområdet. Dersom disse to ville blitt bygget ut, hadde friluftsområdet blitt redusert til et lite anvendelig restareal. To snarveier/stier på tvers av tomtene ville blitt stengt, og akebakkens trygge og naturlige ende ville forsvinne. Vi ber om at de to aktuelle tomtene 160/72 og 160/74 reguleres til grøntareal. Enten gjennom en offentlig regulering, eller som en del av neste rullering av KPA (dette er dog litt lenge å vente etter vår erfaring, hvert fjerde år blir fort hvert niende). Et annet alternativ, som er det mest attraktive etter vår beskjedne oppfatning, er at kommunen foretar strategiske oppkjøp av de aktuelle tomtene for å sikre friluftsverdiene de innehar. Sistnevnte har også den fordel at kommunen antakelig vil være den rette aktør til å sørge for skjøtsel av områdets vegetasjon, men her er også nabolaget absolutt villig til å ta det ansvar som kreves. 2) Oppsummering Vi ønsker at to tomter (160/72 og 160/74) sikres mot utbygging for å bevare funksjonen til grøntarealet Bondemarken/Langhaugen. 3) Avsluttende kommentar Vi vil peke på et par overordnede målsetninger som Bergen har satt seg som er relevant for det overnevnte. KPS. Særlig hovedmålsetning om Gåbyen punkt 5 og 6. Fremtidsrettet punkt 2. Engasjert punkt 3 og 4. Særpreget punkt 2 og 3. -KPA bestemmelse §11 og §29 med retningslinjer. Formålsbestemmelsen kan også nevnes. Vi er tilgjengelig for befaring når som helst. Takk for oppmerksomheten! Vennlig hilsen fra nabolaget v/ Knut H Mowinckel Heidi Kahrs Damm Britt Elin Skogseide
  310 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  7 kommentarer:

  Tore Opdal

  Torsdag 22.06.2023
  Akebakke og bevaring av dette flotte grøntområdet Langhaugen. Jeg går ofte over denne grønne, fine bakken med jordveien som et beskjedent men vakkert kulturminne. Nå må den politiske styring ta styring over grøntområdene, det handler om svær mye mer enn en akebakke. Her kan barn tumle også sommerstid - om de får lov til litt frilek i en ellers svært så voksenstyrt hverdag. Nedbygging av grøntareal er irreversibelt. Nedbygging av kulturminne - en beskjeden rest fra en tid ikke veldig langt tilbake da kyrne gresset på Storetveitjordet - et uvurdelig minne fra min barndom - og noen frakjørt olding er jeg altså ikke.

  Knut Vaage

  Søndag 18.06.2023
  Eg vil gjerne bevara akebakken slik den er, og støttar teksten

  Elisabeth Hole

  Tirsdag 30.05.2023
  Ta vare på de få grønne lungene vi har igjen. Spesielt disse som brukes ivrig av både barn og unge men også gamlinger. Fugler og dyr trenger også de grønne lungene. Vern om ake bakken!!

  Anne-Grethe Johannessen

  Torsdag 25.05.2023
  Grønne lunger MÅ bevares til glede og rekreasjon for gammel og ung!

  Jorunn Indrefjord

  Tirsdag 23.05.2023
  Viktig å ta vare på lokalt friluftsliv.

  Johannes Slåttli

  Tirsdag 23.05.2023
  Bevar akebakker og grøntareal i Bergensdalen

  Merete Mowinckel

  Tirsdag 23.05.2023
  Vi må selvfølgelig bevare de grønne lungene vi har også for å sikre friluftsverdien for de unge