1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Tog hvert 15. minutt mellom Arna - Bergen

  Vestland
  Tog hvert 15. minutt mellom Arna - Bergen
  Opprettet: 26.09.2023 av Vidar Kvamme
  Sluttdato for signering: 26.03.2024
  I løpet av 2024 vil dobbeltsporet for tog mellom Bergen og Arna åpne. Dette er et prosjekt som har kostet ca. 5 milliarder kroner, og vil gjøre det mulig å kjøre tog på strekningen uten å ta hensyn til kryssing. Arna vil være en bydel som da kan knyttes enda tettere til Bergen ved hyppige avganger og kun 8 minutters reise til Bergen sentrum. For å utvikle Arna som et attraktiv bydel for innbyggerne og kollektivreisende trenger bydelen en stabil togdrift som ikke blir påvirket av vurderingene til tilfeldige selskaper som drifter strekningen. Vi krever derfor at Vestland fylkeskommune gjennom dialog med Vy eller andre selskaper som drifter strekningen sikrer faste avganger minimum hvert 15.minutt. Dette vil gjøre Arna til en attraktiv bydel og på sikt redusere biltrafikken i og rundt Bergen sentrum.
  625 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  12 kommentarer:

  Frank Eide

  Tirsdag 26.09.2023
  Støttes. Dagens tilbud er håpløst. Og snart venter en lengre periode med buss for tog.

  Morten Sivertsen

  Tirsdag 26.09.2023
  Nattog i helgene er viktig, slik at vi kan være der kulturlivet skjer.

  Jannicke Mjelde

  Tirsdag 26.09.2023
  Tog kvart 15 min MÅ innføres og gjerne noen noen avganger etter midnatt i ukedagen. Hvis man har som målsetting å få studenter til å busetje seg i Arna, og ønsker tilflytting til bydelen er dette det viktigste virkemiddelet!

  Veronica Berland

  Tirsdag 26.09.2023
  Enig, har barn som går på skole i sentrum og togene treffer egentlig aldri med skoletidene. Hyppigere avganger og bedre korrespondanse med bussene i området, hadde gjort det å reise kollektivt i bydelen mye mer attraktivt.

  Ulf Rasmussen

  Tirsdag 26.09.2023
  Som beboer på Garnes/Arna, så forventer vi at det tilrettelegges for togavgang hvert 15 min når det nye dobbeltsporet er klart

  Line Charlotte Jørgensen

  Tirsdag 26.09.2023
  At ikke Arna blir høyere prioritert forstår jeg ikke! Det er tross alt en del av Bergen kommune, og kollektivtilbudet ellers i kommunen vil jeg si er veldig bra. Likedan som det er tunnel mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen, er det også tunnel mellom Arna og Bergen! Tilfeldigvis er dette en togtunnel, og vi har med et annet selskap å gjøre Vy, mens bussene og bybane er Skyss/Tide. Uansett burde Arna vært annerledes prioritert enn lengre strekninger som er utenfor Bergen kommune. Togtidene er altfor dårlige for Arnaboere, og har vært det altfor lenge! Det er ikke rettferdig.

  Hildegunn Sætre

  Tirsdag 26.09.2023
  Støttes! Helt håpløst med avgang kl 15.28 og neste kl 16.08 når man har henting i barnehage/Sfo. Tar man tog kl 15.28 må man gå tidligere fra jobb. Tar man tog kl 16.08 rekker man ikke henting av barn.

  Eirin Borge Trahaug

  Tirsdag 26.09.2023
  For at Arna skal bli en mer attraktiv bydel å bo, må kommunikansjonstilbudet være godt

  María Quintela

  Tirsdag 26.09.2023
  Støttes!

  Anita Bjørnnes

  Tirsdag 26.09.2023
  Støttes!

  Dagny Røyrvik

  Tirsdag 26.09.2023
  Når alle andre bydeler har kollektivtransport kvart 5. minutt burde det vera ein selvfølge at Arna får minst kvart 15.minutt.

  Nolan Pettersen

  Tirsdag 26.09.2023
  Jeg har nylig flyttet til Garnes, og benytter toget på en hverdags basis. Det er hull i hode at de eneste to avgangene komme seg til jobb kl 0800 er 0714 eller 0745. Då må man enten komme en halvtime tidlig, eller en halvtime for sent dersom man jobber i byen og begynner på jobb kl 0800. Fiks dette!