1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Fortau i Lilloseterveien

  Oslo
  Fortau i Lilloseterveien
  Opprettet: 10.11.2023 av Frøydis Jørve
  Sluttdato for signering: 10.05.2024
  Lilloseterveien er skolevei og barnehagevei for svært mange barn og familier på Ammerud. Foreldre i nærmiljøet har i flere år etterspurt fortau nedover Lilloseterveien fra Ammerudkollen barnehage - både på strekket ned til Ammeudhellinga, og videre ned til Kristian Bogneruds vei. Trafikkfarlige situasjoner oppstår jevnlig pga følgende forhold: - Veien er en hovedåre for både harde og myke trafikanter gjennom Ammerud. Strekningen benyttes av foreldre opp og ned til Ammerudkollen barnehage, der mange barn og voksne dessuten bruker vogn, sykkel, sparkesykkel og/eller akebrett. Strekket brukes også av mange skolebarn for å komme til gangveien over "bananbrua" til og fra Ammerud skole. Det betyr at det er særlig mye trafikk morgen og ettermiddag - nettopp i periodene hvor barn skal leveres og hentes i barnehagen, og når skolebarn skal til skolen og hjem fra AKS.    - Veien er svingete, bratt og uoversiktlig. Manglende fortau gjør at det ikke er en tydelig definert plass for myke trafikanter i veien, det er heller ikke lett å avgjøre hvilken side av veien det er tryggest å gå på. Om sommeren gir kantvegetasjon dårlig sikt, mens om vinteren gir brøytekanter enda smalere vei, noe som presser gående lenger ut i veibanen. På glatt føre er det vanskelige kjøreforhold på veien, og mange biler må "ta fart" for å komme opp veien. - Det parkeres på begge sider av veien. Dette gjør at arealet som deles av gående, syklende og biler blir smalere, og kjøre- og gå-mønsteret mer uforutsigbart. Det gjør det enda vanskeligere for barn (og voksne) å navigere og forstå hvor det er tryggest å gå. Vi ønsker derfor at fortauet i Lilloseterveien blir forlenget forbi Ammerudkollen barnehage så snart som mulig, og ber Bymiljøetaten prioritere dette som trafikksikkerhetstiltak - slik at barn , andre myke trafikanter og bilister kan ferdes tryggere på strekningen til alle årstider.
  181 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  6 kommentarer:

  Irene Haakenstad

  Mandag 13.11.2023
  Viktig med trygg skolevei for barna!

  Ingrid Ophaug-Vea

  Fredag 10.11.2023
  Tryggere for ungene med fortau!

  Muqaram A. Raja

  Fredag 10.11.2023
  En trygg skolevei er viktig.

  Shalu Paliwal

  Fredag 10.11.2023
  Flere barn bruker lilloseterveien. Det er viktig at barn føler seg trygg når de går alene på skolen. Begge sider på veien parkerer biler og da er det vanskelig å på veien. Veien blir trangt særlig i vinteren når bakken er fult av snø. Så fortau mangler vi på lilloseterveien.

  Pia Wirum

  Fredag 10.11.2023
  En trygg skolevei for alle - Vi har ingen barn å miste!

  Trine Olsen

  Fredag 10.11.2023
  Fortau i hele Lilloseterveien nå. Etter Ammerudveien fikk dobbelt sykkelfelt sees det også økende parkering i Lilloseterveien. Dette er igjen med på å svekke sikkerheten for skolebarn og alle som ferdes i Lilloseterveien.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.