1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ikke bryt skolekontrakten!

  Krødsherad, Buskerud
  Ikke bryt skolekontrakten!
  Opprettet: 06.11.2023 av Gudleik Leir
  Sluttdato for signering: 17.05.2024
  Nyvalgt ordfører Andreas Kagiavas Torp vurderer å bryte kontrakten for nye Krødsherad skole. Dette kan få store og alvorlige konsekvenser for kommuneøkonomien, elevene og lærerne. Siden høsten 2022 har bygdas skoleelever vært midlertidig samlet på Krøderen. Den nye skolen for hele bygda er klar til å bygges og kan tas i bruk fra 2025.   Under tre foregående ordførere har mange ulike løsninger med både oppussing, nybygg og én og to skoler blitt vurdert og forkastet. På disse årene har flere årskull gått hele skoleløpet sitt i skoler preget av stadig økende forfall, med dårlig luft, vannlekkasjer og råte. Stadig nye runder har lagt beslag på mye tid, krefter og fokus hos elever, foreldre, lærere og ansatte - og har kostet veldig mye penger. Det forrige kommunestyret vedtok i 2020 én skole midt i bygda. Etter at det første utkastet ble vraket har det fra tidlig i 2022 vært en grundig prosess med medvirkning og involvering fram mot den skolen som kommunen har inngått kontrakt med Veidekke om. Skolen som nå skal bygges er tegnet av anerkjente arkitekter i konkurranse mot to andre forslag. En jury med både nasjonale eksperter og lokale lærere kåret vinneren. Skolen og uteområdene oppfyller alle ønsker og behov hos både elever, ansatte og andre som skal bruke skolen. Den nye skolen er tegnet for mange flere elever enn vi har i Krødsherad nå. Den får god plass både inne og ute og blir et godt sted å være og lære for små og store.   Vi oppfordrer ordfører Andreas Kagiavas Torp til nøye å vurdere om han ønsker å være øverste ansvarlige for å: ◦ Sette kommuneøkonomien i spill med store kostnader til kontraktsbrudd, videre drift av gamle skolebygg, årelang planlegging, regulering og prosjektering av oppussing eller nybygg, kostnader til midlertidighet, finansiering og framtidige byggekostnader.   ◦ Sette lokaldemokratiet i fare ved ikke å respektere kommunestyrets tidligere vedtak og administrasjonens og tidligere ordførers plikt til å gjennomføre disse. ◦ Skade Krødsherads omdømme, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen, noe som vil kunne gjøre det vanskeligere å inngå kontrakter og dyrere å bygge og vedlikeholde kommunale bygg i lang tid framover.   ◦ Risikere en langvarig rettsprosess som vil lamme kommuneadministrasjon og sette alle kommunale investeringer på vent til den er avsluttet, og ytterligere skade Krødsherads omdømme underveis.   ◦ Ytterligere forsterke splittelsen mellom tettstedene, og ta fokuset vekk fra andre viktige saker som må løse i felleskap i bygda vår.   ◦ Miste dyktige lærere som vil søke seg til skoler med bedre arbeidsmiljø og sikkerhet for framtida.   ◦ Miste fagfolk i kommuneadministrasjonen som opplever at deres arbeidsinnsats ikke verdsettes og at deres faglige vurderinger ikke lyttes til.   ◦ Forsterke allerede store problemer med å rekruttere både lærere til skolen og fagfolk til kommuneadministrasjonen.   ◦ Bryte opplæringsloven ved ikke å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring.   Vi maner til økonomisk forsvarlig styring av kommunen og ønsker skolen bygget som planlagt uten flere utsettelser. Vi ber derfor ordfører og kommunestyret om ikke å bryte den inngåtte kontrakten om bygging av nye Krødsherad skole.
  680 av 45 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  7 kommentarer:

  Jolanta Sadlo

  Mandag 13.11.2023
  Ja til en skole midt i kommunen.

  Sigrid Elisabeth Gulsvik

  Torsdag 09.11.2023
  Ja til en skole på Noresund. Sigrid Elisabeth Gulsvik

  Sander Aasen Bjerkerud

  Torsdag 09.11.2023
  Jeg synes skolen burde ligge midt i bygda! Det blir vinn vinn til alle, og det blir rettferdig. Krøderen er nederst i bygda. Stakkars de yngre barna som bor ved Ørgenvika, som må våkne i 6-tida hver eneste dag. De har rundt 1 times skolevei til og fra skolen. Håper det nye kommunestyre hører på dette, og faktisk forstår at å bryte kontrakten vil svekke Krødsherads økonomi.

  Patrycja Dutkowska

  Onsdag 08.11.2023
  Patrycja Dutkowska

  Bjørn Haugan

  Onsdag 08.11.2023
  Vil minne om valgresultatet for kort tid siden som ga følgende resultat: Torp og en skole på Krøderen: 288 stemmer Delt skole med grendeskole på Noresund: 359 stemmer En skole midt i kommunen som bestemt: 582 stemmer

  Martinius Nystrand

  Tirsdag 07.11.2023
  Skolen må være på Noresund vel, krødern er i ingenmannsland

  Håvard Svartås

  Mandag 06.11.2023
  Håvard Svartås