1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ for å sikre trygg ferdsel av fotgjengere i Gamle Strømsvei i Oslo-kommune (mellom Gamleveien og Mariholtveien)

  Oslo
  Innbyggerinitiativ for å sikre trygg ferdsel av fotgjengere i Gamle Strømsvei i Oslo-kommune (mellom Gamleveien og Mariholtveien)
  Opprettet: 23.11.2023 av Mari Oshaug
  Sluttdato for signering: 23.05.2024
  Gamle Strømsvei mellom Gamleveien og Mariholtveien er en smal og meget trafikkert vei i Oslo kommune. Beboere i nærområdet er bekymret på grunn av at veien er meget farlig for fotgjengere og syklister, både barn og voksne. Veiens tilstand er ganske dårlig. Den er smal, ujevn, mye sprekker og hele den nevnte delen av veien mangler fortau (på begge sidene). Det er heller ikke mulig å gå utenfor veien på grus/bankett ved siden av veien. Lastebiler og generell biltrafikk kjører i begge retninger, til alle døgnets tider. Det er også veldig mange pendlere som kjører denne veien til og fra jobb daglig. I tillegg er det mange biler som kjører der for å parkere ved Mariholtet parkeringsplass med hensyn på gå/sykle/gå på ski i marka. Syklister som mosjonister eller som pendlere til og fra jobb bruker veien veldig hyppig. Det er også eneste bilvei for innbyggerne i Munkebekken, samt levering og henting til Munkebekken barnehage. I det siste har det kommet en ny gruppe som er nødt til å bruke veien flere ganger daglig. 29 nye rekkehus i Lysåsveien og Lysåsbakken, med nesten kun småbarnsfamilier som beboere. Mange av disse familiene har fått barnehageplass i Munkebakken. Gamle strømsvei er gangveien til disse foreldre og barna til og fra barnehagen. Om ikke alt for lenge kommer det 20 ny rekkehus på Lysås. Eventuelle beboere, som også mest sannsynlig er småbarnsfamilier, vil være meget utsatt for trafikkrisiko ved ferdsel over den nevnte delen av Gamle Strømsvei. Vi fikk nylig gjennomslag i Lørenskog kommune, som nå behandler trafikksikkerheten, i samme området, på sin side av kommunegrensa. https://innsyn.onacos.no/lorenskog/mote/pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2020391154&dokid=3011295&versjon=5&variant=P&fbclid=IwAR0UWEusuaQ2GLu8stvXoNNEubysNzLrfsUkvFhqWzzNRwMXAw9HijTxs2E Med dette initiativet, ber innbyggerne i nærområdet Oslo kommune om å sikre trygg trafikk ferdsel for fotgjengere og syklister, i Gamle Strømsvei mellom Gamleveien og Mariholtveien. En mulig løsning kan være å bygge fortau/gangfelt på en av sidene, fra brua i Gamleveien fram til Mariholtveien, som en forlengelse av gang/sykkelveien i Gamlestien. Andre tiltak som asfaltering og kanskje utvidelse av veien kan man ha som framtidige mål. Prisen man betaler for å sikre veien er betydelig mindre enn hva et liv er verdt. Vi håper på positiv reaksjon fra kommunen og aktiv handling. Med vennlig hilsen Innbyggere på Lysås.
  184 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  4 kommentarer:

  Mari Oshaug

  Torsdag 23.11.2023
  Takk for at dere signerer! Dette får vi til. Del med alle dere kjenner :)

  Åsne Engh Kjelløkken

  Torsdag 23.11.2023
  Det er flere barn i Munkebekken som går på Lørenskog friskole og har dette som skolevei.

  Aljosa Paradina

  Torsdag 23.11.2023
  Veldig bra initiativ og forslag! Takk til de som står bak!

  Victoria Ann Sande

  Torsdag 23.11.2023
  Jeg støtter forslaget. Denne veien brukes mye på ettermiddagen og kveldstid av barn som går til og fra fotballtrening.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.