Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Økonomisk støtte til klinisk studie på 140 ME-pasienter ved Haukeland sykehus

  Ås, Viken
  Økonomisk støtte til klinisk studie på 140 ME-pasienter ved Haukeland sykehus
  Opprettet: 27.05.2013 av Hanne Reke
  Sluttdato for signering: 27.06.2013
  Høsten 2011 ble det publisert en solid studie som kan vise seg å være banebrytende og et medisinsk gjennombrudd. 70% av ME-pasientene som fikk kreftmedisinen Rituximab, hadde en god eller moderat effekt. Dette er et svært godt studieresultat og har gitt håp om behandling for omtrent 10 000 ME-syke bare i Norge – og millioner i verden. For at legene skal kunne ta i bruk behandlingen på pasientene, må det utføres en større studie på 140 ME-syke. Det er denne studien vi ønsker at kommunestyret/fylkestinget skal støtte opp under gjennom å gi et økonomisk bidrag. I hver eneste kommune bor det ME-syke. De står uten reelle behandlingstilbud, er utenfor arbeid, og har ofte store behov for velferdsbistand.
  0 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.