1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Folkeopprør mot den vedtatte fastlandsforbindelsen fra Færder til Tønsberg (Ramberg-Smørberg)

  Vestfold
  Folkeopprør mot den vedtatte fastlandsforbindelsen fra Færder til Tønsberg (Ramberg-Smørberg)
  Opprettet: 09.08.2023 av Marianne, Michelle, Jon, Svein og Kristoffer
  Sluttdato for signering: 09.02.2024
  Bli med og krev at fylkestinget skroter vedtatte planlagte fastlandsforbindelse fra Ramberg til Smørberg. Vedtatte løsning er den dyreste og det dårligste alternativet til ny fastlandsforbindelse fra Færder og som vil føre til store unødvendige og irreversible miljøødeleggelser. Her er 15 gode grunner til at vedtatte løsning bør skrotes: Grunn nummer 1: 200 000 kroner per person i bompenger Grunn nummer 2: Ikke nødvendig med tanke på samfunnsberedskap Grunn nummer 3: Store miljøkostnader Grunn nummer 4: Negative innvirkninger for Teieskogen og andre svært verdifulle rekreasjonsområder. Grunn nummer 5: Store forurensinger av Vestfjorden Grunn nummer 6: Landskapsbildet blir ødelagt Grunn nummer 7: Negative innvirkninger for barn og unge Grunn nummer 8: 810 millioner kroner i egenandel Grunn nummer 9: Køene blir lenger Grunn nummer 10: Flertallet vil ha en annen løsning Grunn nummer 11: 30 hjem må jevnes med jorda Grunn nummer 12: Store arealer med svært verdifull matjord går tapt Grunn nummer 13: Enorme overskuddsmasser Grunn nummer 14: Ikke samfunnsøkonomisk lønnsom Grunn nummer 15: VKT vil ikke kjøre rutebuss på den planlagte fastlandsforbindelsen Mer informasjon om disse grunnene finner du på fastlandsforbindelsen.no. Alle med folkeregistrert adresse i Vestfold kan avgi sin stemme til dette oppropet. Har du noen spørsmål eller ønsker å engasjere deg? Ta kontakt med Kristoffer på kribent@hotmail.com.
  391 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  9 kommentarer:

  Anne-Kari Hetterud

  Mandag 28.08.2023
  Mer vei gir økt biltrafikk. Fastlandsforbindelsen vil føre til store naturinngrep. Beredskapsvei til øyene må løses på enklere vis. Vi må heller satse på grønn mobilitet. Dette er et utdatert prosjekt og et godt eksempel på prosjekter som bør skrotes hvis vi mener noe som helst med klimamålene vi har satt oss.

  Henrik Grawert

  Onsdag 23.08.2023
  Etter min mening er det unødvendig med en ny fastlandsforbindelse da nåværende bro allerede har to kjørefelt i hver retning akkurat som E18. Problemet ligger på begge sider av kanalbrua, det er der trafikken stopper. I Mammutkrysset burde det være fri flyt uten trafikklys mot Ringveien. Og det er ikke rart at trafikken stopper på Nøtterøy med 3 trafikklys før Teie. Det er der det burde satses på bedre løsninger!

  Trond Jacobsen

  Mandag 21.08.2023
  Hei for 5-6 års siden sto det i Tønsbergs blad at hvis en valgte bru over fra Ramberg til Smørberg ville det bli tidenes mageplask. Og det blir det .Den tiden var alle enige en tunnel under byfjorden. Dette vet Nøtterøy og Tønsberg kommune. Dette kommer til å bli dyrt for bilistene. Mange kommer til å kjøre over kanalbrua for brua blir en omvei for mange. Ingen slipper unna bompenger i 20år. Teieskogen blir ikke den samme. Motorvei gjennom boligområder er det ingen som vil ha. Den nye veien blir dobbelt så dyr som kommunen.

  Kurt Maier

  Søndag 20.08.2023
  Født og oppvokst på Nøtterøy. Siden 1952 har vært i Internasjonal Shipping. Kjøpte 1987 leiligheten Ramberg Terrasse 21 som jeg siden har anvendt som fritidsbolig. Jeg har inget imot broen Ramberg-Smørberg. Er dette beste alternative for få flyt i den økende traffik for ikke fastboende Nøtterøy Syd, Tjømø, Brøtsø og Hvasser. Tønsberg er en historisk by og her må dette ivaretaes. Person trafikken må ledes lang bort byens gater. Efter 1960 ble det snakket om forbindelsen til fastlandet skulle gå i tunnel eller bro ved Hella. Broen Ramberg-Smørberg er vel heller ikkje det mest økonomiske alternativ.

  Olav Sanness Vika

  Onsdag 16.08.2023
  Denne brua er fortsatt ikke en god ide. Vi bør som SV har forslått bygge en parallell kanalbru for å få plass en sikrere forbindelse. Da bruker vi brukt jord, tunellen vi ha betalt for, og de tre veiene ut på 18. Bra for klima, matjorden, fjorden og folk. Bra for lommeboka også da det koster halvparten. Trist at styringspartiene med Høyre i spissen har låst seg - og bare vil kjøre saken gjennom før valget. Det klare de ikke fordi både bompengen, og mange saker kommer de nye kommunstyrene.

  Sten Hernes

  Søndag 13.08.2023
  Prosjektet er dessverre ikke beste løsning for formålet. Derfor skal alltid mulige alternativer utredes objektivt i konseptvalgutredninger (KVU). De beste videreføres til endelig konklusjon. KVU'en for faslandsforbindelse fra Færder ble dessverre tilsidesatt av særinteresser og erstattet av denne dårlige hybridløsningen.

  Kari Axelsen Diederich

  Lørdag 12.08.2023
  Kan ikke se at det tjener øyfolket å måtte ta omveien om Semslinna for å komme videre ut til E18. Det vil kun bli en "flaskehals" på et nytt sted. Utslippsmessig blir veien fremdeles mange km lengre for oss enn det en bro fra Hella til "Stokkelandet" ville føre til. (Sistnevnte bro vil også kunne åpne for jobbmuligheter i andre områder enn i dag.)

  Ronny August Jahre

  Fredag 11.08.2023
  Fastlandsforbindelsen mellom Borgeskogen og E18 er langt mer et prosjekt, for Færders innbyggere og deres fremtid. Miljøgevinstene og utviklingen av næring og kommune er langt bedre ivaretatt. Og prisen er langt mer akseptabel enn løsningen man nå prøver å regulere.

  Yvonne Wiik

  Fredag 11.08.2023
  Vi bør få parallellbru til kanalbrua, og bygge ut veien til tunnelen vi alkerede har. Blir mte billigere, og alle som skal ut på E18 khører da utenom bykjenen i Tønsberg