1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Full stopp i planlegginga av vindkraftutbygging i Vanylven

  Vanylven, Møre og Romsdal
  Full stopp i planlegginga av vindkraftutbygging i Vanylven
  Opprettet: 26.05.2023 av Kai Jonny Thue Venøy
  Sluttdato for signering: 26.11.2023
  Eg ber om at kommunestyret tek opp til votering om planane om vindkraftutbygging i Vanylven skal få halde fram eller ikkje. Dette på bakgrunn av at kommuna allereie har eit vedtak på Nei til vindkraft, og ved å fortsette prosessen som no pågår i regi av Green Nordic så blir ikkje dette vedtaket respektert. Sjølv om dette er kun på planleggingsstadiet så ser eg på det som svært skadeleg for bygda Åheim og folket som bur her. Dette skapar også stor motstand og fortviling i resten av kommuna og i nabokommuna Stad. Stad Kommune har også uttalt at dei er i mot desse planane. Om denne saka får surre og gå over lengre tid så vil det skape splid blant folket og mykje unødvendig bekymring. Det er fortsatt klart fleirtal mot vindkraft så eg oppfordrar dei folkevalde til å høyre på velgerane sine og gje eit klart signal til utbyggar at det på noverande tidspunkt ikkje er aktuelt med vindkraft i kommuna, og dei såleis kan avslutte planlegginga omgåande. I og med at saka er så betent som den er så ber eg om at dette blir tatt opp til votering på fyrstkomande kommunestyremøte, 13. juni. Neste kommunestyremøte etter det igjen er ikkje før 5. september, så derfor er det viktig at denne saka blir prioritert no. Slike saker skapar fiendskap og sure miner blant sambygdningar livet ut, så her er det svært ugunstig å trenere ei sak som uansett aldri vil gå igjennom. Eg stiller også spørsmålstegn om ordførar og varaordførar bør sjåast på som inhabile i denne saka. Ordførar har nær familie innad i Green Nordic og varaordørar vil få stor personlig vinning av ei slik utbygging.
  470 av 61 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  162 kommentarer:

  Stig Arne Ekremsæter

  Tirsdag 30.05.2023
  Nei til vindkraftverk i Vanylven! Vi har fleire hekkandes havørn par, som har reir rett under der vindkraftverk er planlagt på Tusshornet. Havørn bestanden er også fredet i Norge! Verdiane på boligane rundt på Åheim vil synke betraktelig, tilflytting vil mest sansynlig bli fraværendes! For turismen sin del, så vil vindkraftverk være veldig negativt! Ser faktisk ikkje en einaste positiv ting med vindkraft!

  Erlend Løvold

  Tirsdag 30.05.2023
  Som student på NTNU vil jeg si at det er svært få som snakker om vindmøller som en løysing på energikrisen. Der er andre løsninger, men vindmøller på land er gammel teknologi som ikke er med i beregningene lenger. Det tar enorme områder med lite energiutbytte og levetid på en moderne vindmølle er ca. 20-25 år. Når vindmøller ikke får vind, så drar de fortsatt energi. Utbygging av strømnettet må oppgraderes noe voldsomt og kanskje uansett så blir det mange år med ustabile forhold på strømnettet til folket i Vanylven. Dette er ikke løysing, dette er inkompetanse!

  Kai Jonny Thue Venøy

  Tirsdag 30.05.2023
  35 stk monsterturbinar på 180 meter er heilt hinsides. Til samanlikning så er dei på Stad 150 meter og kun 5 stk. Nei til vindkraftutbygging i Vanylven! Tenk heller framtidsretta og sats på mindre kjernekraftverk. Sidan vi har eit datalagringssenter rett på andre sida av fjellet så kan ein og lure på om dei har hatt noko rolle i desse planane? Og om dette i det heile tatt er næringar vi bør satse på om det skulle vere slik at vi går mot energiunderskot i framtida? Denne næringa dreg enorme mengder straum! Som døme kan eg nevne det nye datalagringsenteret for TikTok som er planlagd på Austlandet. Denne vil kreve heile 1% av all straumforbruk i Noreg. Samtidig som vi ofrar verneverdig natur, så skal vi altså prioritere å bruke straum på lagring av dansevideoar til resten av verden?

  Nina Erviksæter Solheim

  Tirsdag 30.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre! Tenk å vurdere å øydelegge ei så vakker fjellrekke med digre vindturbinar. Skammeleg!

  Dag Inge Årevik-Lågeide

  Tirsdag 30.05.2023
  Ditta er galskap. Nydelige fjellområder som er mykje brukt til både rekreasjon,friluftsliv og beitemark. Disse planane må stoppast umiddelbart, det er ei skam at det i det heletatt er eit tema. NEI TIL VINDKRAFT i dei flotte fjellområda våre.

  Odd Kjetil Liseth

  Tirsdag 30.05.2023
  Sterkt nei og uaksptabelt med vindmøller på fjella våre frå Nordfjord sida av fjellet.

  Renate Nordal

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven! Bruker svært mykje av fritida mi i fjella i Vanylven, og det er for meg heilt utruleg at nokon i det heile tatt kan vurdere å øydelegge naturen her for nokre få millionar til kommunekassa, og tru at det er grøn kraft. Rasering av naturen har ingenting med grøn kraft å gjere, og naturen kan ikkje erstattast for desse få millionane. Den kan aldri erstattast om den først vert øydelagt. Skuffande kortsiktig tenking.

  Margrete Berstad

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindkraft i verdifulle natur- og friluftslivsområder!

  Bente Bigset

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindmøller!!

  Kjell Sundal

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindmøllepark i fjella våre!

  Oline Furnes

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindkraft i dei kjære fjella våre!

  Idar Andre Almklov

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindkraft l vanylven!

  Vilde Borlaug Kjønås

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven kommune!

  Marianne Kjøllesdal Sundal

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindmøllepark!

  Taran Bergsland Eide

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindkraft og ødeleggelse av naturlandskap i Vanylven og resten av Norge -Vern om vår kulturarv<3

  Hans Christian Berge

  Mandag 29.05.2023
  NEI til vindkraft i Vanylven!!

  John Walter Eriksen, Bergen

  Mandag 29.05.2023
  Jeg tror vindkraft forurenser på steder det blir montert, på steder mineraler og annet graves ut for å bli deler til vindkraft, under transport og under tilvirkning. All denne forurensingen gjør vindkraft mindre grønn før,etter og mens de lager strøm. Kjernekraft tar minimal plass i forhold til vindkraft og bør komme foran i prioritering. Fjellene har stått der før menneskene og har lagt rik natur tilrette for alt liv. NEI TIL VINDKRAFT I VANYLVEN

  Thomas Aahjem

  Mandag 29.05.2023
  Nei til vindkraft i frisk natur.

  Emma Midthjell Solibakke

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Jeanette Sundal

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Katrin Nes Skogli

  Søndag 28.05.2023
  NEI til vindkraft i Vanylven!! La fjella våre være i fred!!

  Dag Magne Berstad

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Kari Anne Berstad

  Søndag 28.05.2023
  NEI til vindkraft i dei vakre fjellområda våre.

  Kirsti Haugan

  Søndag 28.05.2023
  Ikkje ødelegg fjella våre!

  Janne Strømmen Sundal

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Tanja Hatten

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindmøllepark i fjella våre!!!

  Kristine Johnsen

  Søndag 28.05.2023
  Eit rungande NEI til vindkraft i Vanylven!!

  Ole-Arnt Marholm

  Søndag 28.05.2023
  Masse mikroplast som vil kome ut i naturen. Rasering av natur. Utbygger har eit sugerør i statskassa med subsidier. Ingen vesentlig inntekt til Vanylven kommune uten eigedomsskatt. Inntektene går til utenlandske investorer. Dyrare nettleige lokalt. Nei til vindmøller.

  Erik Mathias Johnsen Almenning

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Rita Mari Bakkebø

  Søndag 28.05.2023
  NEI til vindkraft i Vanylven! Er utflytta Vanylving, men heime så ofte eg kan. Å komme heim til fjella våre er det finaste som fins. Det er rekreasjon og masse helse å få gå i fjellet. Med vindmøller blir det slutt på dette og dermed draumen om å flytte heim igjen. Ikkje øydelegg fjella og naturen vår.

  Miljøagentane Kjølsdalen

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella rundt Kjølsdalen! Koffor skal dei vaksne som ikkje kjem frå Kjølsdalen tru at dei kan bestemme at vi skal tåle masse oppdrett i fjorden ved bygda vår, OG vindkraft i fjella her? Det er heilt KOKKO!!!!

  Bodil Brandal

  Søndag 28.05.2023
  Som utflytta Vannylving er det med stor undring at eg ser at saka om utbygging av vindkraft kjem opp igjen, berre to år etter forige kamp. Vonar derfor at politikarane tek til vit slik at raseringa av fjella i kommunen vert stoppa.

  Kjølsdalen Montessoriskule

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella nær skulen vår. Kvart einaste år, fleire gonger i året, for mange elevar “rett som det er” vert nøyaktig desse områda som desse planane er tenkt brukt til å lære barna opp til å like og elske naturen nær heimane deira. For oss er vindkraft på Dua det same som å foreslå vindkraft på Ulriken eller Fløyen. Men vi har faktisk INGEN fjell å miste til vindkraft i Noreg. Men vi har VELDIG mykje energibruk som vi bør minke…

  Eivind Gilleshammer

  Søndag 28.05.2023
  Nei til øydeleggje området med vindmøller!

  Thomas Poul Reines Hals

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i fjellområda mellom Vanylven og Stad! Staten har ansvaret for at desse splittande diskusjonane startar opp både her og der. Energiutviklinga i landet vårt har vore styrt på ein stussleg måte sidan slutten av 80-talet. At det kjem slike prosjekt som dette på bordet viser berre kor feil heile politikken rundt kraftproduksjon i landet vårt er. Ammoniakken får de anten produsere på anna vis, eller ikkje produsere. Ein øydelegg ikkje fjellområde og områder meint for dyr, friluftsfolk, plantar og fuglar for ammoniakk!

  Liss Rafsol

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft!

  Jostein Sæterlid Hole

  Søndag 28.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven.

  Torbjørn Ruud Hagen

  Lørdag 27.05.2023
  Der finnes ingen gode grunner for å rasere naturen på en slik måte! Nei til vindkraft i Vanylven!

  Johanne Thue Gilleshammer

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindturbiner på fjella i Vanylven.

  Sonja Westerås

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven! Eg har ikkje bustadsadresse i kommuna, men støttar saka fullt ut! Ikkje øydelegg fjella våre!

  May Hege Hammersvik

  Lørdag 27.05.2023
  Vindkraft er heilt unødvendig! https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vindkraft-har-vart-og-er-helt-unodvendig/o/5-95-1112473?fbclid=IwAR15OXIBPyuz0cyEWQNLmkNFGQJo8D_3u08ZzlNGQB_WvAhYi61961vIaks

  Frank Farstad

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i våre vakre fjell.

  Hans Christian Hansen

  Lørdag 27.05.2023
  Konsekvensar av det som vert omtala som eit grønt skifte tilseier at natur og mangfald bør takast vare på framfor å bli øydelagt. Vindkraft er industri og tilhøyrer den delen som det grøne skiftet vil at vi skal redusere, karbonproduserande industri. Og i ei klimakrise er industriell vekst i sårbar natur ikkje berekraftig, og vil ha motsatt effekt med tanke på CO2 utslipp i atmosfæren. Dette er industri som inneheld store mengder produksjon av stål. Det er transporter av råvarer og ferdige element som gjer til at utslippa aukar, framfor å minke. Vindkraft er ikkje løysinga, den er ein del av problemet. Den krafta denne produserer vert vårt problem, med ustabile nett. Nye liner må på plass, dei vert vår kostnad, og vasskrafta som skal sørge for stabile nett i Norge vert eksportvare.

  Mirjam Bruvoll

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven! Ikkje øydelegg den fine naturen og fjella våre.

  Dag-Morten Årvik

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven! Det må gjerne gjerast meir "grøne tiltak" i Norge, Vanylven (og elles i verda), sidan vi fortsatt skal leve under samme himmelkvelven.... Men, dei totalt øydeleggjande vindturbin-tiltaka vi har sett både på Haramsøya og på Stadt/Okla, dei er alt anna enn grøne og berekraftige. Elendig planarbeid frå utviklar/utbyggjar, innkjøpte miljøfaglige rapporter, sviktande forvaltningsledd mht. godkjenning og tilsyn, og "carte blanche" for brot på ymse vilkår og fristar som måtte vere trøblete for tvilsomme norske/utenlandske utbyggjarar. Nei, tilliten til politikarar, tilsyn og øvrige myndigheter er dessverre langt nede på minus. Så godtfolk i Vanylven, gjer vel å styre unna - sei NEI - og lykke til !

  Stine Lise Sundal

  Lørdag 27.05.2023
  Fjella og den fine naturen vår var ein viktig faktor når eg valte å flytte heim med min nyetablerte familie. Det er ei sorg å tenkje på at idiotisk rasering av fjellområda våre skal hindre våre neste generasjonar å få dei same opplevingane, erfaringane og læringa som vi har vore så privilegerte med og fått gjennom å tilbringe tid i dei flotte fjella våre. Nei til vindkraft og irreversibel øydelegging av fjellparadiset vårt!

  Torkjell Hjertvik

  Lørdag 27.05.2023
  Vindkraft er den minst bærekraftige av alle kraftformer. Den er øydeleggande for natur, fugle- og dyreliv OG for folk som vert råka anten direkte eller indirekte. Og råka vert alle på eit eller anna vis. Direkte støy, infrastøy, oljelekkase frå turbinhusa. Turbinhusa inneheld opptil omlag 2500 liter giftig gear- og hydraulikkolje som på eit eller anna tidspunkt vil leke og renne ut i naturen og grunnvatnet. Svært giftige bindingstoff i dei usirkulebare propellvengane. Eg hadde signert om eg hadde hatt "rett" postnummer. Eg bor i Sande og ser rett bort på Okla vindkraftindusstriområde. For det er det det er "vindkraftindustriområde. Ingen vind"park".

  Marit Otterlei

  Lørdag 27.05.2023
  Bygging og drift av vindturbiner er miljøkriminalitet både på land og i havet. Dyra, fuglane og fisken i havet lid og mikroplasten hopar seg opp i næringskjeda. Lokalsamfunnet blir også ødelagt på grunn av splittinga denne kampen medfører. Nei til vindkraft!

  Siv Monja Sjåstad

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft!!!

  Harald Søvdsnes

  Lørdag 27.05.2023
  Nasjonen vår treng sånn cirka 155 TWh elektrisk straum pr. år, alle tenkte vindparkar i Norge kan i beste fall produsere ca 27 - 29 TWh. Kalde talls fakta stadfester at effekten frå disse unødige "viftene" på fjellet gir ein svært, svært liten positiv virkningsgrad. Dessuten er kostnaden til utbygging av vindparkar betalte av skattebetalarar og ikkje som invisteringskostnad frå industrien sjølv. Altså, skattebetalarar svarer for kostnadene å bygge, og anonyme eigarar stikk unna med inntektene utan å legge igjen ein einaste positiv ting til folket som bur her. NEI slikt ynskjer vi slett ikkje å ha her.

  Karoline Kjøllesdal Sundal

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Marit Brekke

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindturbinar i Vanylven! Nei til vegar og industripark i fjella våre! Dette er noko anna en dagbruddet, som har gjort at folk har måtta forlate heimplassen sin. Dette vil vere synleg for folk i nabokommunane både dag og natt med sine raude blinkande lys. Synlege i generasjonar. Uroa nattesøvnen til dei som bur nærast i dalen! Eg oppfordrar politikarane til å la oss hadde fram med å tru på demokratiet. Det kan dei vise no ved å halde fast på tidlegare bestemmelsar. Også etter kommunevalet til hausten! Om nokon er i tvil om kor mykje vondskap dette kan skape i bygda, kan dei sjå dokumentaren (på NRK) om prosessen på Haram. Grunneigaren som våga å stå fram og fortelje kva som blei lova og korleis det blei. Det er manipulering frå Green Nordic si side når dei oppmodar pressa om ikkje å møte opp, ikkje let oppmøtte folk delta på møte. Nei til vindturbinar i Vanylven!

  Bente Hansen

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til ødeleggende vindkraft!!

  Bjørn Aardal

  Lørdag 27.05.2023
  Korleis kan noken meine at dei har rett til å rasere så mykje flott natur. Nei til vindkraft i Vanylven.

  Magritt Kile Slåke

  Lørdag 27.05.2023
  Det som gjer Vanylven kommune så attraktiv er urørt natur og rikt dyreliv. Nei takk til å få vindmøller i Vanylven kommune

  Eva-Lill Wøien

  Lørdag 27.05.2023
  Får ikkje signert pga postnr, men støtter saken fullt og helt! NEI til vindkraft i Vanylven! Folk og dyr trenger urørt natur også.

  Odd Stensholt

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til å rasera naturen! Ei utbygging gir berre gevinst til utbygger, - vindkraft er vandalisme!

  Dina Gilleshammer Nygård

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre. Ikkje ødelegg den fine naturen vår.

  Turid Sundal

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Kristine gilleshammer

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft! i dei fine fjella og naturen som vi har i kommuna vår og områda rundt

  Magne Ervik

  Lørdag 27.05.2023
  Det må bli slutt på å bygge ned natur og dyreliv for "såkalla" grønn energi. På tide politikerne slutter å høyre på vindkraftlobbyistane og heller tek vare på natur og folk. Galskapen viser seg her i Bremanger og, der dei vil bygge hygrogenfabrikk for å berge verden... Med et hinsides behov for "grønn" straum. Nei til vindkraft på land og til havs.

  Freddy Svastuen

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven.

  Finn Honningsvåg

  Lørdag 27.05.2023
  Eg vakna litt seint når det gjaldt Okla, men no må denne galskapen stoppast. Heldigvis ser eg at folk flest i Vanylven er vakne og oppegåande, dette må det ikkje bli noko av !

  Amund Per Hjelle

  Lørdag 27.05.2023
  nei til vindkraft i vanylvsfjella.Viktig å støtte motstanden

  Sara-Lise Strand Hessevik

  Lørdag 27.05.2023
  Nei(!) til vindkraft i Vanylven!

  Atle Grebstad

  Lørdag 27.05.2023
  Vi øydelegger i rekordtempo,artsmangfoldet forsvinner. Mennesker vert grådigare,ikkje alle då. Vi må stå samen og sette ned foten,dei snakka so vakkert om alt vert mykje beire f,eks økte avgifter for inflasjon, redde klima osv. Økt vekst kan ikkje berge alt,vi må tenke at vi har denne Jord til låns og at våre barnebarn skal overta det helst like fint. FINT!!! Miljøet er fylt av mikroplast,giftig avfall i Fjordane og plyndre natur for mineraler, kva er so fint

  Jannike Sundal

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!!

  Elin Venøy

  Lørdag 27.05.2023
  Får ikkje signert pga postnr men er helt enig i at denne galskapen må stoppes! Mange som har stor glede av naturen der og store vindmøller vil øydelegg så mykje for både folk, dyr og natur. Nei til Vindkraft i Vanylven!

  Jostein Gilleshammer

  Lørdag 27.05.2023
  Vi bur i desse krinsane fordi vi har ein god livskvalitet i den uberørte og unike naturen vår og vi som bur her har veldig mange av aktivitetane våre knytta til naturen. Vi som bur på Nordfjordsida i Stad kommune vil få dei same skadane og ulempene som Vanylven då dette er like mykje våre beiteområder, rekreasjon og turområder. Eigedomar i fjellområda blir fylte med vrakgods, mikroplast, olje og miljøgifter og tilgrensande eigedom går drastisk ned i verdi. Vindkraftverk i fjella vil dominere landskapet for innbyggarane våre og turistane våre dag og natt. Det vil bli mindre eller lite aktuelt å busette seg i eller besøke krinsane våre. Dette er ei utvikling vi ikkje ynskjer. Eg veit ikkje om det skuldast dårlege rådgjevarar men det er veldig beklagelig at vi har politikara som ikkje er i stand til å ta landet vårt i rett retning. I dette landet har vi både naturressursar, kunnskap og menneskelige ressursar og kapital til å utvikle framtidas kjernekraft. Kunnige seier det blir ikkje noko grønt skifte før vi tek i bruk kjernekraft. I staden for å ligge i front med utvikling og kunnskap på framtidsretta energi skal vi no bli belemra med ein propellteknologi som høyrer fortida til og som produserer straum i berre 30% av tida. At kommuner og innbyggere i dette landet blir pressa eller bestukne til å øydelegge land og hav med dette søppelet er berre leit.

  Marta Elvebakke

  Lørdag 27.05.2023
  Vindkraft i fjella på grensa mellom Sunnmøre og Nordfjord er øydeleggjande både for eit godt naboskap, flora, fauna, rekreasjon og kulturminne som måtte ligge att etter fleire tusen år med trafikk mellom nord og sør i dette området. Nei til vindkraft!

  Berit Berg Svensli

  Lørdag 27.05.2023
  Jeg er veldig glad i landet mitt og kjører ofte på turer både nord og sør. Jeg ønsker ikke at den nydelige naturen skal bli rasert. Dette er ødeleggende både for innsekter, fugler og ellers alt liv generelt. Sier derfor et stort NEI til vindkraft både til lands og på havet.

  Ole Telvik

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre. Vil gjere store inngrep i naturen som aldri kan repareast. Vil heller ikkje tilføre lokalsamfunnet noko positivt. Berre vere øydeleggjande for framtida.

  Vidar Heimnes

  Lørdag 27.05.2023
  Får ikkje signert på grunn av postnr.men støtter dette fullt og heilt! Har ein eigedom på Hakallestranda og brukar fjella i Vanylven mykje. Industriområde som dette er i så og seie urørt natur, vil ikkje være bra for nokon.

  Silje Sundal

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i fjella våre!

  Kirsti sole Sindal

  Lørdag 27.05.2023
  Jeg blir fortvila og sint når jeg tenker på alle den naturen som dei kan ødelegge ved å sette opp disse vindmøllene. Fjellene har stått der før menneskene kom. Hva slags rett har vi til å ødelegge dei. NEI TIL VINDKRAFT I VANYLVEN.

  Vibeke Bjørhovde Haus

  Lørdag 27.05.2023
  Fjella omkring er grunnen til å vende heim etter endt studier! Det er ein frisk pust og glede å bevege seg i fjella i ein hektisk kvardag! Nei til vindkraft!!

  Dianne Eikås

  Lørdag 27.05.2023
  Fjellområda mellom ytre Nordfjord og Sunnmøre har vore eit atraktivt friluftsområde, beiteområde for dyr på utmarksbeite og livsområde fugl og dyr i naturen her. Slik er det framleis i dag, og dette er verdiar eg ønskjer at vi saman kan ta vare på inn i framtida. Det gjer bygdene våre rikare at vi tek vare på slike naturområde, og ikkje gjer omfattande enringar i økosystema. Eg ønskjer difor å seie NEI til planene om vindkraftutbygging i Vanylven kommune.

  Martin Gilleshammer

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til Vindkraft i eit fantastisk fjellområdet med noke av dei beste fiskevatna i området. Eg trur dette området er mykje meir i bruk av turfolk, skifolk, jegera, fiskara enn utbyggar og Vanylven Kommune trur.

  Knut Øvreberg

  Lørdag 27.05.2023
  Vanylven er ein spesielt rik kommune. Astronomiske verdiar blir skipa ut i verda. Det må vere nok.

  Knut Øvreberg

  Lørdag 27.05.2023
  Vanylven er ein spesielt rik kommune. Astronomiske verdiar blir skipa ut i verda. Det må vere nok.

  Grethe Karin Madsen

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven

  Synnøve Berstad

  Lørdag 27.05.2023
  Eg har trakka mange timar på Dua og i fjella rundt. For meg har fjella her vert meir enn reinkarnasjon. Dei har lokka meg ut og vert med på å halde meg i aktivitet. På tunge dagar har dei vert ein plass å rømme til og få meg til å føle meg betre. Dei var med på å utfordre og gjer meg meir sjølvstendig når eg som tenåring overnatta der åleine i telt. Eg blir sur og trist av å tenke på at dette området skal bli øydelagt til fordel for økonomisk gevinst. Eg tenker på meg sjølv, som ønsker å kunne halde fram å vandre i fjella mine utan å bli stirra ned av turbinar. Eg tenker på dei som er unge i bygda i dag, som eg ønsker skal ha det same området å boltre seg og finne ro i. Og eg tenker på dei komande generasjonane, som risikerer å ikkje ha noko urøyvd natur igjen, viss vi som lever i dag skal halde fram med å bygge ned i same fart som no. Vi må slutte å tenke på kortsiktig avkastning og tenke på det fantastiske vi allereie har, som ikkje kan kjøpast for pengar. Om det blir sett opp vindturbinar no, vil vi aldri kunne angre og få tilbake det vi hadde.

  Linda Pettersen

  Lørdag 27.05.2023
  Vi må ta vare på dyr og natur. NEI til vindkraft!!

  Karin Sivertstøl

  Lørdag 27.05.2023
  Eg er stolt av kommunestyret i Vanylven som tidlegare fatta eit einstemmig vedtak mot vindkraft i Vanylven, det vitnar om eit solid nei til vindkraft i kommunen. Då blir eg overraska over at dette blir tema igjen, så kort tid etter det einstemmige vedtaket mot vindkraft. Eg vil kalle det respektlaust for det politiske vedtaket at ein no set i gong planer om dette igjen! NEI til vindkraft i Vanylven!!

  Rita Lågeide

  Lørdag 27.05.2023
  NEI til vindkraft i dei unike og verdifulle fjellområda våre.

  Elin Askeland

  Lørdag 27.05.2023
  Stans planene nå! Fortell utbygger at det er uaktuelt med vindkraftutbygging i kommunen. Vis dem vekk. Vedtaket skal respekteres. Naturen og menneskenes helse skal bestå. Nei til utbygging av vindkraft.

  Peder Felde

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft og rasering av fjellområda.

  Øystein Nes

  Lørdag 27.05.2023
  Då spanjolene kom til inkariket så delte dem ut knapper og glansbilder ,fikk skipet lastet med gull og dem lo hele vegen tilbake til Spania over hvor dumme inka-folket var. Nå skal det bygges vindkraft, dem deler ut knapper og glansbilder og politikere trollbindes og utbyggerene dem "LER" hele veien til SKATTEPARADISET. Takk nei til knapper og glansbilder, si NEI TIL VINDKRAFT i urørt norsk natur med

  Leif Roar Strand

  Lørdag 27.05.2023
  Det er allereie for mange vindkraftverk i området, frå gode utsiktspunkt ser man vindkraftverk i horisonten både nordover og sørover. Mehuken, Kjødnosa/Stadlandet, Haramsøya osv. Med vindkraftverka i Vanylven vil det ikkje vere råd å gå fjelltur uten sjå vindkraftverk i horisonten, Norge har signert FNs naturavtale, vedtatt 19.12.2022, då vert det heilt feil å rasere meir urørt natur !

  Stig Arne Furudal

  Lørdag 27.05.2023
  Vi kan ikkje lenger godta slike øydeleggande inngrep i det mest verdifulle vi har - den flotte og mektige naturen rundt oss. Same kva argument pådrivarane brukar, er det kortsiktig profitt som er den sterkaste motivasjonen. Kanskje den einaste. Stopp raseringa av landet vårt medan det enno finst noko som dei kommande generasjonane kan arve etter oss.

  May-Lis Lade

  Lørdag 27.05.2023
  Dette må snart få en slutt Motstanden i folket er stor, i hele landet. Men grådigheten blandt de som kan tjene på dette er dessverre tilstede. Når det som her, også er to innhabile som ikke gir seg, så kalles dette korrupt, på godt norsk Men regner med at innbyggerne husker på dette ved neste valg. Jobber de ikke for sitt folk, har de ingen ting der å gjøre....

  Rita Katrin Lunde

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Christine Eikrem

  Lørdag 27.05.2023
  NEI til vindkraft i Vanylven!

  Heidi B Erviksæter Hals

  Lørdag 27.05.2023
  Dette godtek vi ikkje!!! Nei til Vindkraft i Vanylven!

  Renate Sigdestad

  Lørdag 27.05.2023
  NEI TIL VINDKRAFT!!! Om dette kjem gjennom blir svært mykje øydelagt! Dette går ikkje og bør bli slutt på allerede no i planleggingsfasen. Nei til vindkraft og nei til at dei flotte fjella og naturen vår blir øydelagt.

  Torill Haddal Remøy

  Lørdag 27.05.2023
  Eg er sjølvsagt motstandar av øydeleggande vindkraft i Vanylven. Eg er i mot vindkraft også alle andre stadar både på land og til havs.

  Cecilie Solibakke Hessevik

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindmøller i dei fine fjella våre!

  Andrea Oleanna Malene Sandnes

  Lørdag 27.05.2023
  Ålesunder med hjerte for Vanylven da familien er herfra. Nå bor jeg i Molde, men har hele livet hatt en drøm om å bo og leve i Vanylven, i alle fall ha feriehus her. Dette blir straks veldig mye mindre aktuelt om et industriområde med møller skal opp i rekreasjonsområder, i nærheten av drikkevann etc med alle andre plaget som kommer med, skygger, støy, iskast, forstyrring av dyreliv. En kan ikke ofre naturen på klimaets alter fordi man trenger «grønn» energi. Da har vi tapt allerede når vi ikke ser at natur og klima henger sammen. Vannkraft som allerede er utbygd i Norge, hvor naturinngrepene allerede er gjort burde rustes opp. Solceller bygges på infustribygg, varehus etc lokalt der strømmen skal brukes. Ikke ødelegg mer natur.

  Anne-Perny Fure Hellesylt

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven. Nei til vindkraft på hav og land i hele Norge.

  Helene Starheimsæter

  Lørdag 27.05.2023
  NEI til vindkraft i Vanylven!

  Wigdis Thue Honningsvåg

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven på dei fine fjella

  Linda Karin Endal

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven

  Nils Reither

  Lørdag 27.05.2023
  Vindmøller er som konsept meningsløs ettersom de bare produserer strøm av og til. Norge har allerede nok strøm fra vannkraft og med energi-økonomisering kan ca 1/3 spares. Norge er allerede et av verdens mest avkarboniserte land i verden. Og Vanylven treng slett ikke vindmøller. Bygg ved siden av Holmenkollen, om det er så nødvendig…

  Ove Sivertstøl.

  Lørdag 27.05.2023
  For ein som har kjempa mot vindkraft i mange år er det det ei stor glede å sjå det store engasjementet som viser seg. Folk er villige til å reise fana og stå for det som betyr noke for dei. Stor takk til dei som møtte opp og skipa Nei til vindkraft i Vanylven og ikkje minst Duestøl som fekk med seg over 50 fram i dalen i aseveret, og viste kva dei tykte om Green N. Og denne fantastiske spontane underskriftsaksjonen til Venøy!!! Gratulerer!

  Anita Erdal Aahjem

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven og ellers på land der økosystemet blir forstyrra og øydelagt.Det er andre måtar å skape energi på som er meir miljøvennlige (iallefall her i Norge). Er ikkje alt som skjer ute i Europa/ Verda som vi berre skal trykke «alt+c» og deretter «alt+v». Berre fordi «moten» er vindkraft i Europa. Vi blir oppfordra til gjenbruk og då bør no det også gå an’ å gjenbruke vannkraftverka. I stadenfor å la dei stå stille fordi pengane ligge i vindkraftverk. Då tenker eg nokre kloke hovuder må drive meir lobbyvirksomhet i Brussel. Satsar sterkt på at lokale politikar i Vanylven tar vare på Vanylven for seinare generasjoner, og hadde eg kunne skrevet under hadde de også fått mi underskrift.

  Ottar Ekremsæter

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven! Som en bekymret innbygger i Vanylven kommune, ønsker jeg å uttrykke min motstand mot utbyggingen av vindmøller i vårt vakre område. Mens det er sant at fornybar energi er viktig for å bekjempe klimaendringene, mener jeg at det er andre alternativer som bør utforskes før man går til drastiske skritt som å ødelegge vår unike natur og potensielt skape konflikter i samfunnet. Først og fremst, Vanylven kommune er kjent for sin fantastiske natur, med frodige fjell, dype fjorder og et rikt dyreliv. Byggingen av vindmøller vil uunngåelig føre til betydelige inngrep i landskapet vårt. Store områder vil bli ødelagt, og økosystemer som er avhengige av denne harmonien vil bli forstyrret. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for lokale planter og dyrearter, og forringe den økologiske balansen vi er stolte av å ha i vår region. I tillegg er det viktig å ta hensyn til de potensielle konfliktene som kan oppstå mellom grunneiere og innbyggere. Vindmølleprosjektet kan skape splittelser i samfunnet og føre til uenigheter om eiendomsrett, landskapsendringer og støyforurensning. Dette kan føre til langvarige rettstvister og tap av fellesskapsfølelse, noe som er uheldig for en kommune som vår, der samhold og trivsel har vært kjerneverdier. Selv om vindkraft kan virke som en attraktiv løsning for å produsere ren energi, er det viktig å se på alternative alternativer som kan oppfylle vårt energibehov uten å ofre vår unike natur og harmoni i samfunnet. Investeringer i solenergi, vannkraft og andre bærekraftige teknologier kan være mer skånsomme for miljøet og bedre tilpasset vårt spesifikke område. La oss jobbe sammen for å finne bærekraftige løsninger som ikke setter vårt unike landskap og samfunn i fare. Jeg oppfordrer alle innbyggere til å signere denne underskriftskampanjen mot utbygging av vindmøller i Vanylven kommune, og sammen kan vi beskytte det vi er så glad i.

  Monica Flo

  Lørdag 27.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Georg Ekremsæter

  Fredag 26.05.2023
  Nei, skal ikke opp noen vindmøller i Vanylven. Det må bli folkeavstemming i kommunen om noe slikt skal kunne kjøres gjennom, og ikke et partiprogram valgt for en kort periode!!!

  Bjørnhild Josefsen Nykrem

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven og over alt i naturen vår! Vindkraft er ødeleggande for natur, dyr og mennesker. Vindkraft krev enorme areal, er støyande, forureinande, drepande for fugl og insekt. Vindkraft er ustabil og krev utfyllingskraft frå andre stabile kjelder som vasskraft. Naturen er livsgrunnlaget for oss alle så den må vernast om.

  Paul-Arild Gilleshammer

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Silje M.Vallestad

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven, på grensa til oss på Bryggja og andre grender i Stad Kommune. Planane de kjem med vil vere nær og synleg i vår utsikt, med blinkande lys, støy og lysforstyrring. Det vil øydelegge store områder med myr som lagra CO2. Men det viktigaste av alt, det går midt i områder med flotte turstiar, fiskevatn etc, korte og nære for barn. Flotte områder for neste gerasjonar å vakse opp i og lære seg ta vare på naturen! Plukke bær, fiske og komme seg fram i ulendt terreng. Nærhet til dette er nettopp det som gjer at vi som småbarnsfamilie har flytta hit, det er ein stor grunn til bulyst på bygda.

  Irene Sara Nystapl

  Fredag 26.05.2023
  Eit klart NEI!!! til vindkraft i Vanylven!!! Ja til demokrati! Tenk ekte grønt ~ bevar naturen!

  Marita Skjong

  Fredag 26.05.2023
  Får ikkje signert pga «feil» postnummer. Nei til vindkraft!

  Elling Ulvestad

  Fredag 26.05.2023
  Får ikke signert pga postnummer. La den unike naturen i Vanylven (over)leve. NEI til vindkraft i Vanylven.

  Anne Karin Brenne Ringdal

  Fredag 26.05.2023
  Som utflytta Vanylving: Nei til vindkraft i Vanylven!! Lat oss bevare fjella og naturen vår. Forferdeleg å sjå over til Stad og vindmøllene der… tenker på det KVAR GONG eg er «heime»….

  Elisabeth Hellebust Myren

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Anne Karin Bjørkelo

  Fredag 26.05.2023
  Vindmøller på Staurdalsegga og Dua vil ødelegge fjella som er så glad i.

  Inga Rogne

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Magnus Liaskar

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven.

  Jeanette Westerås

  Fredag 26.05.2023
  Bevar naturen for oss som er glad i Vanylven, og for dei som kjem etter oss! NEI til vindkraft i Vanylven!

  Evy Bakkebø

  Fredag 26.05.2023
  Nei takk til vindmøller, eg har buadresse i Stryn men har fremdeles huset mitt på Åheim.

  Michel Aalberts

  Fredag 26.05.2023
  nei, til horisont forurensning

  Michel Aalberts

  Fredag 26.05.2023
  nei, til horisont forurensning

  Ida Maren Lågeide Midthjell

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Lina Lien Bruland

  Fredag 26.05.2023
  NEI til rasering av våre fjellområde. JA til at komande generasjoner også skal kunne oppleve dei fantastiske fjella og området frå Dua mot Staurdalsegga. Vi på sørsida får øydelagt alt vi har av fjell, det går ikkje an!!

  Stig Morten Jacobsen

  Fredag 26.05.2023
  Nei til ødeleggelse av flott natur og turområder.

  Ole Morten Erviksæter

  Fredag 26.05.2023
  Dette må kvelast ved fødselen. Vi synnja for fylkesgrensa vil heller ikkje få ramponert fjella våre.

  May-Brit Thue

  Fredag 26.05.2023
  NEI til vindkraft i Vanylven!!!

  Synnøve Hove (Gusdal)

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Bernt L Thue

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven !

  Kirsten Thue Hvattum

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven

  Marianne Hjelle Drabløslid

  Fredag 26.05.2023
  Eit klart NEI til øydeleggande vondkraft i Vanylven kommune!!!

  Susann Bakkebø

  Fredag 26.05.2023
  Klart og tydelig NEI til vindkraft i Vanylven kommune!! Det er for meg totalt uforståelig at noken ønsker å rasere natuen på slik måte.

  Jonny vikebakk

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven.

  Per Strand

  Fredag 26.05.2023
  Fornuft og kvalitet vinn som oftast alltid - men eg kan ikkje sjå noko av dette i denne saka..!

  Hege Kristin Hansen

  Fredag 26.05.2023
  NEI til vindkraft! La fjella vi har vakse opp i- og alle andre, få stå i fred. Natur har egen verdi. La oss bevare gullet vårt til framtidige generasjonar også? Feilslått industri. Ingenting er «grønt» med dette.

  Mona Riste

  Fredag 26.05.2023
  Seier selvfølgelig NEI til vindturbiner i Vanylven ‼️ Med all den informasjon som finst i dag , synes eg at det er helt utrulig at noken i det heile tatt tenkjer på det.

  Terje Vedvik

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven

  Odd Arne Lillevik

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven

  Oline Nygård

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i vanylven

  Anne Grete Nygård

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i vanylven

  Gunn Anita B.Hasund

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven

  Harald Bigset

  Fredag 26.05.2023
  No må politikarane snart forstå galskapen i dette! NEI til vindkraft!

  Sissel Solheim, Selje

  Fredag 26.05.2023
  NEI TIL VINDMØLLER I VANYLVEN. Bevar naturen og fjella rundt oss. Bevar folkehelsa, eg vil ikkje ha 36 blinkande lysobjekt oppå fjellet frå Maurstadeidet til Kjølsdalen . Eg vil ikkje ha15 blinkande vindmøller rett i utsikta. Vi treng trygg rute for redningshelikopter og annnan helikopterflyging over Maurstadeidet, og dei flyg lavt over der ved skodde/lavt skydekke - noko vi kan ha ofte i periodar.Vindmøllene er også planlagt i trekkruta til grågåsa. TA TIL VET OG STOPP I TIDE!!!

  Siri Haugan

  Fredag 26.05.2023
  Eg har vakse opp med fjella rundt Bryggja som eit fantastisk turområde, og eg blir fortvila berre av tanken på at eit slikt fantastisk fjellområde i det heile tatt blir vurdert øydelagt av industri! NEI!!!

  Anne Grete Johnsen

  Fredag 26.05.2023
  Får ikkje signert på grunn av postnummer. Vi har erfart kor øydeleggande vindkraft er. Det påverkar folkehelsa, det er forureinande ( PFAS, Bisfenol microplast og nanoplast). Fuglar blir skada og drepne. Vi har nok kraft i landet og nokre få tjener seg rike på andre si bekostning. Kunnskapen om vindkraft er såpass stor no, at det er uforståelig at ein kommune vurderar det i det heile.

  Magnhild Sande

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven kommune! Vi kan ikkje øydelegge meir natur!

  Tom-Andre Svoren

  Fredag 26.05.2023
  Nei til Vindkraft i Vanylven og Stad - galskapen som ødelegg rekreasjonsområdene for folk må stoppast!

  Hilde Marie Midthjell

  Fredag 26.05.2023
  Dette går ikkje! Ein kan ikkje øydelegge den vakre naturen og fjella som vi er så glade i. NEI til vindkraft.

  Trond Godtland

  Fredag 26.05.2023
  Stopp svindelen med uetisk, forurensende, miljøskadelig og inneffektiv vindindustri!

  Susann Vedvik

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven!

  Ole Kristian Midthjell

  Fredag 26.05.2023
  Får ikkje signert pga postnr. Det er her snakk om å øydelegge eit flott og unikt villmarksområde for all framtid. Vonar og forventar at dette skammelege prosjektet vert skrinlagt snarast.

  Øyvind Bakkebø

  Fredag 26.05.2023
  Får ikkje signert grunna postnr. Men er heilt klart imot denne galskapen!

  Anita Westerås

  Fredag 26.05.2023
  Får ikkje signert grunna postnr, men støtter saka fullt og heilt! NEI til vindkraft i Vanylven!

  Per Bjørn Vik

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven.

  Lisbeth Austnes

  Fredag 26.05.2023
  Får ikkje signert pga postnr., men støtter dette fullt og heilt! Få stoppa det no, og spar slitasjen på folk med lange, øydeleggande prosessar. Natur og folkehelse er meir verdt enn ein ustabil, arealkrevande, puslete straumproduksjon.

  Helge Endal

  Fredag 26.05.2023
  NEI

  Robert Deckers

  Fredag 26.05.2023
  På Davik i Bremanger kommune får vi truleg vindturbiner på Dua ‘rett i tryne’ , og då blir vårt nydelige utsikt fullstendig dominert og øydelagt av vindturbinar med blinkande lys når det er mørkt. Ein tur på Troda gir aldri meir den fantastiske opplevelse ein får kvar gong du står på toppen. Støy, og ultralyd er det vi truleg også får i tilleg. Eg seier NEI til vindkraft i Vanylven (og i Norsk natur i det heile tatt), og NEI til øydelagt natur på grunn av vindkraft!!

  Marte Sæther

  Fredag 26.05.2023
  Nei til Vindkraft i Vanylven Kommune!!

  Yvette adrichem

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i vakre kommunen vår og områdene!

  Ragnfrid Vidnes Haram

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft i Vanylven! Er utflytta vanylving, men bryr meg likevel om å behalde naturen der inne fri for vindkraft! Vindkraft er fryktelig øydeleggjande for skaparverket!!

  Heidi Endal

  Fredag 26.05.2023
  Nei til vindkraft l vanylven!