1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til fossilfrie soner

  Akershus
  Nei til fossilfrie soner
  Opprettet: 27.10.2023 av Cecilie Lyngby
  Sluttdato for signering: 27.04.2024
  Slik jeg vurderer det, er det fullt mulig at dette kan stride mot en rekke bestemmelser, som for eksempel krav til parkering for HC, diskriminering og retten til fri bevegelse. Det er paragraf syv i veitrafikkloven som ifølge klimaplanen gir hjemmel for å kunne innføre sonene: «Kongen eller den han gir fullmakt kan forby bestemte grupper av kjøretøyer. Forbudet kan begrenses til å gjelde på eller utenfor visse veger og innenfor et bestemt tidsrom. Det kan på samme måte gjelde bestemte trafikantgrupper. Det kan treffes midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på veg dersom forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier det. Slikt vedtak treffes for riksveg og fylkesveg av Statens vegvesen og for kommunal veg av kommunen». Vi skjønner ikke at denne paragrafen kan brukes som hjemmel for å innføre forbudssoner. Paragraf syv omhandler ikke miljø eller klima. Diskriminering Vi vil ha en vurdering av hvordan de fossilfrie sonene står seg mot kommunelovens paragraf 59, som omhandler diskriminering. Dette er diskriminering av dem som eier fossilbiler og bor i de områdene hvor det kan bli innført forbudssoner. La oss si de velger et kvartal: Lufta står ikke stille. Utslippene blåser over til der hvor det er fossilfritt. Ikke innfør fossilfrie soner!

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.