1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Opprop mot etablering av kjemisk industri (Kappa Bioscience AS) i Grini Næringspark

  Bærum, Akershus
  Opprop mot etablering av kjemisk industri (Kappa Bioscience AS) i Grini Næringspark
  Opprettet: 14.11.2023 av Line Mevassvik
  Sluttdato for signering: 14.05.2024
  I høringskunngjøring 2021/1918 fra Miljødirektoratet søker Kappa Bioscience AS om tillatelse til oppstart av ny, kjemisk industri i Grini Næringspark, Bærum Gjennom dette oppropet ønsker vi å at søknaden fra Kappa Bioscience AS om tillatelse til kjemisk produksjon avvises. OM SAKEN: Grini Næringspark: Grini Næringspark var i utgangspunktet et område vesentlig bestående av kontorer og lagerfasiliteter. Området er i tillegg regulert for lett industri. Lett industri defineres som å være dedikert til produksjon av forbruksvarer. Endringer i Grini Næringspark: Gjennom årenes løp har Bærum Kommune gitt bruksendring til større deler av området. Parken fremstår i dag som et handelssted med en lang rekke butikker, og fornøyelsessenter for barn som nærmeste nabo. I tillegg Evo treningssenter, Paddel hallen ute og inne, Bakeri utsalg, Europris, Jydsk, Jula, Plantasjen, Kjøkkensenter, Møbelbutikker, XL bygg , Østerås dyreklinikk, Plantasjen, Bilutsalg, Dekkhotell og interiørbutikker. Utbygging av boliger i randsonen til næringsparken: Parallelt med endringer i Næringsparken har Bærum Kommune gitt igangsettelsestillatelse for flere større boligprosjekter som grenser direkte til næringsparken med terrasser ut mot parken. Som eksempel Jaktlia nr. 1, 3,5,7, 9, 13, 15, 19, 27, 29, 31. Disse leilighetskompleksene ligger i en avstand på mellom 150 og 250 meter fra pipeløpet til den kjemiske industrien. Området ellers består av leilighetskomplekser, ene og tomannsboliger, Bo og Behandlingsenter og barnehager som ligger svært kritisk til i forhold til utslipp. Som man ser av spredningsberegningene er den dominerende vindretning i området fra nordlig retning og utslipp fra piper i næringsparken driver rett mot boligområdet, barnehage og Bo og behandlingsenter. Trafikale forhold: Trafikkbelastningen i Griniveien har økt betydelig de senere år, noe som dessverre medfører stor endring av sjenerende støy. I tillegg også betydelig økt trafikk til næringsparken på grunn av bruksendring til butikkutsalg og øvrige tilbud til privatpersoner. Det er et noe begrenset parkeringsmuligheter i butikkområdene som gjør at mange parkerer langs veien i Grini Næringspark. En økning av tungtrafikken inn og ut av næringsparken på 16 lastebiler og 6 tankbiler i uken vil utvilsomt forsterke disse utfordringene. I tillegg til at stoffene som slippes ut fra produksjon er kreftfremkallende er det viktig å påpeke at flere av stoffene som benyttes i produksjon svært brannfarlige og meget eksplosive både i gass og flytende form. Det er ikke gjort noen utredninger i tilfelle det skulle skje en ulykke og området må evakueres. KONKLUSJON: Det er svært overaskende at Bærum Kommune kan tillate at det etableres kjemisk industri i et område som er så preget av fritidstilbud, butikker og tett boligbebyggelse. Kjemisk Industri med utslipp av giftige gasser til luft. Spredningsmodellen som er benyttet, har mange usikkerhets- momenter. I den sammenheng er det ikke beskrevet hva langtidsvirkningene kan være når man konstant vil bli påvirket av utslippene. De nærmeste boenhetene vil leve i spredningsområdet kontinuerlig så lenge driften er i gang. Det er viktig å påpeke at et av de mest belastede områdene for utslipp er Lønnås barnehage hvor barna er ute store deler av dagen. I tillegg til utslippsproblemet er stoffene som benyttes i produksjon svært brannfarlige og meget eksplosive både i gass og flytende form, ref. trafikale forhold. Avslutningsvis reagerer vi sterkt på at vi, som nærmeste bomiljø til næringsparken, ikke er varslet eller blitt involvert i saken før denne høringen fra Miljødirektoratet. På bakgrunn av ovennevnte er vår oppfatning at tillatelse til etablering av kjemisk industri med skadelig utslipp er en reell trussel mot vårt bomiljø, og ber derfor om at søknaden til Kappa Biosciences AS om at tillatelse til kjemisk produksjon i næringsparken avvises.
  610 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  15 kommentarer:

  Monica Dobbertin

  Fredag 24.11.2023
  Slike anlegg er uønsket her, det hører hjemme der annen industri med evt utslipp legges. Næringsparken brukes hver dag av folk i alle aldre.

  Tommy Soermoen

  Fredag 24.11.2023
  Bra at du tok det opp i planutvalget, Reidar!

  Ane Bakke

  Mandag 20.11.2023
  Dette anlegget ønsker vi ikke i nærheten av barnehage, behandlingshjem og et tettbebygd boligområde. Barna i barnehagen er ute store deler av dagen, og det er svært urovekkende at kommunen godtar at kreftfremkallende stoffer skal slippes ut i området hvor barn og voksne oppholder seg og ferdes i det daglige. Håper virkelig kommunen snur i denne saken og stopper planene vedrørende dette anlegget.

  Dag Stenseng

  Mandag 20.11.2023
  Bærum kommune og våre politikere kan si ja til dette, men kan også si nei - dette ønsker vi ikke å belaste våre innbyggere med. Benytte føre var prinsippet. Dette bør ikke etableres i et tettbygget boligområde med barnehager og Bo og behandlingsenter som nabo.

  Aleksander Bock-Svendsen

  Mandag 20.11.2023
  Ser at pipe for luftutslipp er på plass, samt tilpasninger av produksjonslokalet er satt i gang ?! Foreligger det godkjenning FØR høringsfristens utløp 5.desember Bærum Kommune…?

  Ole Walter Sundlo

  Lørdag 18.11.2023
  Ønsker absolutt IKKE denne fabrikken på Grini eller andre steder!

  Henning Varner

  Torsdag 16.11.2023
  Ønsker IKKE dette i Grini Næringspark eller nær boligområder!

  Reidar Kleppe

  Torsdag 16.11.2023
  eg tok opp saken i dagens Planutvalg. Bærum Kommune er høringsinstans og jeg bad om å få høringsuttalelsen til behandling i utvalget for Klima, Miljø og utvikling samt i Planutvalget. Hvis noen vil se saken på kommune tv så trykk på linken og så på pilen: https://baerum.kommunetv.no/archive/642?caseId=21562

  Unn Katrine L’orange

  Torsdag 16.11.2023
  Ønsker ikke denne type bedrift i nærområdet!

  Nils A Foldal

  Torsdag 16.11.2023
  Kan ikke ha kjemisk fabrikk i boligstrøk

  Cecilie Lindberg

  Torsdag 16.11.2023
  Utrolig hvis denne fabrikken får ligge på Grini!

  Bente B. Braathen

  Torsdag 16.11.2023
  Bente B. Braathen

  Cheryl Lynn

  Onsdag 15.11.2023
  Jeg har skrevet under.

  Tine Karoline Rese

  Onsdag 15.11.2023
  Tine Karoline Rese

  Linn Ramm Østgaard

  Onsdag 15.11.2023
  Linn Ramm Østgaard