1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Tryggere skolevei til Evje skole

  Bærum, Akershus
  Tryggere skolevei til Evje skole
  Opprettet: 11.09.2023 av Ida Hjertberg
  Sluttdato for signering: 11.03.2024
  Høsten 2022 gjennomførte fylkeskommunen en undersøkelse av skoleveiene i fylket der hele 80% av foresatte ved Evje skole oppgir den som utrygg. Evje FAU og foresatte ved Evjeskole er svært bekymret for at det kun er et spørsmål om tid før en alvorlig ulykke inntreffer. Saken: Evjebakken er en gammel vei med lav kapasitet og høy belastning. Tre faktorer gjør denne veistrekningen spesielt sårbar: Trafikkgrunnlag • 1 barneskole med ca. 400 elever og 100 ansatte • 3 barnehager med 180 barn og 60 ansatte • Stort boligområde – utøkes med flere nye enheter i 2023. • Mange gående og syklende bruker veien til gjennomgang hele året Veiens utforming • Bratt vei med ca. 9% gjennomsnittlig stigning • Svingete vei gir dårlig sikt • Smal vei. Bitvis så smal at biler ikke kan møtes og må bruke fortau ved passering. • Fortau mangler i deler av bakken. For smale fortau samt feil dosering medfører risiko på eksisterende fortau. • Mangler faste overganger at krysse veien på. Manglende skilting. Dårlig regulering. • Farlig innkjøring ved toppen av Evjebakken for kjøretøy som kommer nedenfra Brynsveien, fører mangler sikt over møtende kjørefelt og mister oppmerksomhet over fotgjengerfelt • Farlig utkjøring i begge ender av Evjeveien krever uforholdsmessig mye av førers oppmerksomhet på bekostning av fotgjenger • Dårlig brøyting og strøing vinterstid. FAU v/trafikkutvalget mener at det senere år er foretatt en del endringer i skolens nabolag, tilsyns uten at kommunen har gjennomført en helhetlig vurdering av hvordan dette påvirker trafikksituasjonen rundt skolen. Dette dreier seg om omlegging av skolegrenser, gjennomføring av byggeprosjekter/etablering av ekstra boliger, plassering av ankomstklasse for hele kommunen ved skolen, samt kommunal overtagelse av barnehage som medfører inntak av barn fra hele Bærum. FAU og foresatte ved skolen etterspør en slik helhetlig vurdering, samt etablering av konkrete tiltak for å bedre situasjonen. Vi er innforståtte med at det ikke er noen enkle løsninger som vill gi en helt trygg skolevei i det korte bildet og at det kreves en langsiktig plan. Men mener at det likevel finnes enklere grepp som kan iverksettes snarlig for å bedre situasjonen i det korte bildet. Forslag til tiltak for umiddelbar implementering 1. Regulering av kjøremønster for å unngå kjøring på fortau, feks innkjøring forbudt fra toppen av Evjebakken og fra Evjebakken inn mot Haugbakken . 2. Tilrettelegge slik at fotgjenger kan bruke alternative veier a. Gangvei Evjeveien-Thomessensvei- kommunen overtar driftsansvar og veien skiltes. Fotgjengerfelt fra Stanga over mot skolen. b. Gangvei/snarvei fra Evjeveien: kommunen overtar driftsansvar og veien skiltes. Gangveien slutter brått rett i Evjebakken og er lite synlig. Merket overgang ønskelig. 3. Oppmerkede overganger for tryggere kryssing av Evjebakken 4. Etablere hjertesone, om mulig i anslutning til nevnte gangvei Evjeveien-Thomessensvei 5. Tydelig skolevei skilting, om mulig redusert hastighetsgrense 6. Sikre god brøyting og vinterdrift - Fortau i Evjebakken må være mulig å bruke også vinterstid
  305 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  18 kommentarer:

  Negar Jalalian

  Onsdag 20.09.2023
  Please fix this road !

  Anna M. Wegrzynska-Sroka

  Lørdag 16.09.2023
  Skulle være gelender på fortauer hele veien rundt for gåender, spesielt i vintertid er mareritt ! Bratt vei, og ingenting for å holde seg.

  Seda Bimurzaeva

  Fredag 15.09.2023
  Signert

  Anna Wegrzynska-Sroka

  Torsdag 14.09.2023
  Det er min vei til og fra jobb. Det må gjøres noe-bratt bakken, grusomt på vinteren når det er glatt, kaos og stress.

  Zabij sultanin

  Torsdag 14.09.2023
  Zabih

  Elisabeth Linke Skaug

  Torsdag 14.09.2023
  Får ikke skrevet under da jeg bor i en annen kommune. Bruker veien til og fra jobb, og støtter saken.

  Aikaterini Vellidi

  Torsdag 14.09.2023
  Signert

  Karen Stoltenberg-Nordell

  Onsdag 13.09.2023
  Signert

  Vivienne Locke

  Onsdag 13.09.2023
  Deler på Espira sine sider!

  Kenneth Vareide

  Onsdag 13.09.2023
  Signert

  Nora Martens

  Onsdag 13.09.2023
  Signert

  Nhung Le Thi

  Onsdag 13.09.2023
  Det er på tide.

  Mette Pettersen Brennelien

  Tirsdag 12.09.2023
  På tide at noe blir gjort med den veien

  Maria Drage

  Tirsdag 12.09.2023
  Evjebakken

  Gøril Haukøy

  Tirsdag 12.09.2023
  Evjebakken

  Junelyn pascua

  Tirsdag 12.09.2023
  Evjebakken 20c

  Marit Rudshaug

  Mandag 11.09.2023
  Evjebakken 20 c

  Terje Rudshaug

  Mandag 11.09.2023
  Evjebakken 20 c