1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Øk grunnbemanningen i barnehagene

  Bærum, Akershus
  Øk grunnbemanningen i barnehagene
  Opprettet: 22.11.2023 av Helene Cederstolpe Straith
  Sluttdato for signering: 22.05.2024
  Over 7000 av våre minste innbyggere går i barnehagen. Siden de fleste av oss må sende barna i barnehage, er vi avhengige av trygge og stabile omsorgspersoner som tar dem i mot. Men når grunnmanningen i barnehagen er så lav at personalet sakte, men sikkert, slites ut – hva da? Tall fra BASIL – UDIRs rapporteringsportal for barnehager – viser at Bærum mangler 153 barnehagelærere i 119 barnehager. 68% oppfyller ikke den lovpålagte pedagognormen. Utøvelse av rammeplanen krever pedagoger, noe som bør være en selvfølge i en kunnskapskommune som Bærum. Men dette er altså en umulighet i de fleste barnehagene. Tilbudet reduseres til barnepass. På toppen er sykefraværet i barnehagene i snitt mellom 11% og 14%. Enkelte barnehager har faktisk godt over 20% sykefravær. Dette vil i perioder innebære at barna våre kan komme i barnehagen, og ikke møte en eneste kjent voksen. Grunnbemanningen innebærer at tre ansatte kan ha ansvaret for 18 barn, men i praksis er bemanningen ofte langt lavere, av flere grunner. De skal blant annet dekke hele barnehagens åpningstid, pedagogens plantid og andre oppgaver som tar dem ut av avdelingen, i tillegg til fravær ved sykdom. Det sier seg selv at dette er belastende for barn og ansatte, og som forelder gjør det vondt å forlate barn og den ene ansatte i en slik situasjon. Vi ser en svært bekymringsfull tendens. De siste årene har det blitt vanskeligere å få besatt nye stillinger, og det har blitt vanskeligere å få tak i vikarer. I tillegg ønsker vi vel ikke «hvem som helst» inn i et yrke der skadepotensialet er stort? Enkelte dager er bemanningen kritisk lav, og vi ser ansatte som strekker seg ekstremt langt for barna våre. Dette er beundringsverdig, men fører til en ond sirkel for de viktigste voksenpersonene vi har i kommunen vår. Vi ønsker ikke dette for våre kjære barnehagelærere og assistenter, og vi ønsker ikke dette for barna våre. Vi vil at de ansatte skal ha et arbeidsmiljø som oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelse om et helsefremmende miljø, og vi ønsker at det skal være attraktivt å jobbe i barnehage. Her har dere som arbeidsgiver et ansvar. I forslaget til nytt kommunebudsjett ser vi at satsingen på tidlig innsats i barnehagene er redusert, og at det foreslås å redusere kommunal støtte til utdanning i barnehagene. Av rekrutteringstiltak til skoler og barnehager, er det avsatt 1 million til omdømmepleie. Dette er ikke godt nok! For en kommune med milliardoverskudd er det oppsiktsvekkende at vi ikke kan sørge for våre mest sårbare. Det er noe som heter å spare seg til fant. Trygge barn, skaper trygge voksne, som lønner seg også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi mener det må kraftige virkemidler til, og at det haster. Både barna og de ansatte har krav på et trygt og helsebringende miljø, og det har en kommune som går med solid overskudd råd til.
  549 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  12 kommentarer:

  Jonas W. K. Pedersen

  Onsdag 13.12.2023
  Her må det gjøres noe, og det fort! Dette går ut over barnas trivsel og trygghet, og de ansatte i barnehagene lider. Ja, det var akkurat det jeg mente; de lider. Det får dessuten store ringvirkninger ellers, f.eks. for meg. Jeg er konstant stressa og utslitt fordi jeg må prøve å bytte vakter/ta fri fra egen arbeidsplass for å få livet til å gå opp p.g.a. dette. Det går også ut over min arbeidsplass og mine kolleger. Dét er ikke sånn det skal være!

  Sara K. Galache

  Tirsdag 12.12.2023
  Jeg støtter dette 200%! Som barnehage ansatt og mamma til to småbarn. Det er krise og uansvarlig. Barna trenger flere fang, hender og ansatte som har overskudd til å dekke alles behov og som kan dra hjem med god samvithet og har overskudd til privat livet.

  Kristine Kilding

  Tirsdag 12.12.2023
  Det må bli bedre bemanning i barnehagene nå! De ansatte trenger nok tid til å være der for alle barna. Mange flinke ansatte vil slutte på grunn av for belastende arbeidsmiljø hvis det ikke gjøres noe.

  Torill Medhus

  Torsdag 07.12.2023
  Støtter av bemanningen i barnehager.Vi trenger flere fang.

  Solveig Løchen

  Onsdag 06.12.2023
  Bærum INP (industri-og Næringspartiet) støtter økt bemanning i barnehagene i Bærum. Også som farmor er dette en kjernesak. Det er bemanningskrise som må tas på fullt alvor.

  Ilona Zielinska

  Onsdag 29.11.2023
  Støtter 100% som mor, barnehegærer og medlem i Rødt❤️

  Ann-Eli Solheim

  Mandag 27.11.2023
  Bemanningsmangelen og problemene dette medfører for barna og de ansatte, er ikke noe som kommer til å løse seg av seg selv. Tiltak må settes inn, og disse må være langsiktige.

  Tone Berg Kielland

  Mandag 27.11.2023
  Dette støtter jeg 120%! Og takk for initativ og engasjement ! Dette er viktig !!

  Katrine Monkerud

  Mandag 27.11.2023
  Støtter at bemanningen i barnehagene trenger flere ansatte.

  Marte Moslet

  Fredag 24.11.2023
  Barnehagene trenger definitivt flere ansatte. Det går på helsa løs for de stakkars heltene på jobb! Det er også nødvendig for de små barna våre og ha nok personale rundt seg til å føle seg trygge og ivaretatt.

  Stian Øidvin

  Torsdag 23.11.2023
  Støtter at bemanningen i barnehagene trenger flere ansatte. Handler om Norges fremtid.

  Birgit Rye-Johnsen

  Torsdag 23.11.2023
  Støtter at bemanningen i barnehagene trenger fler ansatte. Det går jo utover barna, som er fremtiden vår, at de er får få voksne pr avdeling

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.